2526 resultater

Tittel Organisasjon XML Ressurstype Type Status Interoperabilitet Feilmeldinger Rapport

MarinBunnsedimenterWMS

25554d65-3471-4bb1-8903-7495f3aeabbb

Norges geologiske undersøkelse

service
INSPIRE OK 100 %

18.01.2019 09:53:49

50 %

Skjellsand kartlagt

a1d163a7-c62e-4a6c-a3a8-1b5e7b5aa9dd

Norges geologiske undersøkelse

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:53:49

Skjellsand modellert

791e40c7-18ca-4e71-9524-1a74bce5ae1d

Norges geologiske undersøkelse

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:53:48

Kornstørrelse_sokkelkart

782971ba-e7c6-47e5-abc9-6846ec872196

Norges geologiske undersøkelse

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:53:47

Kornstørrelse_oversikt

62978174-e699-4402-bbee-0f0abfdf5144

Norges geologiske undersøkelse

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:53:47

Kornstørrelse_regional

a3a3fba1-9d41-4ee2-af26-c0115feffbc4

Norges geologiske undersøkelse

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:53:46

BunnsedimenterDannelse_oversikt

8a3b1035-6242-4a90-a0ac-c9d38e0fba72

Norges geologiske undersøkelse

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:53:46

Israndavsetninger

c2af5df9-346c-492d-8760-4f90eb60da3f

Norges geologiske undersøkelse

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:53:45

Biotoper Midtnorsk sokkel

2aebef47-fa1e-435a-9be0-6f36422bd96b

Norges geologiske undersøkelse

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:53:45

Biotoper NordlandVI

4daa136d-5c1d-4cad-abb3-a51696a1451b

Norges geologiske undersøkelse

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:53:44

Skjellsand datadekning

4a77be86-06c3-4d1b-91bf-547a5b675892

Norges geologiske undersøkelse

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:53:44

Biotoper TromsII/NordlandVII

a1979758-4bf8-423f-b2d3-812331c49d03

Norges geologiske undersøkelse

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:53:43

Biotoper Eggakanten/TromsIII/Vest-Finnmark

dc40f6df-cf2d-49e9-87cb-9d478bb1d715

Norges geologiske undersøkelse

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:53:43

Skjellsand observasjon

8c384068-e675-489c-89e1-161f42b50325

Norges geologiske undersøkelse

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:53:42

BunnsedimenterDannelse_detaljert

a3c81ed6-b8f3-4f5e-84a6-b8c86d8e53ad

Norges geologiske undersøkelse

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:53:42

Bly nivå i overflatesedimenter

7a86795a-be38-43b2-89f5-880841a8fec3

Norges geologiske undersøkelse

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:53:42

Kornstørrelse_detaljert

30faadea-ac50-440d-b87d-209ac0f647a6

Norges geologiske undersøkelse

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:53:41

Biotoper Tromsøflaket/Eggakanten

67cdc8be-204e-45b3-976d-49919b3470ed

Norges geologiske undersøkelse

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:53:40

BunnsedimenterDannelse_regional

39f9e5f2-564f-4668-bf35-5af68916863a

Norges geologiske undersøkelse

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:53:40

Sedimentasjonsmiljø

a436fcd5-ccd3-4e79-a16f-ae85d0217e94

Norges geologiske undersøkelse

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:53:39

Sjøkart - Dybdedata v1 WMS

e7d85ee1-2579-4fbc-96b2-3871cf1c32bb

Kartverket

service
INSPIRE FEIL 93 %

18.01.2019 09:53:39

25 %
 • conformity.missing

Totalkarbon

c409e4d5-2d7a-45ef-8281-9484e2261816

Norges geologiske undersøkelse

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:53:39

Marine landskap

32196db3-9faa-43b8-b289-cd297f0eefe8

Norges geologiske undersøkelse

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:53:38

Bunnstrømmer

b38603fc-816b-4275-93c7-cfac41fa86c4

Norges geologiske undersøkelse

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:53:38

Kadmium nivå i overflatesedimenter

0cc9fe0f-fc12-46e8-b5f8-77bbe167dd3d

Norges geologiske undersøkelse

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:53:37

Sink nivå i overflatesedimenter

947a9964-bb14-4cbd-9dd7-560749b639d6

Norges geologiske undersøkelse

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:53:37

TOC - Total Organic Carbon

0035d0e4-8c11-4805-9f09-dfe55fd06204

Norges geologiske undersøkelse

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:53:36

Svovel

83b0c46a-965d-4ded-ac94-6a76b73174ed

Norges geologiske undersøkelse

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:53:36

Bunnreflektivitet, MS 100m

3073d35c-2547-4c42-bab8-892e88f93077

Norges geologiske undersøkelse

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:53:35

Bunnreflektivitet, MS 10m

157ba4ee-0316-4ce0-9655-a8e90a220e6e

Norges geologiske undersøkelse

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:53:35

Kobbernivå i overflatesedimenter

e903f652-dbc3-4b57-ab46-613317676098

Norges geologiske undersøkelse

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:53:35

Karbonat

e617ecd7-96a9-4c32-a838-e95df11b46f7

Norges geologiske undersøkelse

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:53:34

Krom nivå i overflatesedimenter

ba7ae589-d498-42e8-895e-bfbd5c3bc94c

Norges geologiske undersøkelse

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:53:33

Marine grunnkart - datadekning

e48e1b45-9a6e-40d1-a9fc-19bb22c0afd5

Norges geologiske undersøkelse

service
INSPIRE OK 100 %

18.01.2019 09:53:33

50 %

Bunnreflektivitet, MS 50m

25888046-ee2c-480e-85f3-0ba45a9fc3ec

Norges geologiske undersøkelse

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:53:31

Slam

ec013935-1763-4d0e-99c3-56cb5e7498a1

Norges geologiske undersøkelse

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:53:31

Arsennivå i overflatesedimenter

da6e1783-8e55-491f-9f18-bc9fead0518a

Norges geologiske undersøkelse

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:53:30

Bariumnivå i overflatesedimenter

1d72f4a5-1957-47df-aa81-f6b1b0ec29b3

Norges geologiske undersøkelse

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:53:30

Naturtyper i Saltstraumen

242a45b6-a6dd-4f99-a5ad-592b59ef5bdd

Norges geologiske undersøkelse

service
INSPIRE OK 100 %

18.01.2019 09:53:29

50 %

Bunntype

d8992738-c6d2-413f-b89a-06d57d99b904

Norges geologiske undersøkelse

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:53:28

Kvikksølvnivå i overflatesedimenter

c7caa09e-ff83-4e2a-a382-b3fef47cc1a5

Norges geologiske undersøkelse

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:53:28

MarineGrunnkart WMS

5f219fd8-abee-4947-9983-8a764ac89fab

Norges geologiske undersøkelse

service
INSPIRE OK 100 %

18.01.2019 09:53:28

50 %

Blynivåer - rasterkart

fba26dbb-c2dc-4266-a7d4-d72d703d7ce2

Norges geologiske undersøkelse

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:53:27

Biotoper i Astafjord

f9543855-460b-45f5-8c42-9391c37d73b5

Norges geologiske undersøkelse

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:53:26

Isfjellpløyemerke

31b3d687-ccc8-4e14-9d80-dc2ee1dd9de2

Norges geologiske undersøkelse

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:53:26

Bioklastiske sedimenter

94d8c42b-7f3c-4d13-a918-d4b4dcb9be41

Norges geologiske undersøkelse

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:53:25

Nikkelnivå i overflatesedimenter

1f18d77a-f2a0-4b9c-9d2d-e1d83fd22c0e

Norges geologiske undersøkelse

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:53:25

Kvartærmektighet

077939b2-9616-49d7-8591-467044b2cded

Norges geologiske undersøkelse

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:53:24

Prøvestasjoner - geokjemiske målinger

a179dc65-c8ab-4cc5-8962-8a8b7deb57ce

Norges geologiske undersøkelse

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:53:24

Datadekning_kornstørrelse_detaljert

5826358b-5b2c-4fba-80d1-160b6bb30981

Norges geologiske undersøkelse

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:53:23

Datadekning_dannelse_detaljert

d28b1ef6-1603-4998-89d6-ba62f1c05e13

Norges geologiske undersøkelse

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:53:23

Sjøkart - overseilingskart

4dec69fd-81d5-4932-bdbd-967f699a993a

Kartverket

service
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:53:22

 • ThumbnailNotFound: Feil ressurslenke til illustrasjonsbilde

Bariumnivåer - rasterkart

a1df8bc6-2f4b-46c5-9059-13a6413e6e3c

Norges geologiske undersøkelse

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:53:22

Bunnfellingsområder

98e1bb03-cbcf-400f-b017-0496b93ffbed

Norges geologiske undersøkelse

service
INSPIRE OK 100 %

18.01.2019 09:53:21

50 %

Skredvifte

36339f92-f7f3-41fb-9b75-e59120120629

Norges geologiske undersøkelse

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:53:21

Skredkant

35dee277-dbd6-4e8f-b5c8-a843be24a177

Norges geologiske undersøkelse

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:53:20

Skredområde

2e986915-8c93-4a15-8812-b97f64b257d9

Norges geologiske undersøkelse

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:53:20

Randmorene flate

09c63c86-7610-4173-8b65-97081ff40b71

Norges geologiske undersøkelse

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:53:19

Glasitektoniske former

8a0af220-7ac0-4ee1-bacc-42a587f7ea85

Norges geologiske undersøkelse

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:53:18

MarinLandskapWMS

af0f6a79-846c-4b24-bfd6-2d06dc103f71

Norges geologiske undersøkelse

service
INSPIRE OK 100 %

18.01.2019 09:53:17

50 %

Kvikksølvnivåer - rasterkart

e887eb97-8c5b-401c-95c3-708bae927de7

Norges geologiske undersøkelse

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:53:17

Randmorene

2e523259-021f-4cc6-8100-6d79f59cd11c

Norges geologiske undersøkelse

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:53:16

Strømrenne

fdb6ca80-ac29-4117-82e4-ebe5da4c2950

Norges geologiske undersøkelse

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:53:16

Helning over 30 grader

9e956de9-b145-47a2-8765-5f40daa6263a

Norges geologiske undersøkelse

service
INSPIRE OK 100 %

18.01.2019 09:53:15

50 %

Sjøkart - elektroniske WMS

ac6273ff-e4a8-48c8-90bc-eb401b275cf7

Kartverket

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:53:14

Geonorge søketjenste - for tjenester og api-er

47cbdbe2-20ea-4af0-ac2b-9de2494c2abd

Kartverket

service
INSPIRE OK 100 %

18.01.2019 09:53:13

100 %

Gjel

f3615fcd-383b-4cd7-b166-0426e1be03d6

Norges geologiske undersøkelse

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:53:12

Sedimentbølge

25621c2a-acc8-4330-baa7-5c7bf2e41b7d

Norges geologiske undersøkelse

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:53:12

Kanal

44d0667c-4463-4ffa-92e3-cb9d6f9dc1a5

Norges geologiske undersøkelse

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:53:11

Rygg uspesifisert

bdc0f755-e199-47eb-a082-be27de0e5d71

Norges geologiske undersøkelse

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:53:11

Sedimentbølge område

54c1043d-84ba-4f30-94c2-2932742965d4

Norges geologiske undersøkelse

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:53:11

Glasitektonisk skrent

15c9b8b7-765c-4719-a3d2-2a1c165c8221

Norges geologiske undersøkelse

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:53:10

Statistikkområder

a147ed1a-aa4d-4a9e-94e9-518d03dfe695

Fiskeridirektoratet

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:53:09

Fiskeriaktivitet utenlandske fiskefartøy årlig

162ec2f8-78a1-4943-9636-ed921b12b836

Fiskeridirektoratet

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:53:08

Bergrettigheter

b3c319bd-910d-4663-8ce8-23a246afe879

Norges geologiske undersøkelse

