2526 resultater

Tittel Organisasjon

Elvis hovedelv

Norges vassdrags- og energidirektorat

unknown

unknown

Høydedata Fjaler 2015

Kartverket

Høydedata NDH Halsa-Tingvoll 2pkt 2016

Kartverket

Låssettingsplasser

Fiskeridirektoratet

Høydedata NDH Bodø 2pkt 2017

Kartverket

Ortofoto Høgevarde 1969

Norge i bilder

Vær og klima - Polare lavtrykk (strike probability)

Meteorologisk institutt

Verneplan for vassdrag

Norges vassdrags- og energidirektorat

Høydedata RV2 Kongsvinger Nes 2004

Kartverket

FKB-Bygning

Kartverket

Vannområder

Norges vassdrags- og energidirektorat

ELVIS elvenett

Norges vassdrags- og energidirektorat

Fjordkatalogen

Miljødirektoratet

Korallrev - forbudsområder

Fiskeridirektoratet

Reindrift - Årstidsbeite - Vårbeite - WFS

Landbruksdirektoratet

North Atlantic currents

Institute of Marine Research

Ortofoto Moss - Rygge - Råde - Fredrikstad 1955

Norge i bilder

Miljøtilstand i vann

Miljødirektoratet

Avløpsanlegg

Miljødirektoratet

Grunnforurensning 2 WMS

Miljødirektoratet

Seismisk innsamling

Oljedirektoratet

N50 Raster (UTM32) - Rutevis

Kartverket

Naturvernområder

Miljødirektoratet

Statistisk rutenett 250m

Statistisk sentralbyrå

Høydedata Nittedal 2009

Kartverket

Elvenett Elvis WMS

Norges vassdrags- og energidirektorat

B0 Stedsnavn (Bouvetøya)

Norsk Polarinstitutt

Navigasjonsinstallasjon

Kystverket

Dam

Norges vassdrags- og energidirektorat

Svalbard DTM 20

Norsk Polarinstitutt

Arealressurskart - AR50 - Snaumark

Norsk institutt for bioøkonomi

Prosentandel vindhastighet > 15m/s

Meteorologisk institutt

NP Basiskart Svalbard WMTS 25833

Norsk Polarinstitutt

Høydedata Flaum Flåmselvi Aurland 2014

Kartverket

Artsutbredelse Andre Arter

Havforskningsinstituttet

Ortofoto Ål 1964

Norge i bilder

Høydedata Oslo 2011

Kartverket

Høydedata Lågen Gausa 2015

Kartverket

Høydedata Hasvik 2010

Kartverket

Vegetasjon - Hovedtyper

Norsk institutt for bioøkonomi

Høydedata NDH Øverlandheii 2pkt 2017

Kartverket

Høydedata NDH Harstad-Skånland 5pkt 2017

Kartverket

Høydedata Bømlo-Austevoll 2012

Kartverket

Høydedata NDH Evje-Bygland 2pkt 2017

Kartverket

Høydedata Vadsø 2006

Kartverket

Grunnvannsborehull

Norges geologiske undersøkelse

Reindrift - Reinbeiteområde - WFS

Norsk institutt for bioøkonomi

Høydedata Lardal 2009

Kartverket

Høydedata Leksvik-Mosvik 2014

Kartverket

Bunnstrømmer

Norges geologiske undersøkelse

S0 Stedsnavn (Svalbard)

Norsk Polarinstitutt

Seterdrift

Norsk institutt for bioøkonomi

Høydedata Klæbu 2008

Kartverket

Høydedata NVE laser flaum Utvik i Stryn 2017

Kartverket

Skjellsand kartlagt

Norges geologiske undersøkelse

Fastmerker - høydefastmerker

Kartverket

Høydedata Sør-Salten 2012

Kartverket

INSPIRE Sea regions

Kartverket

Vær og klima - Lufttrykk

Meteorologisk institutt

Befolkning på rutenett 1000 m 2017

Statistisk sentralbyrå

Vegetasjon

Norsk institutt for bioøkonomi

Høydedata Mjøsa lavannstand 2003

Kartverket

Høydedata NDH Nordhordland 5pkt 2018

Kartverket

INSPIRE Transport network Road

Kartverket

NVE snø og klima WMS

Norges vassdrags- og energidirektorat

Arealbruk

Statistisk sentralbyrå

Høydedata NDH FV770 Kolvereid-Nakling 5pkt 2018

Kartverket

INSPIRE Basemap

Kartverket

Brosme WMS

Havforskningsinstituttet

Høydedata Vardø Vadsø 2012

Kartverket

Høydedata Klæbu 2pkt 2010

Kartverket

Dybdedata - terrengmodeller 5 meters grid Søre Sunnmøre

Kartverket

Høydedata Steinkjer kulturminne 2011

Kartverket

Foreslåtte naturvernområder

Miljødirektoratet

Høydedata Haram-Skodje-Vestnes-Ørskog 2007

Kartverket

Statistiske rutenett

Statistisk sentralbyrå

SEAPOP Bestander for sjøfugl i åpent hav - sommersesong

NINA

Havs navn

Norges geologiske undersøkelse

Svartelistearter

Artsdatabanken

INSPIRE Addresses (ELF)

Kartverket

Høydedata Ørland 5pkt 2016

Kartverket

NP Satellitt Svalbard WMTS 25833

Norsk Polarinstitutt

Høydedata Romerike 2013

Kartverket

Fenantren nivåer WMS

Havforskningsinstituttet

Grunnskoler

Kartverket

Artsutbredelse Fisk WMS

Havforskningsinstituttet

Corine Landcover 2012 (CLC) - Arealdekke

Norsk institutt for bioøkonomi

Befolkning på rutenett 250 m 2018

Statistisk sentralbyrå

Høydedata Grimstad nord Arendal 2010

Kartverket

Ortofoto Marnardal - Audnedal - Songdalen rektifisert 2018

Norge i bilder

Corine Landcover (CLC) Norway - WMS

Norsk institutt for bioøkonomi

Norge i bilder WMS-Mosaikk

Norge i bilder

Høydedata Nord-Gudbrandsdalen Flom Ras 2011

Kartverket

NP Basiskart Svalbard WMS

Norsk Polarinstitutt

SEAPOP Relative bestandstall for sjøfugl

NINA

Statistiske enheter grunnkretser 2018

Kartverket

Beitebruk - Lam sleppt på beite

Norsk institutt for bioøkonomi

Trafikkulykker

Statens vegvesen

Høyde DOM prosjekter WMS

Kartverket

Høyde DTM helning grader WMS

Kartverket

Høyde DTM multiskyggerelieff WMS

Kartverket

Matrikkelen - Adresse Web Services (SOAP)

Kartverket

Topografisk webbkarta

Kartverket

Georef 2 WMS

Kartverket

Høydedata NDH Russelvdalen 2pkt 2017

Kartverket

Høydedata Snillfjord 2007

Kartverket

Befolkning på rutenett 250 m 2017

Statistisk sentralbyrå

N50 Raster (UTM33) - Fylkesvis

Kartverket

Høydedata Åmot Stor-Elvdal 2006

Kartverket

INSPIRE Elevation Vector Elements WFS

Kartverket

Tur- og friluftsruter WMS

Kartverket

Høydedata NDH Folldal 5pkt 2018

Kartverket

Høydedata NDH Gulen 5pkt 2018

Kartverket

Høydedata NDH Solund 5pkt 2018

Kartverket

Høydereferansemodell NN2000

Kartverket

Discoveries

Oljedirektoratet

Business Arrangement Area

Norwegian Petroleum Directorate / Oljedirektoratet

Høydedata NDH Strandalandet 5pkt 2018

Kartverket

Norges maritime grenser WMS

Kartverket

Beitebruk - Sau og lam sleppt på beite

Norsk institutt for bioøkonomi

Høydedata Flørenes 2009

Kartverket

Reindrift - Restriksjonsområde

Norsk institutt for bioøkonomi

Vær og klima; Observasjoner og klimadata

Meteorologisk institutt

Marine sedimentasjonsmiljø

Norges geologiske undersøkelse

Ortofoto Narvik 2017

Norge i bilder

Kulturminner - Kulturminner WMS

Riksantikvaren

Høydedata Bergen 2pkt 2010

Kartverket

Rødlistearter

Artsdatabanken

N50 Kartdata - historiske data 2014

Kartverket

N50 Kartdata - historiske data 2013

Kartverket

N50 Kartdata - historiske data 2016

Kartverket

Høydedata Larvik 10pkt 2010

Kartverket

N50 Kartdata - historiske data 2015

Kartverket

N50 Kartdata - historiske data 2012

Kartverket

N50 Kartdata - historiske data 2008

Kartverket

Ortofoto Harstad Narvik lufthavn Evenes 2017

Norge i bilder

Høydedata Ørsta Volda 2015

Kartverket

Høydedata Holmestrand 2008

Kartverket

N50 Kartdata - historiske data 2011

Kartverket

Ortofoto Sandnes 2017

Norge i bilder

Høydedata Stjørdalselva 2008

Kartverket

Høydedata NDH Stordal 2015

Kartverket

Høydedata Sandefjord 2008

Kartverket

Høydedata Bjugn 2015

Kartverket

Fiskeriaktivitet - fiskefartøy

Fiskeridirektoratet

Høydedata NDH Drangedal 5pkt 2016

Kartverket

Høydedata NDH Larvik 5pkt 2017

Kartverket

Høydedata NDH Vikna 2pkt 2017

Kartverket

Høydedata Nordre Land 2008

Kartverket

Høydedata NDH Sennalandet 2pkt 2016

Kartverket

Hav og is; Iskart i arktis

Meteorologisk institutt

N50 Kartdata - historiske data 2009

Kartverket

Høydedata NDH Bykle 5pkt 2017

Kartverket

Høydedata NVE Skiens og Porsgrunnselva 2016

Kartverket

Jernbane - Banenettverk - Lineære referanser

Bane NOR SF

Høydedata Melhus-Midtre Gauldal 2008

Kartverket

Høydedata NDH Røldal 5pkt 2017

Kartverket

Nise WMS

Havforskningsinstituttet

Nordøstarktisk Torsk WMS

Havforskningsinstituttet

Fastmerker - trekantpunkter

Kartverket

Høydedata Odda 2011

Kartverket

Høydedata Kristiansand Songdalen Hægebostad Flekkefjord 2006

Kartverket

Høydedata NDH Eidsvoll-Hurdal-Totenåsen 5pkt 2017

Kartverket

Høydedata NDH Trysil sør 2pkt 2017

Kartverket

Kveite WMS

Havforskningsinstituttet

Jordsmonn - Dyrkingsklasse for nedbørsbasert korndyrking

Norsk institutt for bioøkonomi

Høydedata Hitra 2006

Kartverket

Høydedata NDH Vevelstad-Vefsn sør 2pkt 2017

Kartverket

Høydedata Lødingen Tjeldsund Narvik 2014

Kartverket

Skredhendelser WMS

Norges vassdrags- og energidirektorat

Reindrift - Årstidsbeite - Høstbeite - WFS

Landbruksdirektoratet

Høydedata Kvænangen 2010

Kartverket

Mattilsynets WMS

Mattilsynet

Jordsmonn - Driftstekniske begrensninger

Norsk institutt for bioøkonomi

Høydedata Gålå 2010

Kartverket

Reindrift - Restriksjonslinje - WMS

Norsk institutt for bioøkonomi

Identifiserte korall områder WMS

Havforskningsinstituttet

Havvind

Norges vassdrags- og energidirektorat

Høydedata NDH Finnmark vest 4pkt 2016

Kartverket

Villrein WMS

Miljødirektoratet

INSPIRE LandCoverVector WFS

Kartverket

Adressepunkt-enkel, vektor

Kartverket

Administrative enheter WMS

Kartverket

N5000 Raster

Kartverket

Høydedata Gulen 2015

Kartverket

Transport Networks - Water WFS

Kystverket

Naftalen nivåer WMS

Havforskningsinstituttet

Jordsmonn - Dyrkingsklasse for vanningsbasert korndyrking

Norsk institutt for bioøkonomi

Sjølaksefiske

Miljødirektoratet

SEAPOP Bestander for sjøfugl i åpent hav WFS

NINA

BerggrunnN50WMS

Norges geologiske undersøkelse

Høydedata Nord-Gudbrandsdalen Bildematching 2013

Kartverket

Nasjonalt register over luftfartshindre WMS

Kartverket

Jordsmonn - Teksturgrupper i plogsjikt

Norsk institutt for bioøkonomi

Landskap - Jordbruksregion

Norsk institutt for bioøkonomi

Høydedata NDH Narvik nord 2pkt 2017

Kartverket

Høydedata Fjell 2015

Kartverket

Dybdekart

Norges vassdrags- og energidirektorat

Høydedata Bergen 5pkt 2015

Kartverket

Beitebruk - Sau og lam per km² tilgjengeleg areal

Norsk institutt for bioøkonomi

SAT-SKOG - Volum Furu

Norsk institutt for bioøkonomi

N5 Presentasjonsdata

Kartverket

Høydedata Skien Siljan 2010

Kartverket

Høydedata Grimstad syd 2010

Kartverket

Høydedata Veines 2014

Kartverket

Høydedata Troms Nord 2012

Kartverket

Ortofoto Ringerike 1968

Norge i bilder

Høydedata Nordkapp 2010

Kartverket

Sjøkart - raster Kystkart

Kartverket

Satelitt Nordeuropa

Meteorologisk institutt

Høydedata Verdal 2015

Kartverket

Høydedata Sandefjord 2015

Kartverket

Høydedata Lurøy og Rødøy 2010

Kartverket

INSPIRE Administrative units

Kartverket

Høydedata Hovden 2009

Kartverket

Høydedata Svorka 2011

Kartverket

Høydedata Trysil Engerdal Skog 2008

Kartverket

Gyteområder WFS

Kartverket

Høydedata Follo 2014

Kartverket

Høydedata SÅTE 5pkt 2012

Kartverket

Høydedata NDH Vaksdal 5pkt 2018

Kartverket

Jernbane - Banenettverk WFS

Bane NOR SF

Kystverkets WMS

Kystverket

Høydedata NDH Repvåg-Magerøya 5pkt 2016

Kartverket

Befolkning på grunnkretsnivå 2016

Kartverket

Arealressurskart - AR250 - Snaumark

Norsk institutt for bioøkonomi

Høydedata NDH Ringebu-Fron-Gausdal 5pkt 2017

Kartverket

Høydedata Ramfjorden 2009

Kartverket

Vær og klima - Nedbørradar (observasjoner)