dataset
INSPIRE FEIL 94 %

18.01.2019 09:53:08

12 %

Dybdekoter10m

7a85f4cd-2ad8-4186-a75d-e736dce693f7

Norges geologiske undersøkelse

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:53:06

Israndavsetninger på sokkel

0f12f077-4ae6-4b48-be8e-eb2642858cbb

Norges geologiske undersøkelse

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:53:05

Hoved- og biled

409eff00-f18b-4dd8-abfd-1f92c6e9c361

Kystverket

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:53:04

Sjøkart - raster WMS

e76d4a94-ea03-41c4-b2d9-493fad5b0a43

Kartverket

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:53:04

Korallrev WMS

7dce1e0c-7a70-442a-924a-0e29f6f526d3

Havforskningsinstituttet

service
INSPIRE FEIL 93 %

18.01.2019 09:53:04

25 %
 • conformity.missing

Dybde 50m-grid

5ef9def3-2e7e-475d-9b31-b000fa75c61d

Norges geologiske undersøkelse

service
INSPIRE OK 100 %

18.01.2019 09:53:01

50 %

Helning

ea261179-f76c-48f9-9b88-cd9687dfeaa9

Norges geologiske undersøkelse

service
INSPIRE OK 100 %

18.01.2019 09:53:00

50 %

Parallellfuret overflate

a4c27259-bfcd-406c-86ca-2b5eb17c1f21

Norges geologiske undersøkelse

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:52:58

Hoved- og biled, arealavgrensning

b485b76a-aa58-4fa5-a983-85af6d35d4a0

Kystverket

service
INSPIRE FEIL 86 %

18.01.2019 09:52:57

25 %
 • conformity.missing
 • coupledresource.missing

Sjøkart - kystkart

8f789e8c-97fe-4b12-a10a-73858a0fd475

Kartverket

service
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:52:56

 • ThumbnailNotFound: Feil ressurslenke til illustrasjonsbilde

Pockmarks område

361fa343-d9aa-484d-b3dd-6b3e53f53e29

Norges geologiske undersøkelse

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:52:56

Pockmarks

1bde4a60-e065-4f30-aa8c-63f137306c55

Norges geologiske undersøkelse

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:52:54

Israndavsetninger i fjorder

c20c852e-f80e-473e-ad01-2764b07ace30

Norges geologiske undersøkelse

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:52:54

Skredhendelser WMS

491a172b-4958-4b6a-8f04-fd19ee5f0959

Norges vassdrags- og energidirektorat

service
INSPIRE OK 100 %

18.01.2019 09:52:53

50 %

Dybde 10m-grid

8bf646fe-58c6-4282-9dc8-b161b65ff031

Norges geologiske undersøkelse

service
INSPIRE OK 100 %

18.01.2019 09:52:52

50 %

Gravbarhet

bd3a5eb7-0f79-4ba3-a3fb-7508e6a54708

Norges geologiske undersøkelse

service
INSPIRE OK 100 %

18.01.2019 09:52:51

50 %

Dybdekoter 100m

6dff9d6d-9727-4d2b-a09f-1192eb5b99b1

Norges geologiske undersøkelse

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:52:50

Sjøkart - hovedkart

917a592f-9a7c-48a8-91e5-63f12287f102

Kartverket

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:52:50

Ankringsforhold

2e49d448-5818-4abb-a2a5-9211cd9ad7ff

Norges geologiske undersøkelse

service
INSPIRE OK 100 %

18.01.2019 09:52:49

50 %

Sjøkart - spesialer omriss

c025fdd1-9e0d-449c-9601-f7392fcfd04d

Kartverket

service
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:52:48

 • ThumbnailNotFound: Feil ressurslenke til illustrasjonsbilde

Skyggerelieff

1a5f37cb-ba8b-40a9-aa30-56722875746d

Norges geologiske undersøkelse

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:52:47

Fiskerigrense

ea4a00b3-c791-4257-a499-f76d747202df

Kartverket

service
INSPIRE OK 100 %

18.01.2019 09:52:47

50 %

Sjøkart - havnekart

54b3f396-096d-433a-a8d7-8770e5b393d8

Kartverket

service
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:52:46

 • ThumbnailNotFound: Feil ressurslenke til illustrasjonsbilde

Løsmassemektighet Oslofjord

eb2c53b3-f853-472b-a420-1bbdb5f783c2

Norges geologiske undersøkelse

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:52:45

Dybde 2m-grid

c05f3707-7919-4fe9-8b76-c5f47889d441

Norges geologiske undersøkelse

service
INSPIRE OK 100 %

18.01.2019 09:52:45

50 %

Reindrift - Flyttlei - WMS

735f9149-5228-4438-9452-a9f08126ac6b

Norsk institutt for bioøkonomi

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:52:44

Mineralressurser

378d5f88-de1f-4d1e-b99a-7b0f0dd52951

Norges geologiske undersøkelse

dataset
INSPIRE OK 100 %

18.01.2019 09:52:43

12 %

Snøskred - Aktsomhetsområder WMS

4e030688-94c6-4fce-841e-42a8dda3701c

Norges vassdrags- og energidirektorat

service
INSPIRE FEIL 93 %

18.01.2019 09:52:39

25 %
 • conformity.missing

Gråhai

c0398f88-3c4e-4507-872c-ea200dc9bc0f

Havforskningsinstituttet

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:52:38

Breiflabb WMS

e8b09cba-042a-4a37-bc63-32023c009615

Havforskningsinstituttet

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:52:37

Grønngylt Berggylt WMS

d15a651f-861c-4d93-9115-781580ea065d

Havforskningsinstituttet

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:52:37

Vær, hav og bølgekart WMS

7b02437b-f664-41b9-bed7-de058c2d199f

Meteorologisk institutt

service
INSPIRE OK 100 %

18.01.2019 09:52:36

50 %

Dybdeforhold

d4e39f46-f0b5-47eb-8d7a-1c866bd65e44

Norges geologiske undersøkelse

service
INSPIRE OK 100 %

18.01.2019 09:52:36

50 %

Vågehval WMS

ac5a9734-b2c4-45f9-b60d-295bb02633bb

Havforskningsinstituttet

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:52:35

Grindhval WMS

748f6e4b-384e-4820-b1cb-38c2635a4b61

Havforskningsinstituttet

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:52:35

Blåstål Rødnebb WMS

c7d9e8d0-d38a-45e9-983d-5f6d4ea2fa32

Havforskningsinstituttet

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:52:34

Rognkjeks / Rognkall WMS

82ff27de-7a39-41d7-8481-74e4239e097e

Havforskningsinstituttet

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:52:34

Bergnebb WMS

024c2c5c-f64e-4065-9cfa-274281e192a8

Havforskningsinstituttet

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:52:33

Hyse Nordøstarktisk WMS

ed936c91-aec0-4c55-9058-ced534559cbd

Havforskningsinstituttet

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:52:33

Atlantisk laks WMS

bd8cc7dd-84f1-4793-8147-31d4c565a0b4

Havforskningsinstituttet

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:52:32

Brosme WMS

c8d5a287-225c-4c5e-a8ab-dfba846942fb

Havforskningsinstituttet

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:52:32

Kveite WMS

962317a4-85a3-4e36-863f-f5cc34fb3dc5

Havforskningsinstituttet

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:52:31

Makrell WMS

2d91206e-3cdc-4966-903f-3e4cf6c8179d

Havforskningsinstituttet

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:52:31

Kystnære fiskeridata

b86024a7-7421-47ea-8b4d-640fd9436259

Fiskeridirektoratet

service
INSPIRE OK 100 %

18.01.2019 09:52:30

50 %

Arealressurskart - AR50 - WFS

a7949917-033c-4e78-8c0f-e30323ce353a

Norsk institutt for bioøkonomi

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:52:29

Holocen mektighet

d38ef748-2ef9-4d3b-81b8-038d4f9dc059

Norges geologiske undersøkelse

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:52:29

Norges kontinentalsokkel

fb5d6173-bd45-4745-b56d-fc429d6d340c

Kartverket

service
INSPIRE OK 100 %

18.01.2019 09:52:28

50 %

Planområde WMS

d70cedfc-fdb2-45cc-a9c6-0b7f09a1e746

Kartverket

service
INSPIRE FEIL 93 %

18.01.2019 09:52:27

25 %
 • conformity.missing

Fiskevernsonen ved Svalbard

44a4068d-0f60-418f-8ddf-16268938a76f

Kartverket

service
INSPIRE OK 100 %

18.01.2019 09:52:26

50 %

Springere Kvitskjeving WMS

1ce17a25-51cf-430c-bb32-f314a9e14db5

Havforskningsinstituttet

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:52:25

Springere Kvitnos WMS

63c6449a-10a9-4d02-8bba-26f238ec95de

Havforskningsinstituttet

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:52:25

Antracen-nivåer WMS

4bdc8251-c3be-46a7-b86a-f433f6794f65

Havforskningsinstituttet

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:52:24

Kjemistasjoner pr år Mareano WMS

bfd149c3-c37c-477b-b77c-5adc6040392e

Havforskningsinstituttet

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:52:24

Taskekrabbe WMS

0a60aa12-9a68-48d5-beb4-87bfc6f9eda8

Havforskningsinstituttet

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:52:23

Hestmakrell Taggmakrell WMS

9a54684f-4003-4563-b978-0aae5e841eba

Havforskningsinstituttet

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:52:23

Gressgylt WMS

177b803a-61df-4416-963f-1db4792558c7

Havforskningsinstituttet

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:52:22

Blålange WMS

6aa517ad-4c90-40d2-88c9-b49f01da35d0

Havforskningsinstituttet

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:52:22

Blåkveite WMS

b34d1d04-c765-44bc-973c-c465badccaec

Havforskningsinstituttet

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:52:22

Steinkobbe WMS

16e8d415-29d8-49c2-b058-7e8511bfa0f0

Havforskningsinstituttet

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:52:21

Finnhval WMS

48feaf52-79aa-4a73-b4ab-c5c8704c592e

Havforskningsinstituttet

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:52:21

Spekkhogger WMS

333aeb7c-a2e2-4c35-becc-62a0ad065166

Havforskningsinstituttet

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:52:20

Narhval WMS

37e83a0e-44e4-4c4a-81b7-79fbf7ab435f

Havforskningsinstituttet

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:52:20

Spermhval WMS

5aa15e6e-41bb-4153-9b74-89ba533d6ac0

Havforskningsinstituttet

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:52:19

Nise WMS

d971104a-de8e-4f51-927a-2833d2323e87

Havforskningsinstituttet

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:52:19

Hummer WMS

66021058-dd55-4e66-9708-590668c98d4e

Havforskningsinstituttet

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:52:18

Kamskjell WMS

4d60e5df-ad46-48d4-9043-a685ad92c0b9

Havforskningsinstituttet

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:52:18

Havert WMS

e45ea97b-254d-4d38-9e0d-af27d1ca00b3

Havforskningsinstituttet

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:52:17

Brisling WMS

ef936999-5df5-4a2d-9a94-439b720d7a92

Havforskningsinstituttet

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:52:17

Øyepål WMS

20b9d4e9-fb70-4478-b438-ffdb789729f1

Havforskningsinstituttet

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:52:16

Stortare WMS

2b7429fa-1c2e-480e-ac1f-fb5785d39908

Havforskningsinstituttet

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:52:15

Håkjerring WMS

3c160b56-99fd-4a27-81fa-c4f87f7a1d65

Havforskningsinstituttet

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:52:15

Håbrann WMS

b2d51dbe-92c3-4995-b446-f5d400926a42

Havforskningsinstituttet

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:52:15

Tobis WMS

f3e8793d-382f-450f-bbf3-599367710399

Havforskningsinstituttet

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:52:14

Snabeluer WMS

997c654c-04d6-4d0c-bd9d-e5826623d201

Havforskningsinstituttet

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:52:14

Nordøstarktisk Torsk WMS

e33aae36-f123-445e-81c1-49e3b008389f

Havforskningsinstituttet

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:52:13

Nordøstarktisk Sei WMS

0f49ba9f-f40a-428d-a01c-8790f2108cf9

Havforskningsinstituttet

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:52:13

Pigghå WMS

30ed170a-b8ea-4463-a243-536abf4d8b7e

Havforskningsinstituttet

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:52:12

Lange WMS

1ba4a9db-3c49-4fd9-b54d-1960a73cec46

Havforskningsinstituttet

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:52:12

Kolmule WMS

2ecb5e2d-3ad6-4088-8682-6909e51c5331

Havforskningsinstituttet

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:52:12

Nedbør (0-240 timer)