Meteorologisk institutt

Høydedata Kafjord 2010

Kartverket

Høydedata Midtre Namdal arkeologi 2010

Kartverket

Høydedata Skjervøy 2005

Kartverket

Høydedata NDH Lardal-Tjøme 2pkt 2017

Kartverket

Høydedata Bodø 2pkt 2009

Kartverket

Høydedata NDH Hemne-Aure 2pkt 2016

Kartverket

N250 Raster

Kartverket

Høydedata RV78 Drevjo og Leirelva 2008

Kartverket

Høydedata Nord-Gudbrandsdalen Skog 2013

Kartverket

Høydedata NDH Møre Vest 2pkt 2015

Kartverket

Høydedata NDH E6 Setermoen-Heia 5pkt 2016

Kartverket

Høydedata Etne 2011

Kartverket

Befolkning på rutenett 5000m 2016

Statistisk sentralbyrå

Høydedata NDH Oslo Nordmarka 2pkt 2016

Kartverket

Høydedata Sør-Hedmark 2pkt 2015

Kartverket

Skoler WFS

Kartverket

Høydedata Hallingdal 2009

Kartverket

Høydedata Trøndelag del3 3pkt 2014

Kartverket

Corine Landcover 2000 (CLC) - Arealdekke

Norsk institutt for bioøkonomi

Ortofoto Nedre Romerike 2009

Norge i bilder

Kulturminner - Verneverdig tette trehusmiljøer WFS

Kartverket

Høydedata Evje og Hornnes og Iveland 2007

Kartverket

Forsvarets skyte- og øvingsfelt WMS

Kartverket

Høydedata Hof 2008

Kartverket

Høydedata Modum 2008

Kartverket

Høydedata NDH Vindafjord-Etne 5pkt 2018

Kartverket

Høydedata Trondheim 5pkt 2017

Kartverket

Høydedata Vestre-Slidre Valdresflya 2005

Kartverket

Høydedata Svenningdal 2012

Kartverket

Jordbruksstatistikk på ruter

Statistisk sentralbyrå

Høydedata E39 Møre og Romsdal 2009

Kartverket

Høydedata Midtre Namdal enkelttre 2010

Kartverket

Høydedata NDH Finnmark nord 4pkt 2016

Kartverket

Jordkvalitet - WFS

Norsk institutt for bioøkonomi

Høydedata Karmøy 2010

Kartverket

Høydedata NDH Biri-Vingrom 5pkt 2017

Kartverket

Reindrift - Trekklei - WFS

Landbruksdirektoratet

Høydedata NDH Rena 5pkt 2016

Kartverket

Høydedata NDH Rena 2pkt 2016

Kartverket

Høydedata NDH Skien-Nome-Drangedal-Sauherad 2pkt 2016

Kartverket

Høydedata Hammerfest 2015

Kartverket

Høydedata NDH Vikna 5 pkt 2017

Kartverket

Høydedata NDH Møre Vest 2pkt 2017

Kartverket

Høydedata NDH Eid 5pkt 2017

Kartverket

Høydedata E18 Tvedestrand-Arendal 2016

Kartverket

Høydedata Lom isbre 10pkt 2011

Kartverket

Høydedata NDH E6 Storfjorden-E8 Skibotn 5pkt 2017

Kartverket

Tettsteder 2015 WFS

Kartverket

Høydedata Bærum 2013

Kartverket

Høydedata NDH Lysebotn 5pkt 2017

Kartverket

Hovedled og Biled, arealavgrensning

Kystverket

Høydedata Trondheim 2010

Kartverket

Høydedata Meløy 2012

Kartverket

Markagrensen WFS

Kartverket

Arealressurskart - AR250 - Arealtyper

Norsk institutt for bioøkonomi

Høydedata Lurøy 2011

Kartverket

Høydedata Krødsherad 2010

Kartverket

Høydedata Træna 2014

Kartverket

Høydedata Sirdal 2014

Kartverket

Høydedata Oppdal 2008

Kartverket

Høydedata NDH Gloppen 5pkt 2017

Kartverket

Bunntyper fra sjømåling

Norges geologiske undersøkelse

Høydedata Namsskogan 2009

Kartverket

Høydedata Sør-Hedmark 5pkt 2015

Kartverket

Høydedata Rogaland 2pkt 2010

Kartverket

Høydedata Midthordaland 2011

Kartverket

Høydedata Stjørdal 2015

Kartverket

Høydedata Midt-Gudbrandsdalen 01pkt 2009

Kartverket

Høydedata NDH Luster 2pkt 2016

Kartverket

Høydedata Ofoten 4pkt 2014

Kartverket

Høydedata NDH Møre Øst 2pkt 2015

Kartverket

Høydedata Sør-Varanger 2010

Kartverket

Artskart - funn av arter

Artsdatabanken

Høydedata Nysetra 2010

Kartverket

Høydedata Finnmark Vest 2011

Kartverket

Arealressurskart - AR50

Norsk institutt for bioøkonomi

Høydedata E39 Jærlinja 2015

Kartverket

Høydedata NDH Tydal 2pkt 2015

Kartverket

Høydedata Løten Stange Hamar 2007

Kartverket

Utvalgte naturtyper

Miljødirektoratet

Høydedata Såte 2011

Kartverket

Vbase

Kartverket

Høyde DTM 50 (UTM35) WMS

Kartverket

Høydedata Sande 2pkt 2015

Kartverket

Høydedata NDH Tynset 5pkt 2018

Kartverket

Ortofoto Indre Fosen rektifisert 2018

Norge i bilder

Ortofoto Nore og Uvdal 1977

Norge i bilder

Høydedata Falstadskogen og Lyngsnesengan 2016

Kartverket

Boligstatistikk på ruter

Statistisk Sentralbyrå

Høydedata NDH Solund 2pkt 2018

Kartverket

Høydedata NDH Jølster 5pkt 2017

Kartverket

Høydedata NDH Lifjell-Mælefjell-Sauherad-Notodden 2pkt 2017

Kartverket

Fjellskygge WMS

Kartverket

Ortofoto Aremark - Marker - Rakkestad 1965

Norge i bilder

Høydedata Midt-Buskerud 2015

Kartverket

Høydedata NDH Midtre Gauldal 2pkt 2015

Kartverket

Ortofoto Skedsmo 1962

Norge i bilder

Ortofoto Sentinel-2 Skyfri mosaikk 2015-2017

Norge i bilder

Høyde DTM lokal høyde sømløs WMS

Kartverket

Høydetransformasjonsmodell (NNTrans)

Kartverket

Ortofoto Fjaler-Gaular 1962

Norge i bilder

Fiskerihavner

Kystverket

Støykartlegging veg etter T-1442

Statens vegvesen

Nasjonalt register over luftfartshindre

Kartverket

Historiske kart

Kartverket

Høydedata Finnmark 3pkt 2014

Kartverket

Ortofoto Nes-Flå-Vassfaret 1972

Norge i bilder

Ortofoto Tolga-Os-Tynset 1976

Norge i bilder

Corine Landcover 2006 (CLC) - Arealdekke

Norsk institutt for bioøkonomi

Dekningsoversikter historiske kart

Kartverket

Ortofoto Vinje Tokke Seljord 2017

Norge i bilder

Høydedata Fauske 2014

Kartverket

Ortofoto Hvaler - Fredrikstad 1966

Norge i bilder

Ortofoto Vestby 1968

Norge i bilder

Ortofoto Vestvågøy 2017

Norge i bilder

Ortofoto Ålesund lufthavn 2017

Norge i bilder

Høydedata NDH Brumunddal 5pkt 2016

Kartverket

Ortofoto Nes - Flå 1962

Norge i bilder

Ortofoto Surnadal og Rindal 2017

Norge i bilder

Hav og is - Havnivå

Meteorologisk institutt

Ortofoto Asker 1969

Norge i bilder

Ortofoto 32VNM 27 juli 2018

Norge i bilder

MarinNaturtyperWMS2

Norges geologiske undersøkelse

Ortofoto Kongsberg 1980

Norge i bilder

marin_vp_ikke_oppstart

Miljødirektoratet, marin seksjon

PAH-nivåer

Havforskningsinstituttet

Tettsteder 2015

Statistisk sentralbyrå

Høydedata NDH Hedalen 5pkt 2017

Kartverket

Høydedata NDH E6 Ifjordfjellet-Lebesby 5pkt 2017

Kartverket

Ortofoto Tromsø forenkla 2017

Norge i bilder

Ortofoto Kongsberg 1978

Norge i bilder

Paramuricea placomus WMS

Havforskningsinstituttet

N20 Kartdata

Kartverket

Høydedata E6 Lillehammer 2010

Kartverket

Høydedata Midt-Gudbrandsdalen 2012

Kartverket

Reindrift - Årstidsbeite - Høstbeite WMS

Norsk institutt for bioøkonomi

Ortofoto Kongsberg 1981

Norge i bilder

Høydedata Kristiansand 2014

Kartverket

Ortofoto Hedmark sør 2017

Norge i bilder

Ortofoto Hurum 1956

Norge i bilder

FKB-Ledning

Kartverket

Ortofoto 32VNR 30 juni 2017

Norge i bilder

Høydedata Sørfold og Steigen 2010

Kartverket

Høydedata Berlevåg 2006

Kartverket

Høydedata NDH Sykkylven 2pkt 2016

Kartverket

Ortofoto Engerdal-Rendalen 1983

Norge i bilder

Ortofoto Finnøy 1977

Norge i bilder

Ortofoto Hvaler - Halden - Aremark 1960

Norge i bilder

Håbrann WMS

Havforskningsinstituttet

Reindrift - Flyttlei - WMS

Norsk institutt for bioøkonomi

Høydedata Karasjok Tana 2010

Kartverket

Ortofoto Lier 1971

Norge i bilder

Høydedata Nedre Romerike 2017

Kartverket

Ortofoto Moss sentrum 2018

Norge i bilder

Høydedata Sirdal utvidet leveranse 2008

Kartverket

Høydedata Molde Aukra Fræna og Rauma 2014

Kartverket

Reindrift - Reindriftsanlegg

Reindriftsforvaltningen

Reindrift - Beitehage

Reindriftsforvaltningen

Matrikkelen - Bygningspunkt

Kartverket

Høydedata Eidefoss 2010

Kartverket

Avrenning fra Forsvarets skyte- og øvingsfelt

Forsvarsbygg Futura Miljø

Anlegg med farlig stoff

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Høydedata NDH Sogn sør 4pkt 2015

Kartverket

Havmus WMS

Havforskningsinstituttet

Peter I Øy DTM 20

Norsk Polarinstitutt

Høydedata Trysnes 2010

Kartverket

Høydedata NDH Flå-Nes 5pkt 2018

Kartverket

Dybde 50m-grid

Norges geologiske undersøkelse

Kystnære fiskeridata

Fiskeridirektoratet

Høydedata NDH Rendalen 5pkt 2018

Kartverket

Ortofoto Sigdal - Krødsherad 1969

Norge i bilder

Norge i bilder WMS-Ortofoto

Norge i bilder

J100 Kartdata

Norsk Polarinstitutt

Befolkning på rutenett 5000 m 2018

Statistisk sentralbyrå

Gjennomsnittlig iskonsentrasjon

Meteorologisk institutt

Artsutbredelse Fisk (WMS/WFS)

Havforskningsinstituttet

Gjennomsnittlig årlig signifikant bølgehøyde

Meteorologisk institutt

Prosentandel vindhastighet > 15m/s

Meteorologisk institutt

Prosentvis signifikant bølgehøyde > 2m

Meteorologisk institutt

Vegetasjon - Vegetasjonstyper

Norsk institutt for bioøkonomi

vern WMS

Miljødirektoratet

marin_vp_oppstart

Miljødirektoratet, marin seksjon

Territorialfarvann

Kartverket

Terreng

Kartverket

Nedbør (0-66 timer)

Meteorologisk institutt

Bomtrål arter WMS

Havforskningsinstituttet

MarineGrunnkart WMS

Norges geologiske undersøkelse

Ringsel 80W - 80E WMS

Havforskningsinstituttet

Pyren nivåer WMS

Havforskningsinstituttet

Narhval WMS

Havforskningsinstituttet

Klappmyss WMS

Havforskningsinstituttet

Polartorsk WMS

Havforskningsinstituttet

Nordsjøsild WMS

Havforskningsinstituttet

Skjellbrosme WMS

Havforskningsinstituttet

Sjøkart - raster WMS

Kartverket

Springere Kvitskjeving WMS

Havforskningsinstituttet

Dybde 2m-grid

Norges geologiske undersøkelse

Sjøkart - havnekart

Kartverket

Israndavsetninger i fjorder

Norges geologiske undersøkelse

Ortofoto Kristiansand lufthavn 2017

Norge i bilder

Ortofoto Kongsberg C 2010

Norge i bilder

Biotoper Midtnorsk sokkel

Norges geologiske undersøkelse

Ortofoto Skedsmo 1999

Norge i bilder

Ortofoto Tysvær - Vindafjord 1960

Norge i bilder

Vannregioner

Norges vassdrags- og energidirektorat

Arealbruk WMS

Statistisk sentralbyrå

Ortofoto Værøy 2017

Norge i bilder

Hav og is; Globale sjøisprodukter (analyser fra satelittdata)

Meteorologisk institutt

Støysoner for Bane NORs jernbanenett WFS

Bane NOR SF

Hav og is - bølge- og vindstatistikk for havoverflaten (Hindcast data)

Meteorologisk institutt

Hav og is - sjøiskonsentrasjon

Meteorologisk institutt

Berggrunnsstrukturer N250

Norges geologiske undersøkelse

INSPIRE Buildings core 2D

Kartverket

Vannkraft, Utbygd og ikke utbygd

Norges vassdrags- og energidirektorat

INSPIRE Elevation Vector

Kartverket

Tettsteder 2016 WFS

Kartverket

DTM 50

Kartverket

Forvaltningsområder for rovdyr

Miljødirektoratet

Løsmasser forenklet kart (N1000)

Norges geologiske undersøkelse

Flom aktsomhetsområder

Norges vassdrags- og energidirektorat

Reindrift - Beitehage - WMS

Norsk institutt for bioøkonomi

Kulturminner - Freda bygninger WFS

Kartverket

Navigasjonsinstallasjoner WMS

Kystverket

Satellittdata - Sentinel-2 - Skyfritt opptak Norge 2017

Kartverket

Satellittdata - Sentinel-2 - Skyfritt opptak Norge 2018

Kartverket

Kartdata2

Kartverket

Ortofoto Sogn 2017

Norge i bilder

Ortofoto Son - Hvitsten - Hølen 1962

Norge i bilder

Villreinområder

Miljødirektoratet

Ortofoto Sentinel-2 Skyfri mosaikk 2018

Norge i bilder

Ortofoto Namsos lufthavn 2017

Norge i bilder

Kulturminner - Brannvern WMS

Riksantikvaren

Hovedled og Biled

Kystverket

Arter av nasjonal forvaltningsinteresse

Miljødirektoratet

Utslipp fra landbasert industri

Miljødirektoratet

Kulturminner - Lokaliteter

Riksantikvaren

DTM 10 Terrengmodell (UTM32)

Kartverket

Interkommunale brannvesen

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Sentrumssoner 2017

Statistisk sentralbyrå

Ortofoto Levanger 2017

Norge i bilder

Ortofoto Fron-Gausdal 1977

Norge i bilder

Ortofoto Bømlo-Stord-Fitjar 1969

Norge i bilder

DTM 10 Terrengmodell (UTM33)

Kartverket

Ortofoto Orkdal-Meldal-Frøya rektifisert 2018

Norge i bilder

Ortofoto Oslo kommune 2018

Norge i bilder

Ortofoto Jølster Eid Gloppen 2017

Norge i bilder

Ortofoto Lørenskog - Rælingen - Enebakk - Ski 1987

Norge i bilder

Ortofoto Tromsø rektifisert 2018

Norge i bilder

Matrikkelen - Adresse Leilighetsnivå

Kartverket

Matrikkelen - Eiendomskart Teig

Kartverket

Ortofoto Aurskog-Høland øst-vest 1967

Norge i bilder

Ortofoto Åmli 2018

Norge i bilder

Antarktis, illustrasjonskart

Kartverket

Ortofoto Hvitsten - Son 1972

Norge i bilder

Fylkeskart - kommunegrenser, illustrasjonskart

Kartverket

Ortofoto Midt-Telemark IR 2015

Norge i bilder

Snøskuterløyper i Finnmark

Fylkesmannen i Finnmark

Høydedata - laser

Kartverket

Ortofoto Moss Våler Sarpsborg IR 2015

Norge i bilder

Ortofoto Jæren GSD 10 2018

Norge i bilder

Landskap - WMS

Norsk institutt for bioøkonomi

Kulturminner - Fjernmålte

Riksantikvaren

Ortofoto Askim Spydeberg Hobøl CIR 2018

Norge i bilder

Ortofoto Balestrand Årdal Rektifiserte 2018

Norge i bilder

Konnekteringspunkter mellom Norge og Finland

Kartverket

Ortofoto Kongsberg 1964

Norge i bilder

Ortofoto Åndalsnes rektifisert 2018

Norge i bilder

Ortofoto Molde rektifisert 2018

Norge i bilder

Ortofoto Sandnes og Time GSD 5 2018

Norge i bilder

Ortofoto Eidsvoll midt - Hurdal sør 1971

Norge i bilder

Ortofoto Romsdal rektifisert 2018

Norge i bilder

Ortofoto Stavanger 2018

Norge i bilder

Tilgjengelighet - friluft

Kartverket

Ortofoto Etne-Ølen 1967

Norge i bilder

RADNETT - doseratemålestasjoner..