eb5e9985-5386-4fbf-b982-a8e354271369

Meteorologisk institutt

service
INSPIRE FEIL 86 %

18.01.2019 09:52:10

25 %
 • conformity.missing
 • coupledresource.missing

Norges økonomiske sone

2e9f96de-5229-4d7b-a535-6392d8400dc3

Kartverket

service
INSPIRE OK 100 %

18.01.2019 09:52:10

50 %

Navn maritime grenser

4cb3314f-2ee5-40ae-93d5-208842b93879

Kartverket

service
INSPIRE OK 100 %

18.01.2019 09:52:09

50 %

Fiskerisonen ved Jan Mayen

fe136813-4784-499a-a15b-8977491358f4

Kartverket

service
INSPIRE OK 100 %

18.01.2019 09:52:08

50 %

Nebbhval WMS

e8874193-89b6-4680-849c-6873dfe65e0b

Havforskningsinstituttet

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:52:07

Hvalross 45W80E WMS

43f2cc83-8f45-4f48-b058-618073ac7c95

Havforskningsinstituttet

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:52:07

Klappmyss WMS

1c9cf8a2-c16c-4560-85ca-05b4cd726c98

Havforskningsinstituttet

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:52:06

Lyr WMS

62d1ffdb-0652-48c5-8071-2afa608a3f97

Havforskningsinstituttet

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:52:06

Pyren nivåer WMS

b24a48d0-2346-4237-ae1e-ffe6dc88261f

Havforskningsinstituttet

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:52:05

Grabb arter WMS

bd20ee32-2c15-446d-8f6b-3d1dcc4ad93f

Havforskningsinstituttet

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:52:05

Norsk Vårgytende Sild WMS

ae78eb00-0cdf-443e-86c2-f2a9ae7caaf8

Havforskningsinstituttet

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:52:04

Snøkrabbe WMS

adffdaeb-6e8d-43a7-ac59-6343b07da337

Havforskningsinstituttet

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:52:03

Sjøkreps WMS

a20c7f44-b69e-4a8b-9a5e-f5b71a263f47

Havforskningsinstituttet

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:52:03

Dypvannsreke WMS

59c5b0fc-4444-4dc5-8e4c-e360833ee323

Havforskningsinstituttet

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:52:02

Skolest WMS

db2f2ef1-c284-499b-be8c-9112cdc05825

Havforskningsinstituttet

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:52:01

Hvitting WMS

88ada666-b89d-4171-96a6-6f7418d88879

Havforskningsinstituttet

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:52:00

Skjellbrosme WMS

8dfc8fe4-919a-4ea0-a5b5-66aeeb5ae0ad

Havforskningsinstituttet

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:52:00

Nordsjøhyse WMS

e1325da1-936b-4e7a-9b8f-976326c25c65

Havforskningsinstituttet

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:51:59

Hågjel WMS

4cb9419f-c1f2-4bec-92b5-d9d550e5d2b4

Havforskningsinstituttet

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:51:59

Kysttorsk nord for 62ºN WMS

a27a3860-b3d1-495a-b625-c0f1f7c38dbf

Havforskningsinstituttet

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:51:58

Lodde Island WMS

d5b24bc0-5a00-4e8d-a6c4-215eb22dbf38

Havforskningsinstituttet

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:51:57

Svarthå WMS

f0203976-5717-4bdc-abcf-b27ea973d0ab

Havforskningsinstituttet

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:51:57

Uer WMS

23dd5865-e7e6-479d-8dae-f847a6935dec

Havforskningsinstituttet

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:51:56

Fastlands-Norge med indre farvann

d889e124-9aaf-444e-9c0c-2ba21245ffc1

Kartverket

service
INSPIRE OK 100 %

18.01.2019 09:51:56

50 %

Landareal Norge

1d6537ae-2f5c-4772-a864-6af00c54fcaa

Kartverket

service
INSPIRE OK 100 %

18.01.2019 09:51:55

50 %

DSBs WMS-tjenester

21be7540-adba-42d9-9f3c-583365491eea

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

service
INSPIRE OK 100 %

18.01.2019 09:51:54

50 %

Avtalt avgrensningslinje for kontinentalsokkel

777d43e7-7144-405c-8f1b-9600be984973

Kartverket

service
INSPIRE OK 100 %

18.01.2019 09:51:54

50 %

DTM WCS

ba960aa9-91c9-4791-bbd2-d76ce2632e9f

Kartverket

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:51:53

Yttergrense for tilstøtende sone 24 nautiske mil

c2c0c59d-04f6-4c6a-8503-b484b87d5bb9

Kartverket

service
INSPIRE OK 100 %

18.01.2019 09:51:52

50 %

Brugde WMS

6dd5ebe0-6aeb-4029-9920-8064e00a08fc

Havforskningsinstituttet

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:51:52

Det særskilte området, DSO

d9f4271d-bdcf-4737-a4f3-ad8aea83b9bc

Kartverket

service
INSPIRE OK 100 %

18.01.2019 09:51:51

50 %

200 nautiske mil

b7f49a78-9651-4659-8f1c-54099bf07311

Kartverket

service
INSPIRE OK 100 %

18.01.2019 09:51:50

50 %

Grønlandssel WMS

2255d8eb-36c9-4336-952a-0f15cafd952c

Havforskningsinstituttet

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:51:49

Hvalross WMS

aa0e260e-f459-4b21-bf84-2cad13a36672

Havforskningsinstituttet

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:51:48

Hvithval WMS

db6a1a06-5d5a-43ef-ba5c-5f395248c102

Havforskningsinstituttet

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:51:48

Ringsel 80W - 80E WMS

175e6164-7a4d-4822-936e-f109fa49da8a

Havforskningsinstituttet

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:51:48

Trålspor WMS

fb00965e-01b8-47d2-972d-b21e98a378b3

Havforskningsinstituttet

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:51:47

BDE 209 nivåer WMS

fbe2bdf1-ceeb-4b49-9ea1-0406a372bb11

Havforskningsinstituttet

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:51:47

Nordsjøtorsk WMS

5160367b-7835-4af2-a9e4-c9083d538192

Havforskningsinstituttet

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:51:46

Nordsjøsild WMS

05d38af6-e462-4f62-bf32-ba50f8acfe08

Havforskningsinstituttet

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:51:46

Isgalt WMS

2c6d4f04-3059-43d9-a4a1-2af016aab901

Havforskningsinstituttet

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:51:45

Nordsjøsei WMS

fa0be26b-1e02-4268-95c9-64d2918158c7

Havforskningsinstituttet

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:51:45

Polartorsk WMS

8e063e70-69f7-4963-829f-b87653bc8a6d

Havforskningsinstituttet

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:51:44

Haneskjell WMS

25a9a6a8-130d-4dfc-9f19-956b635abbbf

Havforskningsinstituttet

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:51:43

PBDE sum nivåer WMS

c12565a5-9491-446f-bbb8-f747177cb0b7

Havforskningsinstituttet

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:51:43

gebco skyggerelieff

ba9fd4ff-93a4-4f6f-ac10-92864f5b7f22

Kartverket

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:51:43

Havbunnraster

5dbd203f-d2f3-4551-bccf-cc131454ddba

Kartverket

service
INSPIRE FEIL 93 %

18.01.2019 09:51:42

25 %
 • conformity.missing

Navn maritime områder

01b535c2-0972-43fe-ad53-6d8ec2e36969

Kartverket

service
INSPIRE OK 100 %

18.01.2019 09:51:42

50 %

Tilstøtende sone

aa04bc7f-c245-4e4f-b8c4-cdca6d4bc19e

Kartverket

service
INSPIRE OK 100 %

18.01.2019 09:51:41

50 %

Territorialområde

477a04f2-76a5-4629-bce1-e7e345c13eb1

Kartverket

service
INSPIRE OK 100 %

18.01.2019 09:51:40

50 %

Lodde Barentshavet WMS

b9085985-c1a8-428e-8041-b115d1429cdb

Havforskningsinstituttet

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:51:40

1 nautisk mil

4659c672-5a0b-4a5f-bcb6-a887106a993e

Kartverket

service
INSPIRE OK 100 %

18.01.2019 09:51:39

50 %

Territorialgrense 12 nautiske mil

9ebee78a-407b-4cd9-8be5-721239810578

Kartverket

service
INSPIRE OK 100 %

18.01.2019 09:51:38

50 %

Yttergrense for kontinentalsokkel

d8ce8543-2de6-4d41-8e61-2c6cd65697ab

Kartverket

service
INSPIRE OK 100 %

18.01.2019 09:51:38

50 %

Kommuneplaner WMS

c09665da-f82b-4414-b2c2-daf5a54957d3

Kartverket

service
INSPIRE OK 100 %

18.01.2019 09:51:37

50 %

Storkobbe 80W-80E WMS

e6785e9b-07c5-4ba8-92b9-95cedb620045

Havforskningsinstituttet

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:51:36

Knølhval WMS

8c44acbf-9577-4aeb-b796-0cd196c76721

Havforskningsinstituttet

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:51:36

Storkobbe WMS

e062f19c-5a38-48f8-b0f3-cb440f279836

Havforskningsinstituttet

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:51:35

PAH 16 WMS

7f9c2b13-7957-4e71-b6d4-a31bac122c78

Havforskningsinstituttet

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:51:35

Kongekrabbe WMS

3147b200-e5b5-426c-9606-35940899a9d1

Havforskningsinstituttet

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:51:34

Rødspette WMS

83d238ed-a840-4985-8f69-36a55c400124

Havforskningsinstituttet

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:51:33

Kysttorsk sør for 62ºN WMS

fa5ecaea-7da0-43f8-9efc-a2fdf257127b

Havforskningsinstituttet

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:51:33

Artskart rødlistearter WFS

a9e500fb-c188-4601-81b4-072c36a60c8c

Artsdatabanken

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:51:32

Fjesing WMS

d3b130ea-4f71-413d-8e55-d166c6aaa3f7

Havforskningsinstituttet

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:51:32

Bomtrål arter WMS

02d041d2-e928-4340-8493-a93a1e0368ee

Havforskningsinstituttet

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:51:31

PAH-nivåer

e6e8ffe3-8345-4c2c-8ac7-99624ffdf086

Havforskningsinstituttet

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:51:31

Havstrømmer Barentshavet Arktisk vann WMS

606a3e36-3a15-4ff7-a54b-06b3f05a3476

Havforskningsinstituttet

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:51:31

Svamper WMS

a6cfdb4a-d732-4ce5-88dc-97dd1cf2e34f

Havforskningsinstituttet

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:51:30

Havmus WMS

febc694b-6331-4017-b7ef-4548842187fd

Havforskningsinstituttet

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:51:30

Sledge biomass WMS

26541c84-bd97-4525-8a5c-959a2e62af23

Havforskningsinstituttet

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:51:29

Topp 10 arter WMS

f26b04a2-403f-4fce-b147-ec514252f522

Havforskningsinstituttet

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:51:29

Akvakultur lokaliteter

d11673b4-cd79-474e-bf34-49e3384ea2a7

Fiskeridirektoratet

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:51:28

Utvalgte naturtyper WMS

1cc08775-f3c0-4fc9-82d1-90aa7e51b81c

Miljødirektoratet

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:51:27

Vegetasjon - WMS

6a4a485a-1dc4-4d20-8d9a-53271797168a

Norsk institutt for bioøkonomi

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:51:27

Lysing WMS

4596341d-7fea-417a-8f2b-920fb252efdc

Havforskningsinstituttet

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:51:26

Territorialfarvann

18178955-5eb5-4ab7-895f-3354ba727479

Kartverket

service
INSPIRE OK 100 %

18.01.2019 09:51:26

50 %

Avtalt avgrensningslinje

4e1d1055-2311-4a9a-b66a-c5dbec523a86

Kartverket

service
INSPIRE OK 100 %

18.01.2019 09:51:25

50 %

Internasjonalt farvann

ac2ca3b5-75cc-4d50-a080-149d8f67994a

Kartverket

service
INSPIRE OK 100 %

18.01.2019 09:51:24

50 %

Indre farvann

40c44792-4d91-4b0f-b715-45011fbb205c

Kartverket

service
INSPIRE OK 100 %

18.01.2019 09:51:23

50 %

marin_vp_oppstart

d3790f07-5ac1-479b-a104-b53775b0c64c

Miljødirektoratet, marin seksjon

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:51:21

marin_vp_ikke_oppstart

7433f715-3300-4615-a14b-7ca7fbbf70ef

Miljødirektoratet, marin seksjon

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:51:20

Grabb biomasse WMS

7a9fa02b-d067-4053-a819-0f87233f8290

Havforskningsinstituttet

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:51:19

Dyrkbar jord - WMS

9c2d96ec-b701-4532-a075-d4fcfddfe8d7

Norsk institutt for bioøkonomi

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:51:19

Bomtrål biomasse WMS

18b5c0c5-7e20-4d78-ac3a-c7702c6ff31d

Havforskningsinstituttet

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:51:19

Bomtrål individer WMS

bf17b380-de9a-4d3e-bab1-1854d07918f8

Havforskningsinstituttet

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:51:19

Fiskesamfunn WMS

8594d7a3-3f13-4eee-b74e-b49829e77e13

Havforskningsinstituttet

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:51:18

Nasjonalt register over luftfartshindre WMS

fd19fb25-a517-41f3-bc5b-5401e82f7d1f

Kartverket

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:51:18

Arealressurskart - FKB-AR5 - Forvaltning - WMS

1dcb696c-90cc-4b36-9bce-0269bfd993d0

Norsk institutt for bioøkonomi

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:51:17

vern WMS

fa6a495d-05a1-4c0d-ba67-45a1d47fca92

Miljødirektoratet

service
INSPIRE FEIL 93 %

18.01.2019 09:51:17

25 %
 • conformity.missing

Sjøterritorium

9b86ee62-10af-4fda-8579-b73057974dc0

Kartverket

service
INSPIRE OK 100 %

18.01.2019 09:51:16

50 %

Norges grunnlinje

b347b68f-c02f-4ece-ad0e-0c8d0aef61cd

Kartverket

service
INSPIRE FEIL 93 %

18.01.2019 09:51:15

25 %
 • conformity.missing

Artskart rødlistearter WMS

6023d55e-f0c2-4e70-b207-441bb8ddbfd1

Artsdatabanken

service
INSPIRE FEIL 93 %

18.01.2019 09:51:14

25 %
 • conformity.missing

Vind (0-240 timer)

99c78e3b-b6a1-40c2-8115-13fcc5e2043d

Meteorologisk institutt

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:51:14

Temperatur (0-240 timer)

74d1b3f9-2665-4044-8eba-668c38ec87b2

Meteorologisk institutt

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:51:13

Nedbør (0-66 timer)