Statens strålevern

IUA - Interkommunale utvalg mot akutt forurensning

Kystverket

Høyde DOM 10 (UTM33) WMS

Kartverket

Ortofoto Namsos-Vikna-Nærøy rektifisert 2018

Norge i bilder

Ortofoto Sarpsborg 1938

Norge i bilder

Høydedata Verdal 5pkt 2015

Kartverket

Høydedata Stokke 2008

Kartverket

Høydedata Vennesla 2008

Kartverket

Adresse, hurtigsøk - REST service (skal utgå)

Kartverket

Høydedata Åsnes 2005

Kartverket

Høydedata NVE Mandalselva 2016

Kartverket

Høydedata Høyanger 2pkt 2015

Kartverket

Høydedata Kristiansund 10pkt 2014

Kartverket

Ortofoto Midthordland skråfoto 2018

Norge i bilder

Høydedata Nordland Sør 5pkt 2015

Kartverket

Ortofoto Sunnfjord Rektifiserte 2018

Norge i bilder

Kartverkets Elevation WPS

Kartverket

Ortofoto Isesjøen 1975

Norge i bilder

Høydedata Hedmark E6 2005

Kartverket

Matrikkelen, Norges offisielle eiendomsregister

Kartverket

Høydedata Flora 2013

Kartverket

Ortofoto Sarpsborg 1955

Norge i bilder

Ortofoto Skien sentrum 2018

Norge i bilder

unknown

unknown

Ortofoto Skien Lardal 2018

Norge i bilder

Høydedata Gjerstad 2pkt 2009

Kartverket

Korallrev

Havforskningsinstituttet

Konnekteringspunkter mellom Norge og Sverige

Kartverket

Reindrift - Årstidsbeite - Vinterbeite - WFS

Landbruksdirektoratet

Marine biotoper

Norges geologiske undersøkelse

Steinsprang - Atksomhetsområder WMS

Norges vassdrags- og energidirektorat

Høydedata Trøndelag del2 3pkt 2014

Kartverket

SEAPOP Estimerte hekkebestander for sjøfugl WFS

NINA

Akvakultur - lokaliteter

Fiskeridirektoratet

Ortofoto Ringerike - Hole - Modum - Eiker - Drammen - Hof - Holmestrand 1959

Norge i bilder

Reindrift - Årstidsbeite - Vårbeite

Reindriftsforvaltningen

Vannkraft WMS

Norges vassdrags- og energidirektorat

Kulturminner - SEFRAK-bygninger

Riksantikvaren

N1000 Kartdata

Kartverket

Bergrettigheter WMS

Norges geologiske undersøkelse

Tilgjengelighet – tettsted – rapporter

Kartverket

Vägkartan - basis geodata for Sverige med norsk koding lik N50 Kartdata

Kartverket

Brisling WMS

Havforskningsinstituttet

Steinsprang - aktsomhetsområder

Norges vassdrags- og energidirektorat

Administrative enheter fylker

Kartverket

Randmorene

Norges geologiske undersøkelse

Bioklastiske sedimenter

Norges geologiske undersøkelse

Høyde DTM lokal høyde farge sømløs WMS

Kartverket

Matrikkelen - Adresse

Kartverket

Vindressurser

Norges vassdrags- og energidirektorat

Vind (0-240 timer)

Meteorologisk institutt

Vegetasjon - Beite for storfe - Egnethet

Norsk institutt for bioøkonomi

Snøskred - aktsomhetsområder

Norges vassdrags- og energidirektorat

Administrative enheter kommuner

Kartverket

SAT-SKOG - Volum

Norsk institutt for bioøkonomi

Skjellsand observasjon

Norges geologiske undersøkelse

Befolkning på rutenett 1000 m 2018

Statistisk sentralbyrå

Sjøkart - Dybdedata

Kartverket

NPD FactMaps 2.0 WFS

Oljedirektoratet

Brannalarmsentraler

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Høydedata Askøy 2015

Kartverket

Norge, Illustrasjonskart

Kartverket

Statistiske enheter grunnkretser 2017

Kartverket

Høydedata Askim 2007

Kartverket

Klage, iverksatt vedtak ikke trukket tilbake

Kartverket

Høydedata Sarpsborg Halden E6 2009

Kartverket

Høydedata Sulitjelma 2010

Kartverket

Høydedata Frøya 1pkt 2011

Kartverket

Høydedata Hordaland 2008

Kartverket

Høydedata Finnmark 2pkt 2014

Kartverket

Løsmasser

Norges geologiske undersøkelse

Kulturminner - Enkeltminner

Riksantikvaren

Dybdedata - terrengmodeller 5 meters grid

Kartverket Sjødivisjon

Marine landformer

Norges geologiske undersøkelse

Bunnsedimenter (kornstørrelse), regionalt

Norges geologiske undersøkelse

Høydedata Kragerø 2009

Kartverket

Skjellsand datadekning

Norges geologiske undersøkelse

Sårbare områder (Nitratdirektivet)

Miljødirektoratet

Bunnsedimenter (dannelse), detaljert

Norges geologiske undersøkelse

Marine landskap

Norges geologiske undersøkelse

N50 Kartdata med svensk koding lik Terrängkartan

Kartverket

Måleserie

Norges vassdrags- og energidirektorat

INSPIRE Hydrography - Physical Waters

Kartverket

Bunnsedimenter (dannelse), oversikt

Norges geologiske undersøkelse

kostholdsrad (WMS)

Miljødirektoratet

Matrikkelen Web Services (SOAP)

Kartverket

Berggrunn N250

Norges geologiske undersøkelse

N50 Raster (UTM35) - Rutevis

Kartverket

Radon aktsomhet

Norges geologiske undersøkelse

Digitale ortofoto

Kartverket

N5000 Kartdata

Kartverket

Ortofoto Aurskog-Høland 1967

Norge i bilder

Høydedata Gjerstad 1pkt 2009

Kartverket

Ortofoto Kristiansand rektifisert 2018

Norge i bilder

Høydedata Svenningdalen 2009

Kartverket

Høydedata Ullensvang 2012

Kartverket

Høydedata Vefsn 2010

Kartverket

Ortofoto Nes 2018

Norge i bilder

Høydedata Molde Aukra Fræna 10pkt 2014

Kartverket

Høydedata NDH Gaular-Høyanger 5pkt 2017

Kartverket

Høydedata NDH Agdenes-Snillfjord 2pkt 2016

Kartverket

Høydedata NDH Modum-Sigdal 5pkt 2017

Kartverket

Ortofoto Aurskog-Høland øst 1968

Norge i bilder

Høydedata Sykkylven Volda 2013

Kartverket

Ortofoto Dovre Sør IR 2015

Norge i bilder

Høydedata Birkenes 2010

Kartverket

Høydedata Nordland 2016 - Vega

Kartverket

Ortofoto Hommersåk 2018

Norge i bilder

Høydedata Tingvoll 2011

Kartverket

Høydedata Tjøme 2004

Kartverket

Ortofoto Lakselv rektifisert 2018

Norge i bilder

Høydedata Stokmarknes 2014

Kartverket

Stormflo

Kartverket

Isgalt WMS

Havforskningsinstituttet

Høydedata NDH FV57 Susannajorda-Tromvik 5pkt 2017

Kartverket

Høydedata NDH Alvdal 5pkt 2016

Kartverket

Høydedata Askvoll Naustdal 2010

Kartverket

Ortofoto Karasjok rektifisert 2018

Norge i bilder

Historiske flyfoto - skråbilder

Kartverket

Jord- og flomskred aktsomhetsområder WFS

Kartverket

Høydedata NDH Finnmark midt 4pkt 2016

Kartverket

Ortofoto Sola 2018

Norge i bilder

Dybdedata - kurver generaliserte

Kartverket

Høydedata Balsfjord Storfjord 2010

Kartverket

Høydedata Smøla 2008

Kartverket

Høydedata Steinkjer 2011

Kartverket

Nødhavner

Kystverket

Vannforekomster WMS

Norges vassdrags- og energidirektorat

Nedbørfelt WMS

Norges vassdrags- og energidirektorat

Geonorge Inspire atom feed test

Kartverket

Tettbebyggelser (Avløp)

Miljødirektoratet

Ortofoto Tysfjord 2017

Norge i bilder

Statistiske inndelinger - LAU

Kartverket

INSPIRE Cadastral Parcels WFS

Kartverket

Snøskuter- og barmarksløyper WFS

Kartverket

Grunnskoler WFS

Kartverket

Tilgjengelighet – friluftsliv – rapporter

Kartverket

Kvikkleire

Norges vassdrags- og energidirektorat

SAT-SKOG

Norsk institutt for bioøkonomi

Ortofoto Bodø lufthavn 2017

Norge i bilder

S250 Kartdata

Norsk Polarinstitutt

Snø- og steinskred - aktsomhetsområder

Norges vassdrags- og energidirektorat

Årsavrenning punkt

Norges vassdrags- og energidirektorat

Ortofoto 33WWS 15 august 2015

Norge i bilder

N50 Kartdata

Kartverket

Nasjonale laksefjorder

Fiskeridirektoratet

INSPIRE Landcover Vector

Kartverket

INSPIRE Road Transport Network (ELF)

Kartverket

Letebrønnbaner

Oljedirektoratet

Ortofoto Våler 2017

Norge i bilder

Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen WFS

Kartverket

Jan Mayen DTM 25

Norsk Polarinstitutt

Tilgjengelighet - tettsted

Kartverket

Barnehager

Kartverket

Dybdedata - terrengmodeller 50 meters grid

Kartverket Sjødivisjon

Dybdedata - rådata

Kartverket

Bunnsedimenter (kornstørrelse), oversikt

Norges geologiske undersøkelse

NPDWMS - FactMap

Oljedirektoratet

INSPIRE Buildings (ELF) WFS

Norwegian Mapping Authority

Dybdedata - terrengmodeller 25 meters grid

Kartverket Sjødivisjon

Navn maritime grenser

Kartverket

Nordøstarktisk Sei WMS

Havforskningsinstituttet

Bunnsedimenter (dannelse), regionalt

Norges geologiske undersøkelse

Avtalt avgrensningslinje

Kartverket

Nordsjøsei WMS

Havforskningsinstituttet

Nordsjøtorsk WMS

Havforskningsinstituttet

Fiskeriaktivitet utenlandske fiskefartøy årlig

Fiskeridirektoratet

Arealressurskart - AR50 - WFS

Norsk institutt for bioøkonomi

Grindhval WMS

Havforskningsinstituttet

Vær, hav og bølgekart WMS

Meteorologisk institutt

Sjøkart - Dybdedata v1 WMS

Kartverket

Biotoper Tromsøflaket/Eggakanten

Norges geologiske undersøkelse

INSPIRE Cadastral parcels

Kartverket

Jordsmonn - WRB-grupper

Norsk institutt for bioøkonomi

Kommuneplaner WMS

Kartverket

Norges maritime grenser

Kartverket

Navigasjonsinstallasjoner WFS

Kystverket

Statistiske inndelinger - NUTS

Kartverket

Dekningsoversikter - ortofoto

Kartverket

Jordsmonn - Dyrkingsklasse for vanningsbasert grasdyrking

Norsk institutt for bioøkonomi

Forvaltningsplanområder for havområdene WMS

Miljødirektoratet

INSPIRE Sea Regions WFS

Kartverket

Jordsmonn - WMS

Norsk institutt for bioøkonomi

Støysoner Avinors lufthavner

Avinor

Production licences

Norwegian Petroleum Directorate / Oljedirektoratet

Vegetasjon - Beite for sau - Egnethet

Norsk institutt for bioøkonomi

Jordsmonn - Dyrkingsklasse for nedbørsbasert grasdyrking

Norsk institutt for bioøkonomi

Innsjødatabase

Norges vassdrags- og energidirektorat

Arealressurskart - AR250 - Dyrkbar jord

Norsk institutt for bioøkonomi

Stedsnavn WFS

Kartverket

Sjøkart - elektroniske (ENC)

Kartverket

Jordsmonn - Dreneringsforhold

Norsk institutt for bioøkonomi

Høydedata Voss Vaksdal 2010

Kartverket

Randmorene flate

Norges geologiske undersøkelse

Hydrologiske data WMS

Norges vassdrags- og energidirektorat

Nødhavner WFS

Kystverket

Kraftanlegg WMS - avsluttet 01.01.16

Norges vassdrags- og energidirektorat

N50 Kartdata - historiske data 2006

Kartverket

Følsomme områder (Avløpsdirektivet)

Miljødirektoratet

Verneplan for vassdrag WFS

Kartverket

Korallrev - forbudsområder WFS

Fiskeridirektoratet

Kvikkleire WMS

Norges vassdrags- og energidirektorat

Terrängkartan - basis geodata for Sverige med norsk koding lik N50 Kartdata

Kartverket

Dyrehold med produksjonsdyr

Mattilsynet

RadonWMS2

Norges geologiske undersøkelse

MarinGeokjemiWMS

Norges geologiske undersøkelse

Snø- og steinskred - aktsomhetsområder WFS

Kartverket

Development wellbores

Norwegian Petroleum Directorate / Oljedirektoratet

Skogbruksplan - Miljøregistreringer i skog - MiS-figurer - WMS

Norsk institutt for bioøkonomi

Historiske flyfoto - vertikalbilder

Kartverket

Vernskog

Fylkesmannsembetene

Vindkraftverk

Norges vassdrags- og energidirektorat

Tettsteder 2017 WFS

Kartverket

Reindrift - Flyttlei - WFS

Landbruksdirektoratet

Reindrift - Tamreinlag - WMS

Norsk institutt for bioøkonomi

Barnehager WFS

Kartverket

Stormflo WMS

Kartverket

Jordsmonn - Miljøtiltak (utgått)

Norsk institutt for bioøkonomi

Høydedata NDH Voss 2pkt 2016

Kartverket

Høydedata NDH Nes 2pkt 2017

Kartverket

Høydedata Gråmyra-Vist 2016

Kartverket

Høydedata Verran Steinkjer Namdalseid Flatanger 2009

Kartverket

Jordsmonn - Årsak til dårlig drenering

Norsk institutt for bioøkonomi

Dyrkbar jord - WFS

Norsk institutt for bioøkonomi

Stormflo WFS

Kartverket

Jordsmonn - Dyrkingsklasse Vårraps

Norsk institutt for bioøkonomi

Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder

Miljødirektoratet

Sjøkart - elektroniske sjøkartdata

Kartverket

Jordsmonn - Jordarbeiding (utgått)

Norsk institutt for bioøkonomi

N50 Kartdata med svensk koding lik Vägkartan.