26e912df-33c3-40e9-a0a7-871d04705512

Meteorologisk institutt

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:51:12

Helling - WMS

98eda42b-c771-46fa-b1ea-bd875840fe60

Norsk institutt for bioøkonomi

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:51:12

Havs navn

3fffd512-b3b9-452e-939d-9a27343cbc8c

Norges geologiske undersøkelse

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:51:12

Havområder

3b8ba7da-1126-43b2-9232-d9e3a7dc788e

Norges geologiske undersøkelse

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:51:11

Klage, iverksatt av klage vedtak utsatt

d1af2d21-aec5-4af4-8897-18ffcb2fc2f4

Kartverket

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:51:11

Navnesak forenklet vedtak

93606dd4-ff07-4ef9-8774-e9a3190c3eb6

Kartverket

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:51:10

Navn bestemt av navnemyndighet

4cf5eaeb-0564-4834-82c0-2d2c6d3ebb2f

Kartverket

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:51:09

Foreslått

9ec1fb2f-41a1-4b3c-bb69-e28129669fb6

Kartverket

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:51:08

Vedtak siste måned

d90ba668-36a9-480f-a5de-c0c504a5a0d5

Kartverket

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:51:07

Offentlig administrasjon

c63d2593-cf64-48f6-a62a-014afebad3de

Kartverket

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:51:07

Vedtatt

b5b7ad7f-9886-4f7d-b85d-972f9ca9f68a

Kartverket

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:51:06

Samlevedtak trukket tilbake

b170cc97-072d-4118-acd6-83403de043db

Kartverket

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:51:06

Sørsamisk

6939336d-4a12-4f63-8634-5b0b82f4f0ba

Kartverket

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:51:06

Vedtatt navneledd

ae31faa6-eac4-4ff8-83bd-0788ca234279

Kartverket

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:51:05

Nordsamisk

a54dbefe-402c-4793-95d9-b0a5a8b4b3e3

Kartverket

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:51:05

Godkjent

faa8ec03-c23c-4fed-9d7e-246afcb7a8fd

Kartverket

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:51:04

Vedtak siste 24 måneder

7deb643d-b086-4da7-a50d-375f14ae8a73

Kartverket

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:51:03

Ferskvann

8d71a203-99fe-4030-85fc-fb97cce6f47b

Kartverket

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:51:03

Vedtak siste periode

84514684-d13c-41a2-862a-762aaa00c975

Kartverket

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:51:03

Samlevedtak siste 6 måneder

de2376d4-7cc5-4b16-8b24-9cf27f3dd56c

Kartverket

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:51:02

Vedtak siste 12 måneder

c459df52-cd7d-4a51-b42f-f212394ba63a

Kartverket

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:51:02

Samlevedtak siste 12 måneder

abca0750-656a-4290-a8fe-e39e94159485

Kartverket

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:51:01

Kultur

5d99b2a2-fb8e-41f9-b18c-937e8c2ecb8e

Kartverket

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:51:01

Vedtak siste 3 måneder

6224d31d-4b42-4b78-98b5-8191a9077ea4

Kartverket

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:51:01

Navnesak vedtak, iverksetting utsatt

fef33c2c-0b51-497e-9b09-a3588a639fc6

Kartverket

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:51:00

Navnesak reist

a362c20b-a175-4fbe-b539-e19a3d037dd6

Kartverket

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:51:00

Vedtak siste 6 måneder

9eecd1ea-a5a2-4e9c-a70a-8260beec8210

Kartverket

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:50:59

Terreng

7f94142e-2290-4d76-a174-008cab7df61d

Kartverket

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:50:59

Andre

dd6a86fe-db33-4ace-900a-6e9bd4391fea

Kartverket

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:50:58

Samlevedtak siste 24 måneder

3e8d0291-61c4-402d-ab9a-baa06f0b88b2

Kartverket

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:50:58

Avslått

e404f3bc-6e25-4fbe-9d52-41878ad32ecc

Kartverket

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:50:58

uvurdert

52e08555-aafe-4848-9213-964c4b315409

Kartverket

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:50:57

Stedsnavn i sjø

c0e22b3b-4db2-42a0-aaae-55eb0d308045

Kartverket

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:50:57

Norsk

66b73d55-ccbd-4239-b26f-1280ec9e4e4b

Kartverket

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:50:56

Privat_

eee804ce-db07-4d7d-a9c2-4705983caa6a

Kartverket

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:50:56

Infrastruktur

488241fb-000c-4492-8dce-015bcb26fc8e

Kartverket

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:50:56

Skrivemåtestatus

d4662eb1-5be4-4d8c-9214-9609b987fde9

Kartverket

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:50:55

Samlevedtak siste 3 måneder

68c381ed-6560-4cfc-941f-e6e24bef2c5c

Kartverket

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:50:54

Samlevedtak

0a8e3dcb-d9e2-4a9c-b4ba-c3ce9c54eb88

Kartverket

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:50:54

Samlevedtak siste måned

4ad59f0b-857d-4912-824e-160a447d81c7

Kartverket

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:50:54

Navn ubehandlet

bdef84d5-346d-4a43-96a3-56ccffd35539

Kartverket

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:50:53

Historisk

251fb73a-d784-47a2-beb0-be16ae208704

Kartverket

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:50:53

Navn skal ikke behandles etter loven

730a0102-b342-4769-bf3a-6d4a2b9448cc

Kartverket

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:50:52

Internasjonalt

74eebcdc-9461-4ba9-b607-dcf157ac1cbe

Kartverket

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:50:52

Språk

ecc1600f-4d37-432a-9053-d24eb7b2ece9

Kartverket

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:50:52

Lulesamisk

4f0d4471-1945-4081-80af-9ce7ff9efbc2

Kartverket

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:50:51

Markslag

6b158950-a601-4d5b-a066-4f8f942aaee7

Kartverket

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:50:50

Navnesakstatus

de1f6d7c-d635-4d3e-8095-60234a9fa4db

Kartverket

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:50:50

Navnesak iverksattVedtak

80db97c7-8216-4bfc-b8f6-5bb85db81fd8

Kartverket

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:50:50

Navnetype

47a5e2c0-3499-412c-bbe0-e78e414f93a6

Kartverket

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:50:49

Avslått navneledd

01e98c78-6fa9-45fd-b757-e0a4d98acf72

Kartverket

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:50:49

Klage, iverksatt vedtak trukket tilbake

c063eb5c-3a35-40e2-b134-b5e8ba42353d

Kartverket

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:50:48

Klage, iverksatt vedtak ikke trukket tilbake

aa07ab3d-178b-40d6-a311-33e6b5c93f02

Kartverket

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:50:47

Kvensk

bf15bf10-e9b7-4552-95f8-ed49c508c10c

Kartverket

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:50:47

art_prioriterte WMS

b47cb571-19c3-4fd3-b6db-15e6815df60a

Miljødirektoratet

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:50:46

Bebyggelse

8cfb0a9a-e85b-4409-8def-99d7677aff9e

Kartverket

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:50:46

Norge digitalt CSW

07df5d10-5b42-4555-8d6f-593582c5b026

Kartverket

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:50:45

Industri WMS

c4a34358-dab5-4398-a195-52e20652d44f

Miljødirektoratet

service
INSPIRE FEIL 93 %

18.01.2019 09:50:45

25 %
 • conformity.missing

inon WMS

4bf46ec6-3cac-4341-be8c-709a44f0b593