Kartverket

Høydedata Hornindal 2013

Kartverket

Høydedata Lofoten 2012

Kartverket

Høydedata Kautokeino Karasjok 2009

Kartverket

Høydedata Hadeland 2015

Kartverket

Høydedata Hårskallen 2012

Kartverket

Høydedata NDH Averøy-Eide-Kristiansund 2pkt 2016

Kartverket

Høydedata NDH Malvik-Stjørdal 2pkt 2016

Kartverket

Høydedata NDH Repparfjord-Skaidi 5pkt 2016

Kartverket

Høydedata NDH Tjeldsund 2015

Kartverket

Høydedata Bergen 5pkt 2016

Kartverket

Høydedata Tyinkrysset 2005

Kartverket

Støysoner Avinors lufthavner WMS

Avinor

Digitalt markslagskart (DMK) - Historisk datasett

Norsk institutt for bioøkonomi

Høydedata Ål 2008

Kartverket

Høydedata Lofoten 2014

Kartverket

Høydedata E18 Tvedestrand-Arendal 2014

Kartverket

Høydedata E39 Livold-Ålgård 2015

Kartverket

Reindrift - Avtaleområde - WFS

Norsk institutt for bioøkonomi

Høydedata Østfold Sør 2pkt 2011

Kartverket

Høydedata Nes 2009

Kartverket

Høydedata NDH Surnadal-Rindal 2pkt 2016

Kartverket

Høydedata NDH Søndre Land 2pkt 2017

Kartverket

Høydedata NDH Ringerike Nord 2pkt 2016

Kartverket

Høydedata Sauherad 2007

Kartverket

Store fjellskred

Norges vassdrags- og energidirektorat

Høydedata Vegårshei Tvedestrand 2009

Kartverket

Høydedata Oslo Byggesonen tynnet 2014

Kartverket

Arealressurskart - FKB-AR5 - Treslag

Norsk institutt for bioøkonomi

Høydedata Sola 2009

Kartverket

Arealressurskart - FKB-AR5 - Skogbonitet

Norsk institutt for bioøkonomi

Arealressurskart - FKB-AR5 - WMS

Norsk institutt for bioøkonomi

Jordsmonn - Dyrkingsklasse for nedbørsbasert potetdyrking

Norsk institutt for bioøkonomi

BunnsedimenterDannelse_regional

Norges geologiske undersøkelse

Høydedata NDH Jølster 2pkt 2016

Kartverket

FKB-Tiltak

Kartverket

N5 Raster

Kartverket

Høydedata Narvik 2010

Kartverket

Høydedata NDH Skien-Porsgrunn 5pkt 2016

Kartverket

Reindrift - Årstidsbeite - Høstvinterbeite - WFS

Landbruksdirektoratet

Høydedata NDH Trysil øst 2pkt 2018

Kartverket

Fiskeriaktivitet Norske fiskefartøy kvartalvis 2011-2017

Fiskeridirektoratet

Høydedata NDH Øvre Numedal-Hallingdal 2pkt 2018

Kartverket

Naturtyper i Norge - Landskap

Artsdatabanken

Reguleringsplaner

Kartverket

Snøskred - aktsomhetsområder WFS

Kartverket

GrusPukkWMS3

Norges geologiske undersøkelse

Arealressurskart - AR50 - Skogbonitet

Norsk institutt for bioøkonomi

Arealressurskart - AR50 - Dyrkbar jord

Norsk institutt for bioøkonomi

Arealressurskart - AR50 - Jordbruk

Norsk institutt for bioøkonomi

Arealressurskart - AR50 - Treslag

Norsk institutt for bioøkonomi

Arealressurskart - AR50 - WMS

Norsk institutt for bioøkonomi

Arealressurskart - FKB-AR5

Norsk institutt for bioøkonomi

Arealressurskart - AR250 - Treslag

Norsk institutt for bioøkonomi

FKB-Vann

Kartverket

Dyrkbar jord

Norsk institutt for bioøkonomi

Elveg

Kartverket

FKB-LedningVa

Kartverket

Høydedata Innherred 2009

Kartverket

Høydedata Elvegårdsmoen 2014

Kartverket

Høydedata Risør 2008

Kartverket

Høydedata Frosta 2008

Kartverket

Høydedata Rogaland 2pkt 2015

Kartverket

Høydedata NDH Aukra-Fræna-Molde 5pkt 2017

Kartverket

Høydedata Vinje 2009

Kartverket

Høydedata Hordaland 2007

Kartverket

Høydedata Rollag 2009

Kartverket

Høydedata Bodø Samkopiering 2011

Kartverket

Høydedata Bamble 2007

Kartverket

Sjøterritorium

Kartverket

Høydedata Rogaland 5pkt 2015

Kartverket

Arealressurskart - FKB-AR5 - Forvaltning - WMS

Norsk institutt for bioøkonomi

Høydedata NDH Møre Øst 2pkt 2017

Kartverket

Høydedata Fron SVV Tilegg 2007

Kartverket

Høydedata Ekne Markabygd 2009

Kartverket

Høydedata Tinn Notodden 1pkt 2012

Kartverket

Høydedata NDH Leikanger-Sogndal 2pkt 2016

Kartverket

Høydedata Nordland 2pkt 2015

Kartverket

Høydedata Østfold Syd Sarpsborg 2012

Kartverket

Høydedata Kristiansund og Fræna 2007

Kartverket

Høydedata Nøtterøy 2009

Kartverket

Høydedata Lillehammer Sør 2006

Kartverket

Høydedata NDH Fevik-Tromøy 5pkt 2016

Kartverket

Høydedata NDH Eidsvoll-Hurdal Totenåsen 5pkt 2016

Kartverket

Høydedata Haram Skodje Ørskog Vestnes 5pkt 2015

Kartverket

REGINE enhet

Norges vassdrags- og energidirektorat

Høydedata Frøya 2011

Kartverket

Høydedata Tromsdalen 2007

Kartverket

Høydedata Åmli 2011

Kartverket

Høydedata NDH Bjugn-Rissa 5pkt 2018

Kartverket

Høydedata NDH Vesterålen vest 2pkt 2017

Kartverket

Høydedata NDH Askvoll 5pkt 2018

Kartverket

Høydedata NDH Notodden-Sauherad-Hjartdal 5pkt 2017

Kartverket

Ortofoto Lillestrøm 1998

Norge i bilder

Høydedata NDH Seljord 5pkt 2017

Kartverket

Høydedata Indre Østfold 2018

Kartverket

Høydedata NDH Hol 2pkt 2018

Kartverket

Høydedata NDH Hol-Ål 5pkt 2018

Kartverket

Høydedata NDH Hedmark nord 4pkt 2017

Kartverket

Høydedata NVE Nidelva 2018

Kartverket

Høydedata NDH Tunhovd-Dagali-Geilo-Haugastøl 5pkt 2018

Kartverket

Høydedata NDH Nore og Uvdal 5pkt 2018

Kartverket

Høydedata NDH Nore og Uvdal 2pkt 2018

Kartverket

Høydedata NVE Flåmselvi 2018

Kartverket

Høydedata NVE Opo 2018

Kartverket

Høydedata NVE Rauma 2018

Kartverket

Høydedata NDH Tolga-Os 5pkt 2018

Kartverket

Høydedata NDH Venabu 5pkt 2018

Kartverket

Høydedata NVE Tovdalselva 2018

Kartverket

Høydedata NDH Sogn midt 4pkt 2015

Kartverket

Høydedata NDH Ringebu-Fron-Gausdal 5pkt 2018

Kartverket

Høydedata NDH Nedre Numedal-Hallingdal 2pkt 2018

Kartverket

Høydedata Lindås 2012

Kartverket

Høydedata NDH Linna-Bjørntoppen 4pkt 2015

Kartverket

Høydedata NDH Overhalla 5pkt 2017

Kartverket

Høydedata NDH Blåmannsisen-nord 4pkt 2015

Kartverket

Høydedata Knarvik 5pkt 2018

Kartverket

Høydedata NDH Valle 2pkt 2018

Kartverket

Høydedata NVE Numedalslågen 2018

Kartverket

Høydedata NDH Hjelmeland-Forsand 2pkt 2018

Kartverket

Høydedata NDH Høg-Gia 4pkt 2016

Kartverket

Høydedata Rogaland 2008

Kartverket

Høydedata NDH Bjørga 4pkt 2015

Kartverket

Potensielt tilgjengelig strandsone

Statistisk sentralbyrå

Skredfaresoner WMS

Norges vassdrags- og energidirektorat

Høydedata Midtre Namdal skog 2010

Kartverket

Høydedata NDH Rendalen nord 2pkt 2018

Kartverket

Beitebruk

Norsk institutt for bioøkonomi

unknown

unknown

Høydedata Såte RV3 Rena Koppang 2011

Kartverket

Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG)

Norges geologiske undersøkelse

Høydedata NDH E14 Meråker 5pkt 2018

Kartverket

unknown

unknown

unknown

unknown

unknown

unknown

unknown

unknown

Matrikkelen - Vegadresse

Kartverket

Kommuneplaner

Kommunene

Steinsprang - aktsomhetsområder WFS

Kartverket

Ortofoto 32VNM falsk fargekompositt 5 juni 2018

Norge i bilder

Fastmerker & Basestajoner WMS

Kartverket

Ortofoto Nes forenkla 2010

Norge i bilder

Ortofoto Skedsmo 1997

Norge i bilder

Ortofoto Skedsmo 2010

Norge i bilder

Reindrift - Årstidsbeite - Vårbeite - WMS

Norsk institutt for bioøkonomi

Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen WMS

Kartverket

Jordsmonn - Dyrkingsklasse grønnsaker (Kun Vestfold)

Norsk institutt for bioøkonomi

Ortofoto Hol 1966

Norge i bilder

Ortofoto Arendal og Tvedestrand IR 2014

Norge i bilder

Ortofoto Stor-Elvdal-Rendal-Sel-Fron 1978

Norge i bilder

Ortofoto Molde lufthavn 2017

Norge i bilder

Ortofoto Aremark 2011

Norge i bilder

Ortofoto Lom-Skjåk 1981

Norge i bilder

Ortofoto Ringsaker-Elverum 1975

Norge i bilder

Ortofoto Alta rektifisert 2018

Norge i bilder

Ortofoto Gjerdrum - Ullensaker sør 1969

Norge i bilder

Ortofoto Dovre Nord IR 2017

Norge i bilder

Ortofoto Grenland skråfoto 2018

Norge i bilder

Ortofoto Hornindal-Gloppen-Stryn 1967

Norge i bilder

Ortofoto Kongsberg 1985

Norge i bilder

Ortofoto Nord-Østerdal rektifisert 2018

Norge i bilder

Ortofoto Skedsmo 1975

Norge i bilder

Ortofoto Nannestad sør 1970

Norge i bilder

Ortofoto Bodø sentrum rektifisert 2018

Norge i bilder

Reindrift - Reinbeiteområde - WMS

Norsk institutt for bioøkonomi

Ortofoto Lyngdal - Lindesnes - Kvinesdal rektifisert 2018

Norge i bilder

Ortofoto Troms rektifisert 2018

Norge i bilder

Ortofoto Skedsmo - Lillestrøm - Nittedal 1946

Norge i bilder

Ortofoto Vestby - Ås - Frogn - Nesodden 1979

Norge i bilder

Ortofoto Eidsvoll nord - Hurdal nord 1975

Norge i bilder

Ortofoto Fet 1976

Norge i bilder

Ortofoto Flaum Skjolden i Luster 2018

Norge i bilder

Ortofoto Follo rektifisert 2018

Norge i bilder

Havstrømmer Barentshavet Arktisk vann WMS

Havforskningsinstituttet

Ortofoto Nordland rektifisert 2018

Norge i bilder

Ortofoto Rælingen - Lørenskog 1977

Norge i bilder

Ortofoto Vestby kommune 1992

Norge i bilder

Ortofoto Arendal 2018

Norge i bilder

Ortofoto Bærum 1980

Norge i bilder

Ortofoto Frogn - Nesodden - Oppegård - Vestby - Ås 1988

Norge i bilder

Ortofoto Kristiansand 2018

Norge i bilder

Ortofoto Lillesand - Grimstad 2018

Norge i bilder

Ortofoto Nittedal - Skedsmo - Fet - Sørum 1986

Norge i bilder

Ortofoto Nittedal 1976

Norge i bilder

Ortofoto Nes nord 1972

Norge i bilder

Ortofoto Follo tettsteder rektifisert 2018

Norge i bilder

Ortofoto Oslo - Follo - Romerike SV 1956

Norge i bilder

Ortofoto Ski - Oppegård - Enebakk 1978

Norge i bilder

Ortofoto Grong-Namsskogan rektifisert 2018

Norge i bilder

Ortofoto Lesja IR 2013

Norge i bilder

Ortofoto Sørum 1974

Norge i bilder

Forsvarets skyte- og øvingsfelt

Forsvarsbygg

Satelitt Nordishavet

Meteorologisk institutt

Tur- og friluftsruter

Kartverket

Ankringsforhold

Norges geologiske undersøkelse

Reindrift - Årstidsbeite - Vinterbeite

Reindriftsforvaltningen

Snø og steinskred - Aktsomhetsområder WMS

Norges vassdrags- og energidirektorat

Artskart rødlistearter WMS

Artsdatabanken

Akvakultur lokaliteter

Fiskeridirektoratet

Fjesing WMS

Havforskningsinstituttet

Artskart rødlistearter WFS

Artsdatabanken

Bergrettigheter

Norges geologiske undersøkelse

Glasitektoniske former

Norges geologiske undersøkelse

Isfjellpløyemerke

Norges geologiske undersøkelse

Naturtyper i Saltstraumen

Norges geologiske undersøkelse

Marine landskap

Norges geologiske undersøkelse

Biotoper Eggakanten/TromsIII/Vest-Finnmark

Norges geologiske undersøkelse

Biotoper TromsII/NordlandVII

Norges geologiske undersøkelse

Havområder

Norges geologiske undersøkelse

Matrikkelen Enkel WMS

Kartverket

INSPIRE Geographical Names (ELF) WFS

Kartverket

Brannstasjoner WFS

Kartverket

Lodde Island WMS

Havforskningsinstituttet

Strømretning og -fart

Meteorologisk institutt

INSPIRE Geographical Names (ELF)

Kartverket

Høyde DTM helning prosent sømløs WMS

Kartverket

Statistikkområder

Fiskeridirektoratet

Sjøkart - papirkart

Kartverket

Artskart API

Artsdatabanken

Vegnett WMS

Kartverket

Støysoner for Forsvarets skyte- og øvingsfelt WMS

Kartverket

Hav og is - bølgekart

Meteorologisk institutt

D0 Stedsnavn (Dronning Maud Land)

Norsk Polarinstitutt

P0 Stedsnavn (Peter I Øy)

Norsk Polarinstitutt

Høyde DTM skyggerelieff sømløs WMS

Kartverket

Høyde DOM 10 (UTM35) WMS

Kartverket

Høyde DOM 1 (UTM35) WMS

Kartverket

Høyde DOM prosjekter sømløs WMS

Kartverket

Høyde DOM 10 (UTM32) WMS

Kartverket

Topp 10 arter WMS

Havforskningsinstituttet

Snøskuterløyper i Finnmark WFS

Kartverket

Støysoner Avinors lufthavner WFS

Avinor

Sjø terrengmodeller DTM WCS

Kartverket

Høyde DTM 10 (UTM32) WMS

Kartverket

Kulturminner - Sikringssoner WFS

Kartverket

Sentrumssoner WFS

Kartverket

Høyde DTM 50 (UTM32) WMS

Kartverket

Høyde DTM 10 (UTM35) WMS

Kartverket

Høyde DTM helning grader sømløs WMS

Kartverket

Høyde DTM prosjekter sømløs WMS

Kartverket

AIS nedlasting

Kystverket

Høyde DTM 1 (UTM35) WMS

Kartverket

Høyde DOM 1 (UTM32) WMS

Kartverket

Drikkevann - inntakspunkter

Mattilsynet

Låssettingsplasser WFS

Kartverket

Høyde DOM skyggerelieff sømløs WMS

Kartverket

Høyde DTM 1 (UTM32) WMS

Kartverket

Høyde DTM multiskyggerelieff sømløs WMS

Kartverket

Bouvetøya DTM 20

Norsk Polarinstitutt

MetallerWMS

Norges geologiske undersøkelse

SAT-SKOG - Volum Lauv

Norsk institutt for bioøkonomi

Kvikkleire WFS

Norges vassdrags- og energidirektorat

NatursteinWMS2

Norges geologiske undersøkelse

SAT-SKOG - Treslag

Norsk institutt for bioøkonomi

Norge i bilder WMS-C (Euref89 UTM32)

Norge i bilder

Norge i bilder WMTS (Mercator)

Norge i bilder

Beitebruk - Tapsprosent geit sleppt på beite

Norsk institutt for bioøkonomi

Norge i bilder WMTS (Euref89 UTM35)