Miljødirektoratet

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:50:44

Verdifulle kulturlandskap WMS

14fc5112-8c2f-481d-a03e-f88b3fe0bd24

Miljødirektoratet

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:50:43

art_naturbase WMS

ed8f4a7a-7e04-4680-8ac9-342764b95867

Miljødirektoratet

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:50:43

Sedimentdannelse

65025434-33c7-4b44-99e7-34dc3d33750c

Norges geologiske undersøkelse

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:50:42

Snø og steinskred - Aktsomhetsområder WMS

1af1a34f-af1a-463e-a1bf-c3bcd1347c5e

Norges vassdrags- og energidirektorat

service
INSPIRE OK 100 %

18.01.2019 09:50:41

50 %

Iskonsentrasjon (20km prognose)

5f50a3fa-06c4-4877-9db2-435ab1323608

Meteorologisk institutt

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:50:40

Iskonsentrasjon (automatisk analyse)

7d175f1c-3985-44f9-b6fd-817f11bf9bb7

Meteorologisk institutt

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:50:40

Dønning (0-66 timer)

ba699640-eee6-439e-8bd0-3c60f36e07f1

Meteorologisk institutt

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:50:38

Istype (automatisk analyse)

a4ac57ad-0b32-4a0b-a4dd-7d548f6aa43b

Meteorologisk institutt

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:50:38

Iskart (nær sanntid Skagerak)

a737a35e-509c-413b-8c56-0bdcb0b73383

Meteorologisk institutt

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:50:37

Prosentandel vindhastighet > 10m/s

2ae56041-cf79-4b1f-8c27-08bce4146b7c

Meteorologisk institutt

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:50:37

Gjennomsnittlig signifikant bølgehøyde

3aca47ee-7cae-44cc-aa80-91b9add27962

Meteorologisk institutt

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:50:36

Satelitt Nordeuropa

bfe67f3c-1a7e-4a39-a26b-cf1ce53b4966

Meteorologisk institutt

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:50:36

Prosentandel vindhastighet > 10m/s

f91cb7c4-7df4-4251-98d6-01ae4a42182a

Meteorologisk institutt

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:50:35

Prosentandel vindhastighet > 20m/s

c6456d2b-749a-4f23-afb1-2bf9a95b38c5

Meteorologisk institutt

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:50:34

Gjennomsnittlig vindhastighet

73321f35-5ec5-43b5-a838-efa7fff968ed

Meteorologisk institutt

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:50:33

Gjennomsnittlig iskonsentrasjon

90d52bcd-c377-43f3-8651-7d107f69769c

Meteorologisk institutt

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:50:33

Probability wind>15 m/s

5e263b28-bd1c-4465-b047-aea03567febc

Meteorologisk institutt

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:50:32

Satelitt Nordpolen

9a233cf8-376c-4408-afcd-16c10b436c8c

Meteorologisk institutt

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:50:32

Satelitt Nordatlanteren

52cea57c-598d-4951-a5fd-20863001afba

Meteorologisk institutt

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:50:31

Prosentvis signifikant bølgehøyde > 2m

de0a1c28-bf8a-42c3-989f-0caafc2ed7ad

Meteorologisk institutt

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:50:31

Ising på fartøy (0-66 timer)

a6ffe796-aeb2-4015-8251-70083f978eef

Meteorologisk institutt

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:50:30

Iskart (Sar)

3be6162a-1630-40c0-a06d-c6756138e8d1

Meteorologisk institutt

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:50:30

Iskant (automatisk analyse)

a3f98aef-b9e7-42f2-bf8a-e54b904ccb3a

Meteorologisk institutt

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:50:29

Strømretning og -fart (20km prognose)

ff6827da-ddc3-445a-971b-ed784c7ab7e9

Meteorologisk institutt

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:50:29

Gjennomsnittlig årlig vindhastighet over hav

aee05aff-d2e8-45b3-bbf2-114b07a2f5d9

Meteorologisk institutt

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:50:28

Satelitt Nordishavet

2e7de89c-145f-4c95-bbbf-9b1a8bbf47dc

Meteorologisk institutt

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:50:27

Prosentandel vindhastighet > 15m/s

32b0fdc0-192c-4e7c-9171-5420ceec5518

Meteorologisk institutt

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:50:27

Gjennomsnittlig årlig signifikant bølgehøyde

d6b0b2d2-124f-44fb-8afb-24ce575d4f9c

Meteorologisk institutt

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:50:26

Prosentandel vindhastighet > 15m/s

da2a1e45-0d3d-4590-a244-c0a97b2a491c

Meteorologisk institutt

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:50:26

Saltinnhold og sjøtemperatur (20km prognose)

7716dfb3-6a13-44d0-9253-5035dd3baeac

Meteorologisk institutt

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:50:25

Sedimentmektighet

0ab8e4f8-7957-4f13-be26-998c5762b7fa

Norges geologiske undersøkelse

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:50:25

Bunnreflektivitet

c97a86ec-fc63-4e81-8195-2173ad48f82b

Norges geologiske undersøkelse

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:50:25

Sedimentkornstørrelse

7c6fb277-7069-4b7f-9cc8-ed26cfca2d16

Norges geologiske undersøkelse

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:50:24

Vær og klima; Vindvarsel

be85e945-2a60-4421-899f-20836778e7de

Meteorologisk institutt

service
INSPIRE OK 100 %

18.01.2019 09:50:23

50 %

Avløp (WMS)

6fea713e-0d47-49b2-b71b-cb679d7e6b89

Miljødirektoratet

service
INSPIRE FEIL 93 %

18.01.2019 09:50:22

25 %
 • conformity.missing

Hav og is; Bølgehøyde og retning (signifikant)

a71fca9c-b792-472c-a831-ddb3f563b484

Meteorologisk institutt

service
INSPIRE OK 100 %

18.01.2019 09:50:22

50 %

Statlig sikra friluftslivsområder WMS

ef63146d-c689-4079-97b5-89f04bcfd1ff

Miljødirektoratet

service
INSPIRE OK 100 %

18.01.2019 09:50:20

50 %

Hav og is; Saltholdighet

8dcc87e0-84e6-4793-a745-d335aa3788f0

Meteorologisk institutt

service
INSPIRE OK 100 %

18.01.2019 09:50:20

50 %

Mattilsynet - Dyrehold med produksjonsdyr

2212f9a1-d7e2-470f-93d2-7402b78b5a91

Mattilsynet

service
INSPIRE OK 100 %

18.01.2019 09:50:19

50 %

Vær og klima; Lufttrykk

7acc012b-d87a-45f1-98eb-3626fe0d64e7

Meteorologisk institutt

service
INSPIRE OK 100 %

18.01.2019 09:50:19

50 %

Vær og klima; Lufttemperatur (0-66 timer)

c49ef735-b0ab-49be-a1ba-5654fe8e5c27

Meteorologisk institutt

service
INSPIRE OK 100 %

18.01.2019 09:50:18

50 %

Vær og klima; Polare lavtrykk (strike probability)

3e70a0b5-bb88-4efe-8d36-296d40363fa1

Meteorologisk institutt

service
INSPIRE OK 100 %

18.01.2019 09:50:18

50 %

Hav og is; Havtemperatur

7c34646c-4895-48f2-8c19-cb2ede7700fb

Meteorologisk institutt

service
INSPIRE OK 100 %

18.01.2019 09:50:16

50 %

Vær og klima; Nedbørradar (observasjoner)

e9e8fee7-df39-4fc9-90cb-5ad963d2f124

Meteorologisk institutt

service
INSPIRE OK 100 %

18.01.2019 09:50:16

50 %

Hav og is; Havnivå

1a0e8a89-3050-4d39-91c0-165660b90443

Meteorologisk institutt

service
INSPIRE OK 100 %

18.01.2019 09:50:15

50 %

Hav og is; Strømretning og -fart

3a3cbee1-b5bf-477f-896e-f274b8887120

Meteorologisk institutt

service
INSPIRE OK 100 %

18.01.2019 09:50:15

50 %

DSBs WFS-tjenester

e4ca461a-a23c-48a0-8659-b72af0b231fc

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

service
INSPIRE OK 100 %

18.01.2019 09:50:14

50 %

Villrein WMS

c431a4c5-22fd-4f37-9040-5c38e3a8402e

Miljødirektoratet

service
INSPIRE FEIL 93 %

18.01.2019 09:50:13

25 %
 • conformity.missing

Mattilsynet - Innsjø drikkevannforekomster

50f62bbe-b216-4e38-bd75-1a54744c1a53

Mattilsynet

service
INSPIRE OK 100 %

18.01.2019 09:50:12

50 %

Mattilsynet - Innsjøer for drikkevann (10.04.2018)

3fdabf1c-8ca3-40dc-a46a-2384e77a83e6

Mattilsynet

service
INSPIRE OK 100 %

18.01.2019 09:50:12

50 %

seaSeisPlanned

59f32eed-7355-46a4-91bf-ed797eb9b9ab

Oljedirektoratet

service
INSPIRE OK 100 %

18.01.2019 09:50:11

50 %

wlbExplorationActive

fa5df2ef-373d-48b3-8944-6b12f84af0c4

Oljedirektoratet

service
INSPIRE OK 100 %

18.01.2019 09:50:11

50 %

qadAll

ac362432-3909-485c-8e73-37f41bd80bc7

Oljedirektoratet

service
INSPIRE OK 100 %

18.01.2019 09:50:11

50 %

dscAll

8714f6a7-c981-493b-afb1-2e4133b621de

Oljedirektoratet

service
INSPIRE OK 100 %

18.01.2019 09:50:10

50 %

prlCurrent

25aa2501-8124-481b-b9bf-4ef009b543b9

Oljedirektoratet

service
INSPIRE OK 100 %

18.01.2019 09:50:10

50 %

fclFixed

ab49b9f1-9f55-44d2-8fbc-f10b422a9dc2

Oljedirektoratet

service
INSPIRE OK 100 %

18.01.2019 09:50:09

50 %

seaSeisOngoing

7007ab9c-dc1d-4e8d-b113-cb4a8f279b75

Oljedirektoratet

service
INSPIRE OK 100 %

18.01.2019 09:50:09

50 %

Fjordkatalogen WMS

7c0198f4-b579-45c7-b4e2-a5d6350318af

Miljødirektoratet

service
INSPIRE OK 100 %

18.01.2019 09:50:08

50 %

prlCurrentByOperator

a17966d4-a501-45b2-a2a2-f96c98e064d3

Oljedirektoratet

service
INSPIRE OK 100 %

18.01.2019 09:50:06

50 %

Mattilsynet - Bigaardsplasser

b034b79a-df1f-41c1-a6d0-b7df88f391e7

Mattilsynet

service
INSPIRE OK 100 %

18.01.2019 09:50:06

50 %

Subområder

82d99220-1004-4904-882b-4bda4a0f2797

Oljedirektoratet

service
INSPIRE OK 100 %

18.01.2019 09:50:05

50 %

fldByStatus

1ccbddfe-9374-4e5b-b4bc-692765b33774

Oljedirektoratet

service
INSPIRE OK 100 %

18.01.2019 09:50:05

50 %

pplAll

ed80b0f1-7956-428a-adc4-062d87286e6d

Oljedirektoratet

service
INSPIRE OK 100 %

18.01.2019 09:50:04

50 %

blcAll

d5c89426-417d-4868-8b73-7679ff491446

Oljedirektoratet

service
INSPIRE OK 100 %

18.01.2019 09:50:04

50 %

Mattilsynet - Drikkevann fra brønner

a41c3acf-e871-4e22-89da-88e45756fc88

Mattilsynet

service
INSPIRE OK 100 %

18.01.2019 09:50:03

50 %

Mattilsynet - Grunnvannsforekomster

a2a5c3b3-8bf4-4127-a2fb-859890a7228b

Mattilsynet

service
INSPIRE OK 100 %

18.01.2019 09:50:03

50 %

Mattilsynet - Varsomhetsområder for innsjøer

c018305a-de63-4314-8999-a870b23b234b

Mattilsynet

service
INSPIRE OK 100 %

18.01.2019 09:50:00

50 %

Mattilsynet - Uttak av vann til drikkevannsformål (10.04.2018)

c394e93c-77e2-43eb-bae4-c561ad3c3890

Mattilsynet

service
INSPIRE OK 100 %

18.01.2019 09:50:00

50 %

Mattilsynet - Vannverk inntakspunkter

96ce1a31-17d7-41ac-b6d6-11288fa1030f

Mattilsynet

service
INSPIRE OK 100 %

18.01.2019 09:49:59

50 %

Artsutbredelse Fisk (WMS/WFS)

2936eac3-8ab1-413f-82dd-5ef19d6b5566

Havforskningsinstituttet

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:49:58

Dybdedata - rådata

2fe7b56c-334d-4660-ac50-6fcf973a0f70

Kartverket

dataset
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:49:58

Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen

f50f228a-9482-4821-97df-41166c1f5a9b

Kartverket

dataset
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:49:58

Stormflo

fbb95c67-623f-430a-9fa5-9cfcea8366b3

Kartverket

dataset
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:49:57

Kulturminner - Verneverdig tette trehusmiljøer

420a0af3-135c-49de-bd14-e4dec9c858db

Riksantikvaren

dataset
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:49:57

Reindrift - Årstidsbeite - Vinterbeite

63f655ef-f625-43cf-a512-bb8164bf53a4

Reindriftsforvaltningen

dataset
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:49:56

Reindrift - Årstidsbeite - Vårbeite

fa02a652-cd6d-4828-9fb5-7bd4515aa6d0

Reindriftsforvaltningen

dataset
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:49:55

Reindrift - Årstidsbeite - Høstvinterbeite

85a4c5e3-25ab-427c-b664-bbac2d0c9e79

Reindriftsforvaltningen

dataset
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:49:53

Reindrift - Årstidsbeite - Høstbeite

6383f5a8-3a4d-48fc-8c67-f1eeec24fd8b

Reindriftsforvaltningen

dataset
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:49:53

Arealressurskart - AR250

544abd7d-2cd1-43b6-a9df-a2931c761eb3

Norsk institutt for bioøkonomi

dataset
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:49:52

Ål

fbdfe4dc-baa9-4477-aae0-4446313d4c5c

Havforskningsinstituttet

dataset
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:49:52

Ankringsforhold

af992d03-3861-47b9-b3e9-f0b985055a07

Norges geologiske undersøkelse

dataset
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:49:51

Gravbarhet

6f383993-592d-4c1f-bcaf-e4c905af6ddb

Norges geologiske undersøkelse

dataset
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:49:51

Havforskningsinstituttet sin WMS / WFS geoserver

22d9bcde-ef8c-480e-a16b-d69278402948

Havforskningsinstituttet

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:49:50

Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen WFS

c5b83478-8eaa-4fb7-a5a8-2ce99a89790e

Kartverket

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:49:50

Tilgjengelighet - tettsted

9c075b5d-1fb5-414e-aaf5-c6390db896d1

Kartverket

dataset
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:49:49

Tur- og friluftsruter

d1422d17-6d95-4ef1-96ab-8af31744dd63

Kartverket

dataset
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:49:49

Historiske kart

a8b1ad90-e0fc-4ea0-bab8-dd80a8494052

Kartverket

dataset
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:49:48

Marine biotoper

6121ce08-156f-480a-a6e4-d1f664d6ab00

Norges geologiske undersøkelse

dataset
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:49:48

MarinNaturtyperWMS2

83aa05eb-aa2f-42e0-8775-daa474883120

Norges geologiske undersøkelse

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:49:47

Dybderelieffpolar v02 WMS

0b18580c-6091-41e6-b6bd-f404288236f9

Kartverket

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:49:47

Kulturminner - Brannsmitteområder

73f863ba-628f-48af-b7fa-30d3ab331b8d

Riksantikvaren

dataset
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:49:47

Matrikkelen - Bygningspunkt

24d7e9d1-87f6-45a0-b38e-3447f8d7f9a1

Kartverket

dataset
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:49:46

Tilgjengelighet - friluft

638b5ee7-6ab0-4a27-a71a-716bb3a4541d

Kartverket

dataset
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:49:46

Nasjonalt register over luftfartshindre

28c896d0-8a0d-4209-bf31-4931033b1082

Kartverket

dataset
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:49:45

Bunnreflektivitet

0c2af0d4-c954-4dce-a012-0365f539e6d4

Norges geologiske undersøkelse

dataset
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:49:45

Marin grense

cf8ccec7-9505-4d84-94a9-eac9c69971d3

Norges geologiske undersøkelse

dataset
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:49:44

Arealressurskart - AR50 - Arealtyper

41f6b000-c394-41c5-8ebb-07a0a3ec914f

Norsk institutt for bioøkonomi

dataset
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:49:43

Arealressurskart - AR250 - Arealtyper

de72929c-b250-461a-85d8-2557a2597ab4

Norsk institutt for bioøkonomi

dataset
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:49:43

Dybdedata - dekning sjømåling WMS

80206d7b-b5a5-4936-ad4c-a0267e471c8b

Kartverket

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:49:42

Sjøkart - papirkart

19d0a0df-3320-4984-9340-f11f143ff14a

Kartverket

dataset
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:49:41

Norges maritime grenser tillegg

ce2292be-e181-488f-8ccb-b9ef82385d58

Kartverket

dataset
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:49:41

Fjordlinjer - Kysttorskregulering

74365043-9f95-42c9-a87b-801c5c93b5e7

Fiskeridirektoratet

dataset
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:49:40

Statlig arealplan - Gardermobanen parsell Nitelva-Åråsen

f38fb890-fdbf-45e8-89d2-a8a3f4ea297e

Kartverket

dataset
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:49:40

Statlig arealplan - Gardermobanen parsell Kløfta-Kverndalen midtre del

2066090a-b6d8-48b9-b286-b433793b5d7a

Kartverket

dataset
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:49:39

Sentrumssoner 2016

65509eba-5301-473c-8a91-84b2bba59173

Statistisk sentralbyrå

dataset
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:49:39

Reindrift - Beitehage

df2db95d-adbc-4807-bb46-00b729caed7c

Reindriftsforvaltningen

dataset
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:49:38

Konsesjonsområder for uttak av skjelsand, sand og grus fra sjøområdet

d1fe81f9-27a5-449c-9b47-9553a895aa09

Kartverket

dataset
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:49:37

Reindrift - Konsesjonsområde

49efb2b2-93e3-4175-b10b-65b509d73c2a

Norsk institutt for bioøkonomi

dataset
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:49:37

Statlig arealplan - Gardermobanen parsell Kløfta-Kverndalen nordre del

bac1ce76-9ce2-4f32-8d7d-4ca73d6669e1

Kartverket

dataset
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:49:37

Befolkning på rutenett 250 m 2016

7a5782c4-4e54-412f-8d0e-09140a456543

Statistisk sentralbyrå

dataset
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:49:36

J1000 Kartdata

0b57598e-768c-46cf-8af9-a04267fe833f

Norsk Polarinstitutt

dataset
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:49:36

Statlig arealplan - Kraftlinje Ravnanger-Merkesvik

a0802187-a04a-409e-a5e3-ce87d91a06b1

Kartverket

dataset
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:49:35

Reindrift - Konvensjonsområde

5cb86063-3f66-4d7a-9799-0551e2e21a46

Norsk institutt for bioøkonomi

dataset
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:49:35

Gyteområder

c3d6bba0-e4b0-44e6-93a4-5b379946acb7

Fiskeridirektoratet

dataset
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:49:34

Reindrift - Trekklei

95b0d396-a6fe-462b-8753-120efd0b60f3

Reindriftsforvaltningen

dataset
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:49:34

Statlig arealplan - Kombinert lager og deponi i Himdalen

33786651-a77d-4306-ae02-ffebacd61bb0

Kartverket

dataset
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:49:33

Reindrift - Reindriftsanlegg

8dfa67c5-3099-4353-9ce0-72f9ebd44a2c

Reindriftsforvaltningen

dataset
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:49:33

Reindrift - Siidaområde

00828ff6-b1e4-4916-9d65-50199e293c1e

Reindriftsforvaltningen

dataset
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:49:32

Befolkning på rutenett 1000 m 2016

245e20e0-d811-407c-8fec-8b025fcda68e

Statistisk sentralbyrå

dataset
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:49:32

Reindrift - Ekspropriasjonsområde

1c64c5ff-0069-4f8e-9a2b-948c7ce3d527

Landbruksdirektoratet

dataset
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:49:31

Kulturminner - Sikringssoner

0a3251bb-2a50-45d3-8674-58bade2fe673

Riksantikvaren

dataset
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:49:31

Reindrift - Flyttlei

f9c1e228-892f-4f1a-9e4e-b6d6149f373c

Reindriftsforvaltningen

dataset
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:49:30

Markagrensen

45e9ba77-388c-40eb-87df-e34e9d9ab300

Kartverket

dataset
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:49:30

P50 Kartdata (Peter I Øy)