Norge i bilder

Brannalarmsentraler WFS

Kartverket

Navn maritime områder

Kartverket

Norge i bilder WMS-C (Mercator)

Norge i bilder

Norge i bilder WMS-C (Euref89 UTM35)

Norge i bilder

FKB-Tekst5000

Kartverket

Norge i bilder WMTS (Euref89 UTM33)

Norge i bilder

Seterdrift - Setertype

Norsk institutt for bioøkonomi

Havbunnsinstallasjoner

Norwegian Petroleum Directorate / Oljedirektoratet

Beitebruk - Dyreslag

Norsk institutt for bioøkonomi

Vegetasjon - Beite for storfe - Utforming

Norsk institutt for bioøkonomi

Høydedata Karlsøy 2010

Kartverket

Jordsmonn - Jordressurs - Potensiell tørkeutsatthet

Norsk institutt for bioøkonomi

Vegetasjon - Beite for sau - Utforming

Norsk institutt for bioøkonomi

Landskap - Underregion

Norsk institutt for bioøkonomi

Statlig arealplan - Rv35 - Grualia til Akershus grense

Kartverket

Landskap - Landskapsregion

Norsk institutt for bioøkonomi

FKB-Høydekurve

Geovekst

Vegetasjon - Naturtyper

Norsk institutt for bioøkonomi

Rødspette WMS

Havforskningsinstituttet

Særlig verdifulle områder i havområdene

Miljødirektoratet

Temperatur (0-240 timer)

Meteorologisk institutt

Jordsmonn - Vannlagringsevne

Norsk institutt for bioøkonomi

INSPIRE Administrative Basemap (ELF) WMS

Kartverket

Støysoner for Bane NORs jernbanenett

Bane NOR SF

Jordsmonn - Jordressurs

Norsk institutt for bioøkonomi

Svalbard DTM 50

Norsk Polarinstitutt

BDE 209 nivåer WMS

Havforskningsinstituttet

FKB-BygnAnlegg

Kartverket

Ortofoto 32VNL 11 august 2017

Norge i bilder

FKB-TraktorvegSti

Kartverket

FKB-Bane

Kartverket

FKB-Lufthavn

Kartverket

FKB-Veg

Kartverket

Ortofoto Hvaler 1948

Norge i bilder

Høydedata Drammen 2010

Kartverket

Høydedata Drevja-Elsfjorden 2012

Kartverket

Høydedata Aurskog Høland 2011

Kartverket

Høydedata Bodø 2011

Kartverket

FKB-Naturinfo

Kartverket

Høydedata Arendal 2008

Kartverket

Høydedata Andebu 2009

Kartverket

Høydedata Agdenes 2008

Kartverket

Høydedata Aust-Agder 2008

Kartverket

Høydedata Asker 2010

Kartverket

Høydedata Harran-NesBru 2014

Kartverket

Ortofoto Sel B 1969

Norge i bilder

Høydedata Bergen 2pkt 2013

Kartverket

Marine grunnkart - datadekning

Norges geologiske undersøkelse

Reindrift - Årstidsbeite - Vinterbeite - WMS

Norsk institutt for bioøkonomi

Ortofoto Porsgrunn Larvik 2017

Norge i bilder

Høydedata Bømlo 2009

Kartverket

Høydedata Bø 2008

Kartverket

Høydedata Aurskog Høland 2015

Kartverket

Høydedata Finnmark 2013

Kartverket

Høydedata Helgeland 2012

Kartverket

Høydedata Etne-Kvinnherad 2013

Kartverket

Ortofoto 32VNR 27 august 2017

Norge i bilder

Høydedata Eigersund 2012

Kartverket

Indre farvann

Kartverket

Høydedata Gudbrandsdalen 2013

Kartverket

Høydedata Hadeland 2017

Kartverket

Høydedata Hamarøy 2014

Kartverket

Høydedata Gaular 2015

Kartverket

Høydedata Grane 2010

Kartverket

Høydedata Lørenskog 2008

Kartverket

Ortofoto Skavanger 1976

Norge i bilder

Reindrift - Reinbeitedistrikt

Reindriftsforvaltningen

Radicipes WMS

Havforskningsinstituttet

Norges grunnkart WMS

Kartverket

TFO Omsøkbart

Oljedirektoratet

Ortofoto Moss 2011

Norge i bilder

Høydedata Kvinesdal 2009

Kartverket

Høydedata Lier 2009

Kartverket

Ortofoto Kvinnherad 1962

Norge i bilder

Høydedata Kvinesdal 2010

Kartverket

Reindrift - Oppsamlingsområde

Reindriftsforvaltningen

Bølgevarsel - punkt

Barentswatch

Høydedata Midtre Namdal 2007

Kartverket

Ortofoto Kristiansand 2017

Norge i bilder

Vær og klima - Vindvarsel

Meteorologisk institutt

Høydedata Narvik 2011

Kartverket

Storkobbe WMS

Havforskningsinstituttet

Høydedata Rogaland 1pkt 2010

Kartverket

Ortofoto Kvæfjord 2017

Norge i bilder

Høydedata Re 07pkt 2008

Kartverket

Høydedata Porsanger 2012

Kartverket

Statlig arealplan - Kombinert lager og deponi i Himdalen

Kartverket

Høydedata Naustdal 2012

Kartverket

Ortofoto Meråker 2017

Norge i bilder

Arealressurskart - AR50 - Arealtyper

Norsk institutt for bioøkonomi

Marin grense

Norges geologiske undersøkelse

Fjordlinjer - Kysttorskregulering

Fiskeridirektoratet

Høydedata Oslo Kommuneskogen 2010

Kartverket

B20 Kartdata (Bouvetøya)

Norsk Polarinstitutt

Høydedata Nordfjord Sunnfjord 2010

Kartverket

Bunnreflektivitet

Norges geologiske undersøkelse

Sjøkart - raster

Kartverket

Kraftlinjer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Høydedata Røyken Hurum 2009

Kartverket

Høydedata Sande 5pkt 2015

Kartverket

Dybderelieffpolar v02 WMS

Kartverket

SEAPOP Bestander for sjøfugl i åpent hav - vintersesong

NINA

Nettkonsesjonsområder

Norges vassdrags- og energidirektorat

Biotoper NordlandVI

Norges geologiske undersøkelse

Reindrift - Årstidsbeite - Høstvinterbeite

Reindriftsforvaltningen

Gravbarhet

Norges geologiske undersøkelse

Vær og klima - Lufttemperatur (0-66 timer)

Meteorologisk institutt

Transformatorstasjoner

Norges vassdrags- og energidirektorat

Høydedata Rissa 2009

Kartverket

Mattilsynet - Varsomhetsområder for innsjøer

Mattilsynet

Felles KartdataBase (FKB)

Kartverket

Høydedata Gulen 2011

Kartverket

Mattilsynet - Innsjø drikkevannforekomster

Mattilsynet

Vær og klima; Nedbørradar (observasjoner)

Meteorologisk institutt

Prosentandel vindhastighet > 20m/s

Meteorologisk institutt

Vær og klima; Vindvarsel

Meteorologisk institutt

art_prioriterte WMS

Miljødirektoratet

Avslått navneledd

Kartverket

Navnetype

Kartverket

Norsk

Kartverket

Historiske kart WMS

Kartverket

Høydedata NDH Ballangen 2015

Kartverket

Navnesak vedtak, iverksetting utsatt

Kartverket

FKB-AR5

Kartverket

Lysing WMS

Havforskningsinstituttet

1 nautisk mil

Kartverket

Grønlandssel WMS

Havforskningsinstituttet

Brugde WMS

Havforskningsinstituttet

DSBs WMS-tjenester

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen

Kartverket

Territorialområde

Kartverket

Hyse Nordøstarktisk WMS

Havforskningsinstituttet

Snøskred - Aktsomhetsområder WMS

Norges vassdrags- og energidirektorat

Løsmassemektighet Oslofjord

Norges geologiske undersøkelse

Høydedata NDH Evenes 2015

Kartverket

Gravbarhet

Norges geologiske undersøkelse

Korallrev WMS

Havforskningsinstituttet

Hoved- og biled

Kystverket

Planområde WMS

Kartverket

Datadekning_dannelse_detaljert

Norges geologiske undersøkelse

Høydedata Ringerike Ådal 2008

Kartverket

Avløp (WMS)

Miljødirektoratet

Internasjonalt farvann

Kartverket

Høydedata Mjåvatnet 2010

Kartverket

Statlig arealplan - Småsetran-området

Kartverket

Kobbernivå i overflatesedimenter

Norges geologiske undersøkelse

Storviltjaktfelt

Statskog

Høydedata Sør-Fron 2005

Kartverket

Havdata fra ROMS Arctic 20km

Meteorologisk institutt

Reindrift - Ekspropriasjonsområde - WMS

Landbruksdirektoratet

Grabb individer WMS

Havforskningsinstituttet

gebco skyggerelieff

Kartverket

Geonorge atom feed

Kartverket

Høyde DOM skyggerelieff WMS

Kartverket

Høydedata Utsira 2012

Kartverket

Nettanlegg

Norges vassdrags- og energidirektorat

Høydedata Vefsn Syd 2009

Kartverket

Høydedata Øyer 2005

Kartverket

Ankringsforhold

Norges geologiske undersøkelse

Høydedata Jæren 5pkt 2014

Kartverket

Reindrift - Ekspropriasjonsområde - WFS

Norsk institutt for bioøkonomi

Hummer WMS

Havforskningsinstituttet

Høydedata Kongsberg 2015

Kartverket

Havforskningsinstituttet sin WMS / WFS geoserver

Havforskningsinstituttet

Høydedata Overhalla 2008

Kartverket

Skredområde

Norges geologiske undersøkelse

Nasjonale laksefjorder i Finnmark

Fylkesmannen i Finnmark (FMFI)

Antracen-nivåer WMS

Havforskningsinstituttet

Høydedata Ringerike Hole 2007

Kartverket

Gjennomsnittlig signifikant bølgehøyde

Meteorologisk institutt

Høydedata Tønsberg 2012

Kartverket

Høydedata Vesterålen 2012

Kartverket

Kysttorsk sør for 62ºN WMS

Havforskningsinstituttet

Høydedata Vaagstranda 2009

Kartverket

Høyde DTM prosjekter WMS

Kartverket

Høydedata Rakkestad 2009

Kartverket

Høydedata Jondal 2012

Kartverket

Kamskjell WMS

Havforskningsinstituttet

Høydedata Flå Nes 2008

Kartverket

Fiskerisonen ved Jan Mayen

Kartverket

Jaktrestriksjoner i Finnmark

Fylkesmannen i Finnmark (FMFI)

Hvalross WMS

Havforskningsinstituttet

Høydedata Fyresdal 2007

Kartverket

Fiskesamfunn WMS

Havforskningsinstituttet

Kjemistasjoner pr år Mareano WMS

Havforskningsinstituttet

Storkobbe 80W-80E WMS

Havforskningsinstituttet

Norges maritime grenser, illustrasjonskart

Kartverket

Høydedata Sunndal 2010

Kartverket

Yttergrense for tilstøtende sone 24 nautiske mil

Kartverket

Støysoner for Forsvarets skyte- og øvingsfelt

Forsvarsbygg

Høydedata Sør-Salten 2010

Kartverket

Vannforekomster

Norges vassdrags- og energidirektorat

Høydedata Sør-Aurdal 2008

Kartverket

Høydedata Holtålen 2014

Kartverket

Nikkelnivå i overflatesedimenter

Norges geologiske undersøkelse

Fiskeplasser - redskap

Fiskeridirektoratet

Høydedata Romerike 2pkt 2007

Kartverket

Korallrev WFS

Kartverket

Høydedata Sør-Fron 2007

Kartverket

Høydedata Rindal Surnadal 2011

Kartverket

S100 Kartdata

Norsk Polarinstitutt

Norge i bilder WMS-C (Euref89 UTM33)

Norge i bilder

DTM WCS

Kartverket

Høydedata Frosta Levanger 2011

Kartverket

Høydedata Hammerfest 2012

Kartverket

Høydedata Meldal 2007

Kartverket

Høydedata Fedje 2011

Kartverket

Avtalt avgrensningslinje for kontinentalsokkel

Kartverket

Yttergrense for kontinentalsokkel

Kartverket

Landareal Norge

Kartverket

Ortofoto 33WWS falsk fargekompositt 15 august 2015

Norge i bilder

Sjøkart - overseilingskart

Kartverket

Sink nivå i overflatesedimenter

Norges geologiske undersøkelse

INSPIRE Administrative Units WFS

Kartverket

Hågjel WMS

Havforskningsinstituttet

Høydedata Åmli sentrum 2012

Kartverket

Høydedata Nordhordaland-Samnanger 2012

Kartverket

Kysttorsk nord for 62ºN WMS

Havforskningsinstituttet

Høydedata Kristiansand 2007

Kartverket

Statlig arealplan - Gardermobanen parsell Kløfta-Kverndalen midtre del

Kartverket

APA open

Norwegian Petroleum Directorate / Oljedirektoratet

Kartlagte friluftslivsområder WMS

Miljødirektoratet

N50 Raster (UTM33) - Rutevis

Kartverket

Grabb arter WMS

Havforskningsinstituttet

Høydedata Smådøla Åsaren 2006

Kartverket

Høydedata Tussavatnet 2008

Kartverket

Høydedata Sogndal_Fjærland 2011

Kartverket

Høydedata Osen 2009

Kartverket

Høydedata Nærøya 2012

Kartverket

Høydedata Rømskog 07pkt 2014

Kartverket

Hvalross 45W80E WMS

Havforskningsinstituttet

Antall Arter Fra Video WMS

Havforskningsinstituttet

Høydedata Sandnes 2012

Kartverket

Lyr WMS

Havforskningsinstituttet

Høydedata Oslo Byggesonen 2014

Kartverket

Nebbhval WMS

Havforskningsinstituttet

Høydedata Skatval-Ronglan 2009

Kartverket

Høydedata Oppdølstranda 2009

Kartverket

Høydedata NDH Skånland 2015

Kartverket

Høydedata Flesberg 2009

Kartverket

Høydedata Tønsberg 2008

Kartverket

Høydedata Midsund-Eide 2011

Kartverket

Høydedata Grimsdalen 2010

Kartverket

Ortofoto 33WWS 4 august 2017

Norge i bilder

Høydedata Trondheim 2014

Kartverket

Høydedata Espedalen 2013

Kartverket

Reindrift - Oppsamlingsområde - WFS

Norsk institutt for bioøkonomi

Høydedata Vefsn Nord 2009

Kartverket

Høydedata Sund 2015

Kartverket

Sjøkart - spesialer omriss

Kartverket

Reindrift - Konsesjonsområde - WFS

Landbruksdirektoratet

Høydedata Åseral 2008

Kartverket

Høydedata Bø 5pkt 2015

Kartverket

Høydedata Eidfjord_Ulvik_Granvin 2014

Kartverket

Høydedata Rogaland 2007

Kartverket

Høydedata Fyresdal 2pkt 2014

Kartverket

Vedtak siste 24 måneder

Kartverket

Høydedata Skred Sørum 2016

Kartverket

Vedtak siste 3 måneder

Kartverket

Høydedata Drammen Eiker 2015

Kartverket

Høydedata Førde 2pkt 2015

Kartverket

Forsvarets snøskreddata

Forsvaret

Samlevedtak siste 3 måneder

Kartverket

Grus og pukk

Norges geologiske undersøkelse

Verdifulle kulturlandskap WMS

Miljødirektoratet

Kanal

Norges geologiske undersøkelse

Vær og klima; Værprognoser for norden

Meteorologisk institutt

Hav og is - Iskart (shapefil)

Meteorologisk institutt

Høydedata NDH Gauldal 2015

Kartverket

Høydedata Horten 2007

Kartverket

Vernskog - WMS

Norsk institutt for bioøkonomi

Ortofoto Moss og Rygge 2018

Norge i bilder

Jordkvalitet

Norsk institutt for bioøkonomi

Statlig arealplan - Gardermobanen parsell Kløfta-Kverndalen nordre del

Kartverket

Høydedata NDH Eidskog 5pkt 2016

Kartverket

Høydedata NDH Bongna 5pkt 2017

Kartverket

Markagrensen

Kartverket

Ortofoto 32VNR 11 oktober 2016

Norge i bilder

Ortofoto Ringerike 1985

Norge i bilder

Høydedata NDH Skien 2pkt 2016

Kartverket

Fastlands-Norge med indre farvann

Kartverket

Høydedata NDH Oppdal 2pkt 2016

Kartverket

Høydedata NDH Orkdal 2pkt 2016

Kartverket

Vedtak siste 12 måneder

Kartverket

Sedimentdannelse

Norges geologiske undersøkelse

Samlevedtak

Kartverket

Samlevedtak siste 12 måneder

Kartverket

Blåstål Rødnebb WMS

Havforskningsinstituttet

Breiflabb WMS

Havforskningsinstituttet

Bunnreflektivitet, MS 10m

Norges geologiske undersøkelse

Høydedata Midtre Gauldal 02pkt 2010

Kartverket

Vedtatt

Kartverket

Biotoper i Astafjord

Norges geologiske undersøkelse

Dybde 10m-grid

Norges geologiske undersøkelse

Innsjødatabase WMS

Norges vassdrags- og energidirektorat

Høydedata NDH Mørkedalen 5pkt 2017

Kartverket

Høydedata NDH Lindesnes 5pkt 2017

Kartverket

Bergrettigheter WFS

Kartverket

Ortofoto 32VNM 9 august 2018

Norge i bilder

Høydedata NDH Haugalandet 5pkt 2017

Kartverket

Høydedata NDH Overhalla 2pkt 2017

Kartverket

Høydedata Elverum Solør 2pkt 2014

Kartverket

Høydedata Nord-Salten 2014

Kartverket

Høydedata Trofors 2010

Kartverket

Statlig arealplan - Fv311 - Bomstasjon Kambo nord

Kartverket

Vedtak siste 6 måneder

Kartverket

Skrivemåtestatus

Kartverket

Dyrkbar jord - WMS

Norsk institutt for bioøkonomi

Stedsnavn i sjø

Kartverket

Høydedata Verrabotn 2007

Kartverket

Høydedata NDH Jæren-Randaberg-Sola 5pkt 2017

Kartverket

Høydedata NVE Storelva Randselva Begna 2016

Kartverket

Navn bestemt av navnemyndighet

Kartverket

Høydedata Hasvåg Halmøya Villa Sør-Gjeslingan 2015

Kartverket

Høydedata NDH Sokndal-Flekkefjord 5pkt 2017

Kartverket

Norgesrelieff, illustrasjonskart

Kartverket

Hav og is; Havvarsler for de nordiske hav (døgnmidler)

Meteorologisk institutt

NP Basiskart Jan Mayen WMS

Norsk Polarinstitutt

Høydedata Nissedal 2009

Kartverket

Høydedata Askvoll 2015

Kartverket

Høydedata NDH Kviby 5pkt 2016

Kartverket

Høydedata Otta 2005

Kartverket

Høydedata Skåbu 2007

Kartverket

Navnesak iverksattVedtak

Kartverket

Arealstatistikk for Norge

Kartverket

Snabeluer WMS

Havforskningsinstituttet

Navn fra Sentralt Stedsnavnregister (SSR)

Kartverket

Høydedata NDH Krødsherad-Ringerike-Hole 5pkt 2016

Kartverket

vannmiljo (WMS)

Miljødirektoratet

Sjøis 2008

Norsk Polarinstitutt

Høyde DOM 1 (UTM33) WMS

Kartverket

Høydedata Valdres 2007

Kartverket

Høydedata NDH Flesberg-Rollag-Øvre Eiker 5pkt 2017

Kartverket

Høydedata NDH Meløy-Gildeskål 2pkt 2017

Kartverket

Avslått

Kartverket

Høydedata NDH Åmot 2pkt 2017

Kartverket

Reindrift - Konvensjonsområde - WFS

Landbruksdirektoratet

Reindrift - Årstidsbeite - Sommerbeite - WFS

Norsk institutt for bioøkonomi

Høydedata NDH Bømlo-Stord-Fitjar-Sveio 2pkt 2016

Kartverket

Reindrift - Siidaområde - WFS

Norsk institutt for bioøkonomi

Høydedata Tvedestrand 2008

Kartverket

Eksplosivanlegg

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Reindrift - Reindriftsanlegg - WFS

Landbruksdirektoratet

Vernskog

Norsk institutt for bioøkonomi

Helling - WMS

Norsk institutt for bioøkonomi

Atlantisk laks

Havforskningsinstituttet

Iskonsentrasjon (20km prognose)