4e8e4064-9e50-4dc7-af6c-7c82f1b27be3

Norsk Polarinstitutt

dataset
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:49:29

Reindrift - Reinbeitedistrikt

6bfec384-92cf-44d3-863b-0187afa06658

Reindriftsforvaltningen

dataset
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:49:29

Reindrift - Restriksjonsområde

05a9cb73-639e-48ab-8533-bd80521a84bf

Norsk institutt for bioøkonomi

dataset
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:49:28

NVDB Ruteplan nettverksdatasett

8d0f9066-34f9-4423-be12-8e8523089313

Statens vegvesen

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:49:27

 • ThumbnailNotFound: Feil ressurslenke til illustrasjonsbilde

Reindrift - Oppsamlingsområde

a02e84ec-322c-47a7-a626-ca02d57d1f7e

Reindriftsforvaltningen

dataset
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:49:27

Støykartlegging veg etter T-1442

d6db9f39-9725-4630-909e-5e62f09a0766

Statens vegvesen

dataset
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:49:26

Nasjonale laksefjorder

b12d041d-03d4-4562-b333-bc9d7c9bd123

Fiskeridirektoratet

dataset
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:49:26

B20 Kartdata (Bouvetøya)

687232b8-a662-4c68-8868-005034c30649

Norsk Polarinstitutt

dataset
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:49:26

Statlig arealplan - Rv23 - Oslofjordforbindelsen fra Buskerud grense til Vassum

dc19d735-a28a-481c-adce-369b63a6e3be

Kartverket

dataset
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:49:25

Forsvarets skyte- og øvingsfelt

3d0fe246-ae76-4e88-af1f-c0b0405e83c1

Forsvarsbygg

dataset
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:49:24

Reindrift - Årstidsbeite - Sommerbeite

d5d1e2d4-7dc0-47ce-8776-ff64b07d788e

Reindriftsforvaltningen

dataset
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:49:24

Høydetransformasjonsmodell (NNTrans)

87bb4a75-d2f4-47a2-b520-4b4200489bb2

Kartverket

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:49:24

 • ThumbnailMissing: Det er påkrevd å fylle ut illustrasjonsbilde

Ortofoto Oslo kommune 2018

cd1cae78-446e-4978-af91-07c8c368d4fa

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:49:23

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Høydereferansemodell NN2000

71a73064-59a5-4f03-a0b8-fa5c649c3fc9

Kartverket

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:49:23

 • ThumbnailMissing: Det er påkrevd å fylle ut illustrasjonsbilde

Ortofoto Nes-Flå-Vassfaret 1972

8afab24c-9fc7-4101-9f7c-682a7b3baeb5

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:49:23

 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Moss - Rygge - Råde - Fredrikstad 1955

69cdca95-fe29-4fb7-b3f8-18d60c926e4f

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:49:22

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Virksomhetsstatistikk på ruter

c8c7f433-ce61-4089-b67b-f5250172643f

Statistisk sentralbyrå

dataset
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:49:22

Matrikkelen, Norges offisielle eiendomsregister

e77e6fdc-591d-4b1b-91b2-bd9d13fb33b7

Kartverket

dataset
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:49:22

Ankringsområder

d6a20e09-fa68-4d57-ab43-c22e755ff60a

Kystverket

dataset
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:49:21

Fiskerihavner

fabfe189-06b5-4a3f-84ba-3c48b02ce6de

Kystverket

dataset
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:49:20

Mulighet for marin leire

641a81c2-9354-473b-b8f0-2b1e2ab3930a

Norges geologiske undersøkelse

dataset
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:49:20

Ortofoto Rørvik lufthavn 2017

3e0fe006-b1d3-4c8b-be66-8768847bdb10

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:49:20

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Hvaler - Halden - Aremark 1960

cedf8d13-fe0c-448d-ac88-18adf5eccfd0

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:49:19

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Aurskog-Høland øst-vest 1967

cf5a5157-6584-4fd2-bd46-5e179b05b9ed

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:49:18

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Moss - Rygge 1972

5d280115-0a5d-4dbb-9964-bea678412dce

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:49:18

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Svolvær lufthavn 2017

984425ed-1eaa-4ff6-9b4f-d006224007da

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:49:18

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Sigdal - Krødsherad - Flå 1970

96242e5a-7bd0-4b7e-a470-ceb2d92c298f

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:49:17

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Trondheim 2017

cd105955-6507-416f-86d2-6d95c1b74278

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:49:17

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto 33WWS 22 august 2015

02b53edd-949f-4782-8b39-45fa43e082f9

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:49:16

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Namsos-Vikna-Nærøy rektifisert 2018

d14084a4-1622-4b66-ab3b-24d2276e6461

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:49:16

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Asker 1969

38b806e4-0efb-4dca-8c1f-f3f1924aa9f0

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:49:15

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Nedre Eggedal 1985

db5e3bcd-9b7e-4fea-93af-d86f2bbac411

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:49:14

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Årdal 1977

863c577e-7e14-4d9c-8ec7-827e0df459f0

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:49:14

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Hvaler - Fredrikstad 1966

c15abc6e-1850-44aa-a61e-19174c484ca4

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:49:14

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Ringerike - Hole - Modum - Eiker - Drammen - Hof - Holmestrand 1959

986440ac-745d-43be-8888-eb7467492dc9

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:49:13

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Kongsberg 1978

e9fdbfd4-f1a7-46e4-9e8b-8ddf90db6e6e

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:49:13

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Trondheim lufthavn 2017

13ecb664-c9e4-4ff4-b8c9-4ac860b257de

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:49:13

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Nes - Flå 1962

64d8f743-c64d-4407-a753-3ad9fdfbcea4

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:49:12

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Haugesund lufthavn 2017

2c4bd804-ff81-4878-82e7-2521bc008fca

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:49:12

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Hol - Nore og Uvdal 1976

b0aedfb0-cd77-4688-996e-4f4853576444

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:49:12

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Tromsø rektifisert 2018

66ac1e55-241f-4257-a5a3-b6c80644848b

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:49:12

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Son - Hvitsten - Hølen 1962

254ccf88-bc2a-449f-b15d-b6893c47500d

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:49:11

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Reindrift - Oppsamlingsområde - WMS

adee0d1d-502a-4829-a446-dc227829f019

Norsk institutt for bioøkonomi

service
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:49:11

Ortofoto Modum - Eiker 1965

6c51dd86-e0dd-47ba-90ab-27ed2a2735a1

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:49:10

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Ringerike - Modum 1966

a76d3a65-dad8-456e-8e6e-83e5022f6dfa

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:49:10

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Nore og Uvdal - Rollag - Flesberg 1978

ed2b7aa2-b40c-4a98-a683-b19a84ac639e

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:49:10

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Lier-Røyken-Hurum rektifisert 2018

28e59e78-ca45-4add-ba67-12447c45c7d5

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:49:09

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Kongsberg 1964

10a23511-7ef8-4065-920c-9223457d435a

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:49:09

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Sigdal - Krødsherad 1969

8a8657ec-dd3a-4b6f-be08-8d19f1b68423

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:49:09

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Indre Østfold rektifisert 2018

89e5ff9e-43bb-4c2c-a5e0-02ff966bf3af

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:49:08

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Ringerike - Hole - Modum 1983

b36e6f55-19bc-48be-844a-bf9483b02fe8

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:49:08

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Moss og Rygge 2011

4a8a4bf4-c93b-4ae0-bab3-df051bfe8778

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:49:08

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Ringerike 1985

489364e9-c451-432c-a3dc-1de44e5a7952

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:49:07

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Sentinel-2 Skyfri mosaikk 2015-2017

6504796f-cefb-4300-8fc6-e56334ecfb17

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:49:07

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Lier 1978

b432202b-e31e-4fa2-97e9-f9e75d65dffd

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:49:06

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Førde lufthamn 2017

6a4aed69-3443-4a9d-89cb-e5640fbd2aea

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:49:05

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Skedsmo 1950

636ba95b-5346-4fb2-a2cf-4db2c9f33385

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:49:05

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Os-Askøy-Osterøy 1951

efed78f5-4515-49e9-abdb-1197a69f8e13

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:49:04

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Hemsedal - Ål - Hol - Gol 1963

b304c0ed-eab2-4bbc-a768-769d89432139

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:49:04

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Kristiansand 2017

51ccf664-0309-47fb-8ea0-ad5cf527c12b

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:49:04

 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Aurskog-Høland øst 1968

4eeee192-bf62-46df-a605-ef762cc0525b

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:49:04

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Sandnes 2017

2c5b39e6-5c2c-4341-ba7c-3548320879fb

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:49:04

 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Nesflaten 1978

5802c6f7-1a30-47e3-bfc1-07cebb1555ae

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:49:02

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

D250 Kartdata (Dronning Maud Land)

7881411d-c844-4ad1-81a3-4a825b551093

Norsk Polarinstitutt

dataset
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:49:02

Ortofoto Ballangen 2017

5be423ac-c13b-497a-a02c-4a3b1671bd17

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:49:01

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Rødberg 1977

2554227b-87d2-41fe-8538-938d4125c773

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:49:01

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Sørum 1974

5573909a-6e73-44dd-ac5a-e2102aed92ab

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:49:01

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Kvinnherad 1962

b0d685f8-ac19-484b-88d3-74c749ee10a3

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:49:01

 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Øystre Slidre 1963

6aade3bc-004a-4261-a571-101f27b59dd1

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:49:00

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto 33WWS falsk fargekompositt 15 august 2015

6c8204e4-c071-4864-8b4d-eda8cb503241

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:49:00

 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Ryfylke 1959

8085f9d4-947c-49e7-8e80-36b160ab8f36

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:49:00

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Snertingdal 1961

58cd5d78-fc71-4d65-b86b-7195d8f19793

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:48:59

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Bodø lufthavn 2017

27cfad57-e9a9-4821-8f3e-b7feaf4dddc7

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:48:59

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto 32VNR 20 juni 2016

7794c716-19e7-4e1c-9da2-c5e99a79fd06

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:48:58

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Buskerud Sør 2017

5d20124c-d143-4335-b053-054be4a3ee1c

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:48:58

 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Kongsberg - Lågen 1964

414bc9a4-a4b0-41c1-810b-a4923da9af46

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:48:58

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Aremark - Marker - Rakkestad 1965

ee830c51-f74c-4c60-9acd-7bf4f4006fa1

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:48:57

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto 32VNR 30 juni 2017

7617d44b-bde0-429e-a436-1773f34df707

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:48:57

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Marker - Rømskog - Eidsberg 1966

71f1afc9-9eff-4634-8462-fc69851e6460

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:48:57

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Fron-Dovre 1980

ef7f3478-73b7-48af-afb0-54873ff93c95

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:48:57

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Vestby 1950

eb8081ac-3849-4a19-9bfd-fb79537c8f41

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:48:56

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Tysvær - Vindafjord 1960

a2751fa8-7fa8-46bf-864b-702248afc50a

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:48:56

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Tranby 1985

92cb2099-3eb9-4a83-8850-191fe9fc23cc

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:48:56

 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Nedre Romerike 2017

64c97909-87cb-4273-a3c6-c7bcd98a14f1

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:48:55

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Gran-Søndre Land 1966

58f7dff0-cceb-4285-9d44-6ed4471afa8c

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:48:55

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Voss Fusa Samnanger 2016

e658634e-2628-4eb3-bf21-f2658876f073

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:48:55

 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

S100 Raster

01e02abb-0aa9-46f6-96ff-f7e97ecff726

Norsk Polarinstitutt

dataset
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:48:54

Ortofoto Lesja IR 2013

327212b3-0056-4c66-b4ab-368a4786e612

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:48:54

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Grong-Namsskogan rektifisert 2018

bb4a53f3-e822-4110-b893-11bd09513c16

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:48:54

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Ski - Oppegård - Enebakk 1978

d0b96318-3b20-44ac-87c9-6fc16e5b7c3d

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:48:54

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Oslo - Follo - Romerike SV 1956

c00e8008-2089-4037-9e51-c32c8767c93a

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:48:53

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Follo tettsteder rektifisert 2018

2c903399-2d52-4ab4-9b9b-fa790211abfa

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:48:53

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Nes nord 1972

63878fa4-fe4a-4c2e-9f38-ed332eb53362

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:48:53

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Nittedal 1976

f6e27dc5-8da9-42a5-8e64-9f51144bd246

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:48:52

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Nittedal - Skedsmo - Fet - Sørum 1986

4dd4cab3-c03c-4975-95b4-f03620282cba

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:48:52

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Lillesand - Grimstad 2018

bc5bf534-5ada-4058-8f08-88b8d10bf888

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:48:52

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Kristiansand 2018

89159888-8497-482f-9591-fc56490786db

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:48:51

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Frogn - Nesodden - Oppegård - Vestby - Ås 1988

b59d7be6-874c-4917-8e22-795d297de6ff

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:48:51

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Bærum 1980

4085daf5-d48b-4280-995e-5ea20864f43b

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:48:51

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Arendal 2018

4d08d530-319f-47bc-88cf-a8ce0fe441ae

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:48:51

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Vestby kommune 1992

c012d890-fbc3-499e-9791-09fa7de478b0

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:48:50

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Rælingen - Lørenskog 1977

c1c06e2a-d29c-4b6f-a825-e917079c5ce2

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:48:50

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Nordland rektifisert 2018

02b1fe4f-85b8-4d92-82a8-8712c0264c03

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:48:49

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Follo rektifisert 2018

99d27f85-1cdf-4dfc-ae7f-d56c8c1b649c

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:48:49

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Flaum Skjolden i Luster 2018

a74fc31d-ae97-482e-afd4-83eda74dcbbd

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:48:48

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Fet 1976

29aa8ecf-9543-45a2-b792-6d48e376fa5a

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:48:48

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Eidsvoll nord - Hurdal nord 1975

80fc65dd-aac4-4e86-9bc2-5cd1a80ff6ef

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:48:48

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Bodø sentrum rektifisert 2018

f9891d1d-d1a1-4a30-9b3e-05a91fcec450

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:48:47

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Vestby - Ås - Frogn - Nesodden 1979

748f5348-c9ae-46ae-a104-638387c38b59

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:48:47

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Ål 1964

534d5f7f-45a1-4a6d-b5da-ea926e4760a0

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:48:47

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Skedsmo - Lillestrøm - Nittedal 1946

d9b8f667-b548-40fa-87e4-76912ebaf012

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:48:47

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Skedsmo 1962

9a0c9ae4-ecbe-4b38-b6bb-16c28fa9229d

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:48:46

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Sola 2018

6647b137-5667-413d-aece-975d9ee6e88a

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:48:46

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Voss-Ulvik-Granvin 1958

a3538c1f-947d-4daf-a6f3-771fb117d836

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:48:46

 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Orkdal-Meldal-Frøya rektifisert 2018

65dc06d0-5189-4503-8216-fdeeac7d2497

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:48:45

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Vestby 1960

24284a49-543c-414d-8865-37b889570f63

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:48:45

 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Vestby 1968

68851edb-856e-4119-90ff-df7877afba5f

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:48:45

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Troms rektifisert 2018

39f326ee-adf0-4e61-bee2-771db338c1b9

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:48:44

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Lyngdal - Lindesnes - Kvinesdal rektifisert 2018

a10db7a3-3b35-4de4-8f11-b9360227641d

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:48:44

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Nannestad sør 1970

5764167a-ee4d-48d5-85fa-e9a5c0717c28

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:48:44

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Nore og Uvdal 1977

b6159343-555f-49e8-bbd8-6e133c052fad

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:48:44

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Skedsmo 1975

8f36d656-47dd-46d7-a423-afd35594b9ac

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:48:44

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Nord-Østerdal rektifisert 2018

8bcf51d6-c3f8-4877-a3cd-4db4e8cc365b

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:48:43

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Marnardal - Audnedal - Songdalen rektifisert 2018

fe9a0fcb-774d-4411-bdc8-b6c0e9418c76

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:48:42

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Sentinel-2 Skyfri mosaikk 2018

2564c003-cc2c-43f2-bbb0-e31057ce3655

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:48:42

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Nes 2018

61e7c658-6dd8-431c-a48d-4cbff1c4b4ec

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:48:42

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Hole - Ringerike 1967

3844992c-7fdb-4f79-a983-3c17907ed494

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:48:41

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Jølster Eid Gloppen 2017

4c265ee3-b0f4-418c-80ee-dc2b5a8e62c9

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:48:41

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Indre Fosen rektifisert 2018

cdbd7da3-b35c-44a6-bb99-fe33549f194d

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:48:41

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Karasjok rektifisert 2018

b395938c-5da3-4c4a-94c1-7260cd69466d

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:48:40

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Kongsberg 1985

9e81fe83-352b-41f3-9b48-0c9594b857db

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:48:38

 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Hvitsten - Son 1972

1f4a7575-61ea-4a72-9ffb-c9533681f11c

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:48:38

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Hommersåk 2018

2eeafb60-86f3-4c6f-be6e-9029c2555ba0

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:48:37

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Kristiansand rektifisert 2018

78c70554-c60d-4eb6-8971-61ed0ccf8e65

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:48:36

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Lakselv rektifisert 2018

44937b78-d9f4-45c3-ab6f-cf6132d933d3

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:48:36

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Lillestrøm 1939

f8fa2adf-643d-4a12-abb6-fd208f2d49d4

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:48:36

 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Eidsvoll midt - Hurdal sør 1971

580a8926-e83a-4fc1-b7f5-7fb612e40556

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:48:35

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Hornindal-Gloppen-Stryn 1967

260a6122-2a7d-4a15-b540-c5863de2b582

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:48:35

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Grenland skråfoto 2018

99dd71c4-ad60-4eab-9eee-ba088252bd46

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:48:35

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Dovre Nord IR 2017

320897c5-79fb-4cde-acf3-a05c69c66d49

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:48:34

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Gjerdrum - Ullensaker sør 1969

0ab1c84f-1fb0-4e8c-afc3-fdc4ce1bc5d0

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:48:34

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Aurskog-Høland 1967

0f756cb9-ed6f-4a6f-98ae-48575fecdf56

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:48:34

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto 32VNM 9 august 2018

3506c6cc-2788-4a35-ab68-b337aaceb5fc

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:48:33

 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Askvoll-Førde-Naustdal 1965

6431d85d-41f6-4cf0-a7b2-50f0cd5cb2d9

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:48:33

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto 32VNM 27 juli 2018

a9e16442-32af-42ee-b31b-50641a5d9b59

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:48:32

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Dovre Sør IR 2015

39ba9fed-e6f4-4bf4-a03a-8d9cd6c3126a

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:48:32

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Alta rektifisert 2018

259b568f-4687-46be-9ee6-46b92b9c465e

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:48:32

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Mandal Søgne 2017

ca8d1994-45e6-4f3b-9474-2a7252556f45

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:48:31

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto 33WXT 20 september 2017

ba78c377-7732-491f-9b9b-910d25bb22e0

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:48:31

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Beiardalen 2017

099b93f3-50e3-4075-abd4-ff53f8809630

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:48:31

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Moss og Rygge 2018

0377780d-6ab5-45e7-a5db-abeb8942badd

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:48:31

Ortofoto Fron-Gausdal 1977

0597490a-3161-45fc-979c-d66551efd15a

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:48:30

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Kvikne 1974

08a40b0c-a964-43e7-ac15-74e0f03191d2

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:48:30

 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Sør-Aurdal 1973

091afe6f-611f-402c-b6c7-e653960dbfdd

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:48:30

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Røst 2017

001a7028-300b-43c4-94d0-0898571df9f4

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:48:29

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Midt-Gudbrandsdal rektifisert 2017

32a8699a-469d-4673-83e2-570cb551d532

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:48:29

 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Buskerud midt 2017

945e9a41-85b5-4c99-8cbc-b6035dabd7c4

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:48:29

 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto 32VNM falsk fargekompositt 18 mai 2018

07533af9-119c-49c1-8c69-d91247a5388e

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:48:29

 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Odda aust-Røldal 1971

4c5862c3-fbad-4e2e-ae78-0f36722da99e

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:48:28

Ortofoto Svelvik 2017

7d7d13be-5c4f-4c54-9c64-b45c347e50db

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:48:28

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Selbu-Tydal 2017

b8786adf-ad9e-4c25-b70e-898abd4d8187

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:48:28

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto 33WWS 30 juni 2016

084c17b4-fa2b-4bc4-9d10-eeb65f9e9ad1

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:48:28

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Ringebu-Øyer 1974

f1b7e0b9-53b3-4e40-9a60-3930027cc784

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:48:27

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Fredrikstad-Sarpsborg 2017

3dbc4fd1-207b-41ad-9d91-d1767adde275

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:48:27

 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Ålesund lufthavn 2017

81d60095-974c-4298-bafa-56bbc63fb8f1

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:48:27

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Surnadal og Rindal 2017

4d827667-8356-4352-9cc5-d714e303ccf8

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:48:26

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Sør-Aurdal-Søndre Land 1972

5d3024fa-f296-472a-8f74-a49177adc33c

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:48:26

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Tjeldsund 2017

a8dec72d-52bd-4581-b840-a494154cc47f

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:48:26

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Gjøvik 2000

a9b98a18-db09-43ce-bf64-d38f7b3baf2c

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:48:26

 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Sel B 1969

12c7626b-9b05-4270-b4d3-922f3cea7782

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:48:25

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Moss sentrum 2018

0dfbc2a0-a93c-4439-80cb-153f5dcd2395

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt OK

18.01.2019 09:48:25

Ortofoto Hedmark nord 2017

1a585dac-3c8a-44b3-bdba-9a8fb9991752

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:48:25

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Luster 1964/65

a7fe8d43-4538-4089-8bff-d1a6d48ed3e2

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:48:24

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd

Ortofoto Gausdal-Nord-Aurdal 1975

be806024-8e92-4927-a848-edcec2658451

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:48:24

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Tolga-Os 1969

9080170e-5143-4b0e-b5ea-77f925e1d4b3

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:48:23

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Gran-Søndre Land 1971

d4a8319f-142e-47b4-bf65-4c0174e7e56a

Norge i bilder

dataset
Norge Digitalt FEIL

18.01.2019 09:48:23

 • DistributionsFormats: Distribusjonsformat er påkrevd
 • MaintenanceFrequency: Oppdateringshyppighet er et påkrevd felt.

Ortofoto Hamlagrøvatn 1968

36a701ec-5a02-494a-8d24-168a3d2037d1

Norge i bilder