Meteorologisk institutt

Havstrømmer Barentshavet Kyst vann WMS

Havforskningsinstituttet

Perylen nivåer WMS

Havforskningsinstituttet

THC nivåer WMS

Havforskningsinstituttet

Havstrømmer Barentshavet Atlantisk vann WMS

Havforskningsinstituttet

Høydedata Skogn 2009

Kartverket

Jordsmonn - Dyrkingsklasse Vårrybs

Norsk institutt for bioøkonomi

Høydedata Bergen 2pkt 2012

Kartverket

Vassdragsområde

Norges vassdrags- og energidirektorat

Høydedata Lørenskog 2009

Kartverket

Kulturminnebilder

Riksantikvaren

Høydedata NDH Fauske 2pkt 2017

Kartverket

N1000 Raster

Kartverket

N500 Kartdata

Kartverket

Høydedata Eiker 2008

Kartverket

Navnesak reist

Kartverket

Kulturminner - Enkeltminner WFS

Kartverket

Svampskog WMS

Havforskningsinstituttet

Delfelt vannkraft

Norges vassdrags- og energidirektorat

Høydedata Garberg 2009

Kartverket

uvurdert

Kartverket

unknown

unknown

Beitebruk - Tapsprosent sau og lam sleppt på beite

Norsk institutt for bioøkonomi

Høydedata Troms 2pkt 2014

Kartverket

Beitebruk - Tapsprosent lam sleppt på beite

Norsk institutt for bioøkonomi

Høydedata Ofoten 2pkt 2014

Kartverket

Seterdrift - Dyreslag

Norsk institutt for bioøkonomi

Beitebruk - Tapsprosent sau sleppt på beite

Norsk institutt for bioøkonomi

Trafikkmengde WFS

Kartverket

Høydedata Elvran 2015

Kartverket

Glasitektonisk skrent

Norges geologiske undersøkelse

INSPIRE HydroPhysicalWaters WFS

Kartverket

Reindrift - Siidaområde - WMS

Landbruksdirektoratet

Høydedata Drangedal Nome 2010

Kartverket

Planområde

Kartverket

Høydedata Porsgrunn 2008

Kartverket

Høydedata Trøndelag del1 3pkt 2014

Kartverket

Høydedata Lillehammer Øyer Stor-Elvdal 02pkt 2010

Kartverket

Vedtak siste periode

Kartverket

Sjøkart - raster Havnekart

Kartverket

Ortofoto 32VNM 5 september 2016

Norge i bilder

Høydedata Skien 2008

Kartverket

Ortofoto 32VNM 5 oktober 2016

Norge i bilder

Høydedata Lifjellet 2009

Kartverket

Høydedata Lyngseidet 2007

Kartverket

Høydedata NDH Mosjøen 2pkt 2017

Kartverket

Høydedata Tromsøya 2006

Kartverket

Arealressurskart - AR250 - WMS

Norsk institutt for bioøkonomi

Høydedata NDH Finnmark øst 4pkt 2016

Kartverket

Høydedata Farsund Lyngdal 2009

Kartverket

Høydedata Namdal 2012

Kartverket

Høydedata Fyresdal 5pkt 2014

Kartverket

Høydedata Korsmyra RV63 2009

Kartverket

Høydedata Granvin 2011

Kartverket

Ortofoto 32VNR 20 juli 2017

Norge i bilder

Høydedata Lillehammer Øst 2006

Kartverket

Høydedata Bø 2pkt 2015

Kartverket

Lange WMS

Havforskningsinstituttet

Høydedata Eidsberg Marker 2009

Kartverket

Lodde Barentshavet WMS

Havforskningsinstituttet

Høydedata NDH Nordkjosbotn 5pkt 2016

Kartverket

Høydedata Nord-Trøndelag del1 2010

Kartverket

Høydedata bremanger 2009

Kartverket

Høydedata Nøtterøy Tjøme 2013

Kartverket

Høydedata Kongsvinger Eidskog 2006

Kartverket

Høydedata Eigersund 2011

Kartverket

Advarsler mot sjømat

Miljødirektoratet

Høydedata Midtre Gauldal 07pkt 2010

Kartverket

Høydedata NDH Narvik 5pkt 2017

Kartverket

Høydedata Eidsvoll 2007

Kartverket

Høydedata Nannestad 2007

Kartverket

Høydedata NDH Haukeli 5pkt 2017

Kartverket

Navnesakstatus

Kartverket

Høydedata NDH Elverum 2pkt 2016

Kartverket

Høydedata Husby 2013

Kartverket

Høydedata NDH Alvdal 2pkt 2016

Kartverket

Høydedata NDH Atna 2pkt 2016

Kartverket

Hastighetsfelt for Norge ITRF2008

Kartverket

Høydedata Kvam 2011

Kartverket

Høydedata NDH Hovden 5pkt 2017

Kartverket

Høydedata NDH Brønnøy 2pkt 2016

Kartverket

Høydedata NDH Levanger 5pkt 2017

Kartverket

Høydedata Nordland Nord 5pkt 2015

Kartverket

Høydedata NDH Steinkjer 5pkt 2017

Kartverket

Høydedata Nissedal 2006

Kartverket

Høydedata Nord-Gudbrandsdalen Smådalen 2011

Kartverket

Høydedata NDH Saltdal 2pkt 2016

Kartverket

Markslag

Kartverket

Høydedata NDH Rogaland 5pkt 2016

Kartverket

Høydedata NDH Leka 2pkt 2016

Kartverket

Høydedata Østfold Sør 1pkt 2011

Kartverket

Høydedata NDH Opphus 2pkt 2016

Kartverket

Høydedata Nord-Gudbrandsdalen 2011

Kartverket

Høydedata Fet 2009

Kartverket

Høydedata Gjøvik 5pkt 2013

Kartverket

Høydedata Modalen 2011

Kartverket

Høydedata NDH Harstad 2015

Kartverket

Høydedata NDH Ibestad 2015

Kartverket

Høydedata Os 2015

Kartverket

Reindrift - Reinbeiteområde

Norsk institutt for bioøkonomi

Vegetasjon - WMS

Norsk institutt for bioøkonomi

Høydedata Lillesand 2008

Kartverket

Høydedata Nordland 2015 - Tysfjord

Kartverket

Høydedata Gjøvik 2007

Kartverket

Høydedata Moss 2007

Kartverket

Høydedata Nordland 2016 - Øksnes

Kartverket

Høydedata Troms 5pkt 2015

Kartverket

Høydedata Tesse 2005

Kartverket

Høydedata Tinn 2006

Kartverket

Foreslått

Kartverket

Høydedata Hoset 2012

Kartverket

Høydedata Søndre Land 2007

Kartverket

Høydedata Saltdal 2011

Kartverket

Høydedata Hitra og Ørland 2016

Kartverket

Høydedata Elverum Solør 2009

Kartverket

Høydedata Hægebostad 2010

Kartverket

Høydedata Hurdal 2007

Kartverket

Høydedata Helgeland 2014

Kartverket

Høydedata Lillehammer Gausdal 02pkt_2010

Kartverket

Høydedata Vefsn 2011

Kartverket

Høydedata Trondheim 2013

Kartverket

Høydedata Sør-Salten 2014

Kartverket

Høydedata NVE Driva 2016

Kartverket

Høydedata Follo 2008

Kartverket

Høydedata E39 Leirvika-Stokkjølen 2012

Kartverket

Høydedata NDH Trollheimen 2pkt 2016

Kartverket

Høydedata Breheimen isbree 03pkt 2011

Kartverket

Høydedata Lørenskog Rælingen Skedsmo 2006

Kartverket

Høydedata NDH Østfold 2pkt 2015

Kartverket

Datadekning_kornstørrelse_detaljert

Norges geologiske undersøkelse

Høydedata Midt-Gudbrandsdalen 07pkt 2009

Kartverket

Høydedata NDH Flatanger 2pkt 2016

Kartverket

Høydedata NDH Vestfold 5pkt 2016

Kartverket

Ortofoto 33WWS 10 oktober 2017

Norge i bilder

Høydedata Tinn Notodden 2pkt 2012

Kartverket

Høydedata NDH Drangedal 2pkt 2016

Kartverket

Høydedata NDH Selbu 2pkt 2015

Kartverket

Ferskvann

Kartverket

Høydedata NDH Suldal 5pkt 2017

Kartverket

Kvensk

Kartverket

Høydedata Tromsdal 2011

Kartverket

Høydedata NDH Skjervøy 2pkt 2016

Kartverket

Høydedata Flaum Opo Odda 2014

Kartverket

Høydedata NDH Sørfold 2pkt 2017

Kartverket

Nordsamisk

Kartverket

Høydedata Time 2013

Kartverket

Høydedata Fron 2007

Kartverket

Høydedata Midt-Gudbrandsdalen Stor-Elvdal 07pkt 2009

Kartverket

Høydedata Fv715 Roan-Namdalseid 5pkt 2016

Kartverket

Privat_

Kartverket

Høydedata Troms 2pkt 2015

Kartverket

Høydedata Ullensvang 2011

Kartverket

Lulesamisk

Kartverket

Høydedata Solund 2011

Kartverket

Høydedata Hedmarken SVV Tillegg 2006

Kartverket

Høydedata NDH Jiehkkevárri 2pkt 2017

Kartverket

Høydedata Bærum 2010

Kartverket

Språk

Kartverket

Høydedata E39 Møre og Romsdal 2013

Kartverket

Høydedata Lierne Røyrvik 2pkt 2010

Kartverket

Høydedata Lierne Røyrvik 1pkt 2010

Kartverket

Høydedata NDH Kragerø-Drangedal 2pkt 2016

Kartverket

Høydedata Steinkjer sentrum 2008

Kartverket

Høydedata Nord-Østerdal Tettsteder 2008

Kartverket

Høydedata NDH Voss 5pkt 2016

Kartverket

Høydedata NDH Elverum 5pkt 2016

Kartverket

Høydedata Skaun 2009

Kartverket

Høydedata Herøy Hareid Ulstein 2010

Kartverket

Høydedata Lindesnes 2011

Kartverket

Høydedata Stjørdal 2007

Kartverket

Høydedata Stjørdal 2012

Kartverket

Høydedata Midsund 2011

Kartverket

Høydedata Stjørdal Nord 2015

Kartverket

Høydedata Rollag 2011

Kartverket

Høydedata Stranda 2012

Kartverket

Høydedata Hedmark 2005

Kartverket

Høydedata Askøy Meland Lindås 2009

Kartverket

Satelitt Nordatlanteren

Meteorologisk institutt

Høydedata NVE Gaula 2016

Kartverket

Høydedata Bamble Porsgrunn 5pkt 2015

Kartverket

Høydedata NDH Holtålen 2pkt 2016

Kartverket

Høydedata Arendal Tvedestrand Froland 2007

Kartverket

Høydedata Bygland Jordalsvatn 2010

Kartverket

Høydedata NDH Akershus 5pkt 2015

Kartverket

Høydedata NDH Farsund-Lyngdal-Hægebostad 5pkt 2017

Kartverket

Høydedata NDH Gjøvik-Søndre Land 5pkt 2017

Kartverket

Postnummerområder

Kartverket

Internasjonalt

Kartverket

Sjøkart - raster Overseilingskart

Kartverket

Høydedata Østfold Syd Marker 2012

Kartverket

Høydedata Rauma Sandøy Haram 2010

Kartverket

Høydedata Sør-Trøndelag 07pkt 2010

Kartverket

Høydedata NDH Koppang 2 pkt 2016

Kartverket

Høydedata NDH Lier-Røyken-Hurum-Svelvik 5 pkt 2017

Kartverket

Høydedata NDH Roan-Osen 5pkt 2017

Kartverket

Høydedata NDH Åmli-Mykland 5pkt 2017

Kartverket

Høydedata NDH RV 85 Gullefjordbotn-Langvatnet 5pkt 2016

Kartverket

Høydedata NDH Tinn-Tuddal 5pkt 2017

Kartverket

Høydedata NDH Østfold 5pkt 2015

Kartverket

Høydedata Midt-Gudbrandsdalen Flom Ras 2013

Kartverket

Høydedata Sør-Trøndelag 02pkt 2010

Kartverket

Høydedata Midt-Gudbrandsdalen Stor-Elvdal 02pkt 2009

Kartverket

Høydedata Oslo kommune Laserskanning 2017

Kartverket

Høydedata NDH Høyanger-Vik 5pkt 2017

Kartverket

Norge digitalt CSW

Kartverket

Høydedata NDH Smøla-Tustna 2pkt 2016

Kartverket

Høydedata NDH Høyanger-Vik-Stølsheimen 2pkt 2016

Kartverket

Høydedata NDH Kvalsund-Sennalandet 5pkt 2016

Kartverket

Høydedata Haram Skodje Ørskog Vestnes 2pkt 2015

Kartverket

Høydedata NDH Inderøy-Asphaugen 2pkt 2017

Kartverket

Reindrift - Konsesjonsområde - WMS

Norsk institutt for bioøkonomi

Reindrift - Konvensjonsområde - WMS

Norsk institutt for bioøkonomi

Høydedata NDH Mehamn-Kifjord 5pkt 2017

Kartverket

Befolkning på rutenett 250 m 2016

Statistisk sentralbyrå

Tare - høstefelt WFS

Kartverket

Høydedata Porsanger Lebesby 2010

Kartverket

Høydedata NDH Vågen-Hadsel sør 2pkt 2017

Kartverket

Høydedata Lillehammer 2005

Kartverket

Høydedata Nord-Gudbrandsdalen 2013

Kartverket

Høydedata Egge kulturminne 2012

Kartverket

Høydedata NDH Balestrand-Leikanger-Sogndal-Fjærland 5pkt 2017

Kartverket

Høydedata Grytøya 2011

Kartverket

Høydedata Steinkjer-Verdal arkeologi 2010

Kartverket

Høydedata Rv3-Rennebu-bil 2013

Kartverket

Høydedata Leka arkeologi 2010

Kartverket

Høydedata Namdalseid arkeologi 2010

Kartverket

Høydedata Sauda-Suldal 2014

Kartverket

Høydedata Romeriksåsene 2013

Kartverket

Høydedata Grong arkeologi 2010

Kartverket

Høydedata Bygland 2010

Kartverket

Høydedata Troms Vest 2012

Kartverket

Høydedata NDH Revsbotn 5pkt 2017

Kartverket

Høydedata Mandal 2007

Kartverket

Høydedata Kvam 2012

Kartverket

Høydedata Ringerike 2010

Kartverket

Høydedata Rennebu 2014

Kartverket

Høydedata Aukra 2008

Kartverket

Høydedata Sessvoll Hauerseter 2008

Kartverket

Godkjent

Kartverket

Høydedata Setesdalen 2011

Kartverket

Høydedata Re 1pkt 2008

Kartverket

Høydedata Selbu 5pkt 2007

Kartverket

Høydedata Meløy 2014

Kartverket

Høydedata Lillehammer 2006

Kartverket

Høydedata Sunnhordaland 2011

Kartverket

Høydedata Arendal 2006

Kartverket

Høydedata Asker 2012

Kartverket

Høydedata Mjønes 2009

Kartverket

Høydedata Stange 2008

Kartverket

Høydedata NDH E6 Oksfjordvannet-Alteidet 5pkt 2016

Kartverket

Høydedata Sør-Trøndelag 2pkt 2010

Kartverket

dscAll

Oljedirektoratet

qadAll

Oljedirektoratet

Dybdekoter10m

Norges geologiske undersøkelse

Høydedata Søndre-Land 07pkt 2012

Kartverket

Høydedata Hole Bærum Ekstra 2007

Kartverket

Høydedata Lom isbre 03pkt 2011

Kartverket

Høydedata NDH Stange 5pkt 2016

Kartverket

Høydedata NDH Vadsø 5pkt 2016

Kartverket

fclFixed

Oljedirektoratet

Høydedata Sula 2008

Kartverket

wlbExplorationActive

Oljedirektoratet

Statlig sikra friluftslivsområder WMS

Miljødirektoratet

Høydedata Risør-Tvedestrand-Arendal_Grimstad 2015

Kartverket

prlCurrentByOperator

Oljedirektoratet

prlCurrent

Oljedirektoratet

seaSeisPlanned

Oljedirektoratet

Høydedata NDH Laksvatn og Nakkedalen 5pkt 2016

Kartverket

Høydedata Songdalen 2006

Kartverket

Høydedata Ogndal 2011

Kartverket

seaSeisOngoing

Oljedirektoratet

Mattilsynet - Innsjøer for drikkevann (10.04.2018)

Mattilsynet

Høyde prosjekter WMS

Kartverket

Høydedata Enebakk 2012

Kartverket

Høydedata Overhalla Grong Høylandet 2008

Kartverket

Høydedata Sogn og Fjordane 2009

Kartverket

Andre

Kartverket

Høydedata NDH Åfjord 5pkt 2017

Kartverket

Infrastruktur

Kartverket

Høydedata Søndre-Land Nordre-Land 5pkt 2012

Kartverket

Høydedata Oslo Kommuneskogen tynnet 2010

Kartverket

Høydedata NDH Bolærne 2pkt 2016

Kartverket

Ortofoto Røst 2017

Norge i bilder

Høydedata Bergen 10pkt 2016

Kartverket

Høydedata Dypingspollen 2010

Kartverket

Høydedata NDH Tinn-Hjartdal 2pkt 2017

Kartverket

Høydedata NDH Koppang 5pkt 2016

Kartverket

Høydedata NDH Kvæfjord 2pkt 2017

Kartverket

Høydedata Flatanger 2013

Kartverket

Høydedata Nord-Salten 2012

Kartverket

Høydedata Batymetri Søre Sunnmøre 2017

Kartverket

Høydedata Nord-Gudbrandsdalen 2008

Kartverket

Høydedata Oslo tynnet 2011

Kartverket

Høydedata Nittedal 2012

Kartverket

Høydedata Vik 2015

Kartverket

Høydedata Ofoten 2012

Kartverket

Høydedata NDH Storfjord 2pkt 2017

Kartverket

Høydedata Oslo Marka 2010

Kartverket

Europa, Illustrasjonskart

Kartverket

Høydedata NDH Norddal-Rauma 5pkt 2017

Kartverket

Navnesak forenklet vedtak

Kartverket

Høydedata NDH Høylandet 2pkt 2016

Kartverket

Høydedata Troms 2010

Kartverket

Høydedata NDH Eidskog 2pkt 2016

Kartverket

Høydedata Troms 10pkt 2014

Kartverket

Norsk Vårgytende Sild WMS

Havforskningsinstituttet

Valgkretser

Kartverket

Høydedata Rygge 2008

Kartverket

Høydedata NDH FV33 Totenvika 5pkt 2017

Kartverket

Høydedata NDH Evje-Bygland 5pkt 2017

Kartverket

Høydedata NDH Stølehetta 2pkt 2017

Kartverket

Sjøkart - raster Hovedkart

Kartverket

Sjøkart - raster Svalbardkart

Kartverket

Høydedata NDH Porságnju 5pkt 2017

Kartverket

Høydedata NDH Alta 5pkt 2017

Kartverket

Høydedata NDH Tylldalen-Unset 5pkt 2017

Kartverket

Høydedata NDH Målselv 2pkt 2017

Kartverket

Høydedata NDH Tokke 5pkt 2017

Kartverket

Høydedata NDH Rendalen 2pkt 2017

Kartverket

Høydedata NDH Berg 5pkt 2017

Kartverket

Høydedata NDH Evenes og Harstad 5pkt 2015

Kartverket

Høydedata NDH Valle 5pkt 2017

Kartverket

Høydedata NDH Nissedal 5pkt 2017

Kartverket

Høydedata NDH Hopseidet 5pkt 2017

Kartverket

Høydedata Romerike 07pkt 2007

Kartverket

Offentlig administrasjon

Kartverket

Reindrift - Restriksjonsområde - WMS

Norsk institutt for bioøkonomi

Høydedata Aurskog Høland 2005

Kartverket

Høydedata Froland 2009

Kartverket

Høydedata NDH Klæbu 2pkt 2015

Kartverket

Høydedata Øygarden 2015

Kartverket

Høydedata NDH Gulen 2pkt 2017

Kartverket

Høydedata Kvinesdal 2008

Kartverket

Jordsmonn - Begrensende egenskaper

Norsk institutt for bioøkonomi

Høydedata Hvaler 2008

Kartverket

Høydedata NDH Rauland 5pkt 2017

Kartverket

Høydedata NDH Akershus 2pkt 2015

Kartverket

Høydedata NDH Ifjordfjellet 2pkt 2017

Kartverket

Høydedata NDH Lærdal 5pkt 2017

Kartverket

Befolkning på grunnkretsnivå 2017

Kartverket

Høyde DTM 10 (UTM33) WMS

Kartverket

Ortofoto Bremanger 1969

Norge i bilder

N500 Raster

Kartverket

Høydedata NDH Sør-Aurdal 2pkt 2017

Kartverket

Høydedata SÅTE 07pkt 2012

Kartverket

Høydedata Sunnmøre 2009

Kartverket

Høyde DTM helning prosent WMS

Kartverket

Høyde DTM lokal høyde WMS

Kartverket

Høydedata Tingvoll hele 2011

Kartverket

Snøscooterløyper

Miljødirektoratet

P50 Kartdata (Peter I Øy)

Norsk Polarinstitutt

Petroleumsvirksomhet WMS

Miljødirektoratet

artnasjonal WMS

Miljødirektoratet

Norge i bilder WMS-Prosjekt

Norge i bilder

Reindrift - Ekspropriasjonsområde

Landbruksdirektoratet

Høydedata Arendal 2011

Kartverket

Høydedata Verdal sentrum 2008

Kartverket

Høydedata Fauske 2009

Kartverket

Høydedata Hobøl 2006

Kartverket

Høydedata Hadeland 2010

Kartverket

Høydedata Larvik 1pkt 2010

Kartverket

Høydedata Meland 5pkt 2015

Kartverket

Høydedata Kittilbu 2010

Kartverket

Ortofoto 33WWS 20 september 2017

Norge i bilder

Høydedata Norherad 2010

Kartverket

Høydedata Gjøvik 07pkt 2013

Kartverket

Høydedata Lindesnes 2008

Kartverket

Høydedata Hedmarken 2010

Kartverket

Høydedata Olstappen 2010

Kartverket

Reindrift - Årstidsbeite - Høstbeite

Reindriftsforvaltningen

Høydedata Hjartdal Notodden 2010

Kartverket

Høydedata Sande Svelvik 2010

Kartverket

Høydedata Vest-Telemark 2012

Kartverket

Reindrift - Avtaleområde - WMS

Landbruksdirektoratet

Høydedata Rondablikk 2010

Kartverket

Høydedata Trøndelag 4pkt 2015

Kartverket

Høydedata Toten 2009

Kartverket

Høydedata Songdalen 2011

Kartverket

Vær og klima; Lufttemperatur (0-66 timer)

Meteorologisk institutt

Høydedata Trøndelag del4 3pkt 2014

Kartverket

Høydedata Drangedal 2006

Kartverket

Reindrift - Trekklei - WMS

Landbruksdirektoratet

Høydedata Sør-Hedmark 2008

Kartverket

Høydedata Sigdal 2011

Kartverket

Statlig arealplan - Kraftlinje Ravnanger-Merkesvik

Kartverket

Høydedata NDH Troms sør 4pkt 2016

Kartverket

Mattilsynet - Dyrehold med produksjonsdyr

Mattilsynet

Høydedata NDH Ytre Søre Sunnmøre 2pkt 2016

Kartverket

Høydedata NDH Søre Sunnmøre dybdedata 2017

Kartverket

Høydedata Lillehammer Øyer Gausdal 07pkt 2010

Kartverket

Høydedata Eid 2013

Kartverket

Reindrift - Reinbeitedistrikt - WMS

Norsk institutt for bioøkonomi

Høydedata NDH Nord-Trøndelag 4pkt 2016

Kartverket

Lufthavn - Byggerestriksjoner (BRA)

Avinor

Høydedata NDH Aurskog-Høland 2pkt 2017

Kartverket

Landskap i ruter

Norsk institutt for bioøkonomi

Høydedata Bergen 5pkt 2017

Kartverket

Haneskjell WMS

Havforskningsinstituttet

Høydedata NDH Lødingen 2pkt 2017

Kartverket

Høydedata NDH Troms nord 4pkt 2016

Kartverket

Reindrift - Konvensjonsområde

Norsk institutt for bioøkonomi

Glassvampsamfunn WMS

Havforskningsinstituttet

Riggområder

Kystverket

Hav og is; Saltholdighet

Meteorologisk institutt

Havstrømmer Barentshavet Polar front WMS

Havforskningsinstituttet

Slede arter WMS

Havforskningsinstituttet

Dekningsoversikter - flyfoto

Kartverket

Barmarksløyper i Finnmark

Fylkesmannen i Finnmark

Statlig arealplan - Rjukan transformatorstasjon

Kartverket

Statlig arealplan - Gardermobanen parsell Leirsund-Kløfta vestre del

Kartverket

Slede individer WMS

Havforskningsinstituttet

Høydedata NDH Troms midt 4pkt 2016

Kartverket

Høydedata NDH Lofoten 2pkt 2017

Kartverket

Sedimentmektighet

Norges geologiske undersøkelse

Hvitting WMS

Havforskningsinstituttet

Dybdedata - terrengmodeller 50 meters grid landsdekkende

Kartverket

Høydedata NDH Nissedal 2pkt 2017

Kartverket

Altimetri

Kartverket

Høydedata Alta 2009

Kartverket

Høydedata Alta 2010

Kartverket

Høydedata Alta Kvalsund Måsøy 2010

Kartverket

Løsmasser WMS

Norges geologiske undersøkelse

N250 Kartdata

Kartverket

Bly nivå i overflatesedimenter

Norges geologiske undersøkelse

Høydedata Hammerfest 2009

Kartverket

Høydedata Hasvik 2008

Kartverket

Nordsjøhyse WMS

Havforskningsinstituttet

Høydedata Hammerfest 2006

Kartverket

Høydedata Kaggelv 2012

Kartverket

Høydedata Breivikeidet 2012

Kartverket

Høydedata NDH Akershus 2pkt 2015

Kartverket

Høydedata NDH Hopseidet 2pkt 2017

Kartverket

Ortofoto Vågan 2017

Norge i bilder

Prosentandel vindhastighet > 10m/s

Meteorologisk institutt

SEAPOP Estimerte hekkebestander for sjøfugl

NINA

Ortofoto Skedsmo 1997

Norge i bilder

MarinGrenseWMS2

Norges geologiske undersøkelse

Ål

Havforskningsinstituttet

Ortofoto 33WWS 22 august 2015

Norge i bilder

Ortofoto Nore og Uvdal rektifisert 2010

Norge i bilder

Ortofoto Øvre og Nedre Eiker 2012

Norge i bilder

Ortofoto Nannestad 2010

Norge i bilder

Ortofoto Sigdal 1968

Norge i bilder

Ortofoto Nes 2011

Norge i bilder

Ortofoto Trondheim 2017

Norge i bilder

Ortofoto 32VNM 5 juni 2018

Norge i bilder

Ortofoto Lier 1978

Norge i bilder

Ortofoto Moss og Rygge 2011

Norge i bilder

Fartsforskrifter for sjø og vassdrag

Kystverket

Ortofoto 32VNM 18 mai 2018

Norge i bilder

Ortofoto Eidfjord 1970

Norge i bilder

Ortofoto Flora 1970

Norge i bilder

Ortofoto Flom Gudbrandsdalen 2018

Norge i bilder

Høydedata Honningsvåg 2008

Kartverket

Ortofoto Fredrikstad og Sarpsborg 2018

Norge i bilder

Høydedata Lyngen 2010

Kartverket

Høydedata Mehamn 2008

Kartverket

Prosentandel vindhastighet > 10m/s

Meteorologisk institutt

Knølhval WMS

Havforskningsinstituttet

Høydedata Båtsfjord 2006

Kartverket

Saltinnhold og sjøtemperatur (20km prognose)

Meteorologisk institutt

Strømretning og -fart (20km prognose)

Meteorologisk institutt

Ortofoto Rygge - Råde - Fredrikstad - Sarpsborg 1963

Norge i bilder

Iskart (Sar)

Meteorologisk institutt

Høydedata Bergen 2pkt 2011

Kartverket

Statlig arealplan - Kraftleidning Skåreheia-Holen

Kartverket

Høyde DTM skyggerelieff WMS

Kartverket

Høydedata Kinsarvik 2011

Kartverket

Ortofoto Hønefoss 1947

Norge i bilder

Virksomhetsstatistikk på ruter

Statistisk sentralbyrå

Øyepål WMS

Havforskningsinstituttet

Ortofoto Våler - Hobøl - Spydeberg - Askim - Trøgstad - Eidsberg - Rakkestad - Sarpsborg 1964

Norge i bilder

Statlig arealplan - Gardermobanen parsell Kløfta-Kverndalen søndre del

Kartverket

Statlig arealplan - Gardermobanen parsell Bekkedalshøgda-Råholt

Kartverket

Statlig arealplan - E10 - Raftsundet øst til Ingelsfjordeidet

Kartverket

Statlig arealplan - E6 - Bomstasjon ved Raukerud

Kartverket

Reindrift - Oppsamlingsområde - WMS

Norsk institutt for bioøkonomi

Ortofoto Flesberg - Kongsberg - Øvre Eiker 1979

Norge i bilder

Statlig arealplan - Kraftlinje Kroktjønnheia-Skårerheia

Kartverket

Statlig arealplan - Rv23 - Oslofjordforbindelsen fra Buskerud grense til Vassum

Kartverket

Tettsteder 2017

Statistisk sentralbyrå

Barnetråkk

Kartverket

Ortofoto Ørsta-Volda lufthamn 2017

Norge i bilder

Konsesjonsområder for uttak av skjelsand, sand og grus fra sjøområdet

Kartverket

Iskart (nær sanntid Skagerak)

Meteorologisk institutt

Statlig arealplan - Nytt Rikshospital Gaustad sykehus

Kartverket

Ortofoto Vestby 1950

Norge i bilder

Sidenedbørfelt

Norges vassdrags- og energidirektorat

Ortofoto Lier-Røyken-Hurum rektifisert 2018

Norge i bilder

Territorialgrense 12 nautiske mil

Kartverket

SEAPOP Bestander for sjøfugl i åpent hav - høstsesong

NINA

Ortofoto Hemsedal 1955

Norge i bilder

D250 Kartdata (Dronning Maud Land)

Norsk Polarinstitutt

Ortofoto Førde lufthamn 2017

Norge i bilder

Ortofoto Hol - Nore og Uvdal 1976

Norge i bilder

Gyteområder

Fiskeridirektoratet

Biogeografiske regioner

Miljødirektoratet

Vedtak siste måned

Kartverket

S100 Raster

Norsk Polarinstitutt

Ortofoto Nore og Uvdal - Rollag - Flesberg 1978

Norge i bilder

Ortofoto Nedre Eggedal 1985

Norge i bilder

Ortofoto Bærum 2013

Norge i bilder

Ortofoto 33WWS 30 juni 2016

Norge i bilder

Ortofoto Bykle 2017

Norge i bilder

Ortofoto Buskerud midt 2017

Norge i bilder

Kornstørrelse_sokkelkart

Norges geologiske undersøkelse

Ortofoto Skedsmo 1950

Norge i bilder

Ortofoto Gol 1964

Norge i bilder

Ortofoto 33WWS 21 oktober 2016

Norge i bilder

Ortofoto Moss - Rygge 1972

Norge i bilder

Ortofoto Aurland 1971

Norge i bilder

Ortofoto Modum - Eiker 1965

Norge i bilder

Ortofoto Austrheim-Lindås 1967

Norge i bilder

Ortofoto Beiardalen 2017

Norge i bilder

Ortofoto Voss-Ulvik-Granvin 1958

Norge i bilder

Ortofoto Sørkjosen lufthavn 2017

Norge i bilder

Ortofoto Hamlagrøvatn 1968

Norge i bilder

Ortofoto Rødberg 1977

Norge i bilder

Ortofoto Tranby 1985

Norge i bilder

Ortofoto Lillesand 2017

Norge i bilder

Ortofoto Lunner-Jevnaker 1963

Norge i bilder

Ortofoto Hedmark nord 2017

Norge i bilder

Ortofoto Fron-Dovre 1980

Norge i bilder

Iskant (automatisk analyse)

Meteorologisk institutt

Ortofoto 32VNM falsk fargekompositt 18 mai 2018

Norge i bilder

Ortofoto Gran-Søndre Land 1971

Norge i bilder

Ortofoto Kongsberg 1994

Norge i bilder

Ortofoto 32VNR 30 juni 2017

Norge i bilder

Ortofoto Indre Østfold rektifisert 2018

Norge i bilder

Ortofoto Gran-Søndre Land 1966

Norge i bilder

Ortofoto Fron-Vågå 1978

Norge i bilder

Ortofoto Kvinnherad-Fusa 1963

Norge i bilder

Ortofoto Gulen-Høyanger 1973

Norge i bilder

Ortofoto Kvikne 1974

Norge i bilder

Ortofoto Kristiansund lufthavn 2017

Norge i bilder

Ortofoto Kvam 1966

Norge i bilder

Ortofoto Halsnøya-Åkrafjorden 1967

Norge i bilder

Ortofoto Folldal 1980

Norge i bilder

Ortofoto Lesja 1980

Norge i bilder

Ortofoto Follo 2017

Norge i bilder

Ortofoto Evenes 2017

Norge i bilder

Ortofoto Folldal 1979

Norge i bilder

Ortofoto Etnedal-Nordre Land 1970

Norge i bilder

Ortofoto Nedre Romerike 2017

Norge i bilder

Ortofoto Etnedal-Nordre Land 1971

Norge i bilder

Ortofoto Kongsberg A 2010

Norge i bilder

Ortofoto Dovre 1979

Norge i bilder

Ortofoto Eid-Gloppen 1966

Norge i bilder

Ortofoto Kongsberg B 2010

Norge i bilder

Ortofoto Nesset og Sunndal 2017

Norge i bilder

Ortofoto Nord-Aurdal 1967

Norge i bilder

Ortofoto Røyken 1954

Norge i bilder

Ortofoto Sandane lufthavn 2017

Norge i bilder

Ortofoto Kjøsnesfjorden 1966

Norge i bilder

Ortofoto Vestby 1960

Norge i bilder

Ortofoto Lillestrøm 1939

Norge i bilder

Ortofoto Sel A 1969

Norge i bilder

Ortofoto Midthordland 2017

Norge i bilder

Ortofoto Selbu-Tydal 2017

Norge i bilder

Ortofoto Rendalen-Alvdal 1979

Norge i bilder

Ortofoto Ringebu 1975

Norge i bilder

Reindrift - Årstidsbeite - Høstvinterbeite - WMS

Norsk institutt for bioøkonomi

Reindrift - Årstidsbeite - Sommerbeite - WMS

Norsk institutt for bioøkonomi

Ortofoto Midt-Gudbrandsdal 2017

Norge i bilder

Ortofoto Ringebu-Øyer 1974

Norge i bilder

Ortofoto Ryfylke 1959

Norge i bilder

Ortofoto Lurøy 2017

Norge i bilder

Ortofoto Masfjorden 1965

Norge i bilder

Ortofoto Lærdal 1976

Norge i bilder

Ortofoto Mandal Søgne 2017

Norge i bilder

Ortofoto Stor-Elvdal-Åmot 1977

Norge i bilder

Ortofoto Lærdal 2017

Norge i bilder

Ortofoto Svolvær lufthavn 2017

Norge i bilder

Ortofoto Leknes lufthavn 2017

Norge i bilder

Ortofoto Solund 1975

Norge i bilder

Ortofoto Hole rektifisert 2011

Norge i bilder

Ortofoto Nordre Land-Fluberg 1969

Norge i bilder

Ortofoto Alta lufthavn 2017

Norge i bilder

Ortofoto Trysil-Åmot-Rendalen 1982

Norge i bilder

Ortofoto Tvedestrand 2017

Norge i bilder

Ortofoto Tomma 2017

Norge i bilder

Ortofoto Tromsø 2017

Norge i bilder

Ortofoto Vardø 2017

Norge i bilder

Ortofoto 32VNR 26 september 2017

Norge i bilder

Ortofoto Øystre Slidre 1963

Norge i bilder

Ortofoto Vennesla 2017

Norge i bilder

Ortofoto Osterøy-Vaksdal-Modalen 1964

Norge i bilder

Ortofoto Vestre Slidre 1965

Norge i bilder

Ortofoto Vang-Slidre 1982

Norge i bilder

Ortofoto Vestfold skråfoto 2017

Norge i bilder

Ortofoto Vik 1971

Norge i bilder

Ortofoto Vindafjord - Suldal 1972

Norge i bilder

Ortofoto Sør-Aurdal-Søndre Land 1972

Norge i bilder

Ortofoto Vågå 1964

Norge i bilder

Ortofoto Tolga-Os 1969

Norge i bilder

Ortofoto Tjeldsund 2017

Norge i bilder

Ortofoto Sør-Aurdal 1973

Norge i bilder

Ortofoto 32VNR 3 september 2017

Norge i bilder

Ortofoto Fredrikstad-Sarpsborg 2017

Norge i bilder

Ortofoto Fredrikstad-Sarpsborg sentrum rektifiserte 2017

Norge i bilder

Ortofoto Tolga-Os 1977

Norge i bilder

ISPS Havneanlegg

Kystverket

Ortofoto Oslo kommune 2017

Norge i bilder

Ortofoto Randaberg Rennesøy Strand 2017

Norge i bilder

Ortofoto Odda aust-Røldal 1971

Norge i bilder

Ortofoto Klepp 2017

Norge i bilder

Ortofoto Stokmarknes lufthavn 2017

Norge i bilder

NVDB Ruteplan nettverksdatasett

Statens vegvesen

Ortofoto Marker - Rømskog - Eidsberg 1966

Norge i bilder

Ortofoto Os-Askøy-Osterøy 1951

Norge i bilder

Ortofoto Øra 2018

Norge i bilder

Ortofoto 33WXT 23 juli 2017

Norge i bilder

Ortofoto Sveio-Ølen 1970

Norge i bilder

Ortofoto Geiterygghytta - Strandavatnet 1966

Norge i bilder

Ortofoto Ullensvang-Jondal 1971

Norge i bilder

Ortofoto Leikanger-Sogndal 1964

Norge i bilder

Verdifulle kulturlandskap

Miljødirektoratet

Ortofoto Flora fjell 1970

Norge i bilder

Ortofoto Drammen - Lier - Sande - Svelvik 1977

Norge i bilder

Ortofoto 33WXT 16 august 2017

Norge i bilder

Ortofoto Vaksdal-Voss-Ulvik 1972

Norge i bilder

Ortofoto Rørvik lufthavn 2017

Norge i bilder

Ortofoto 33WXT 20 september 2017

Norge i bilder

Ortofoto Kongsberg - Lågen 1964

Norge i bilder

Ankringsområder

Kystverket

Ortofoto 32VNR 18 august 2015

Norge i bilder

Ortofoto 33WXT 15 august 2015

Norge i bilder

Ortofoto Alvdal-Rendalen 1980

Norge i bilder

Ortofoto Aure-Smøla-Halsa 2017

Norge i bilder

Ortofoto Alvdal-Folldal-Tynset 1969

Norge i bilder

Ortofoto Ringerike - Modum 1966

Norge i bilder

Gjennomsnittlig årlig vindhastighet over hav

Meteorologisk institutt

Reindrift - Årstidsbeite - Sommerbeite

Reindriftsforvaltningen

GEBCO skyggerelief WMS

Kartverket

Tare - høstefelt

Fiskeridirektoratet

Ortofoto Haugesund lufthavn 2017

Norge i bilder

Ortofoto Ballangen 2017

Norge i bilder

Ortofoto 32VNR 20 juni 2016

Norge i bilder

Ortofoto Dovre 1972

Norge i bilder

Ortofoto Brønnøysund lufthavn 2017

Norge i bilder

Ortofoto 33WWS 26 september 2017

Norge i bilder

Ortofoto Fron-Ringebu A 1973

Norge i bilder

Ortofoto Sauda 1971

Norge i bilder

Ortofoto Hjelmeland 1976

Norge i bilder

Ortofoto Nesflaten - Sand 1989

Norge i bilder

Ortofoto Harstad 2017

Norge i bilder

Ortofoto Ljørdalen-Drevjedalen 1982

Norge i bilder

Ortofoto Gausdal-Nord-Aurdal 1975

Norge i bilder

Ortofoto Måsøy 2017

Norge i bilder

Ortofoto Stavanger lufthavn 2017

Norge i bilder

Reindrift - Flyttlei

Reindriftsforvaltningen

Ortofoto Gulen 1974

Norge i bilder

Befolkning på rutenett 1000 m 2016

Statistisk sentralbyrå

Reindrift - Siidaområde

Reindriftsforvaltningen

Statlig arealplan - Gardermobanen parsell Nitelva-Åråsen

Kartverket

Ortofoto Sortland 2017

Norge i bilder

Ortofoto Stor-Elvdal-Trysil 1976

Norge i bilder

Reindrift - Trekklei

Reindriftsforvaltningen

Ortofoto Stor-Elvdal-Åmot 1976

Norge i bilder

J1000 Kartdata

Norsk Polarinstitutt

Sentrumssoner 2016

Statistisk sentralbyrå

Høydedata Melhus-Skaun 2pkt 2011

Kartverket

Ortofoto Balestrand-Høyanger 1972

Norge i bilder

Ortofoto Gjøvik 2000

Norge i bilder

Ortofoto Luster 1964/65

Norge i bilder

Ortofoto Aust-Agder rektifisert 2018

Norge i bilder

Ortofoto Midt-Gudbrandsdal rektifisert 2017

Norge i bilder

Kulturminner - Sikringssoner

Riksantikvaren

Norges maritime grenser tillegg

Kartverket

Høydedata Flekkefjord Farsund 2008

Kartverket

Høydedata NDH Birkenes-Grimstad 5pkt 2017

Kartverket

Kulturminner - Verneverdig tette trehusmiljøer

Riksantikvaren

Mattilsynet - Drikkevann fra brønner

Mattilsynet

Fjordkatalogen WMS

Miljødirektoratet

Mattilsynet - Vannverk inntakspunkter

Mattilsynet

Mattilsynet - Uttak av vann til drikkevannsformål (10.04.2018)

Mattilsynet

blcAll

Oljedirektoratet

pplAll

Oljedirektoratet

Mattilsynet - Grunnvannsforekomster

Mattilsynet

fldByStatus

Oljedirektoratet

Mattilsynet - Bigaardsplasser

Mattilsynet

Hav og is; Havtemperatur

Meteorologisk institutt

Høydedata NDH Valdres 5pkt 2017

Kartverket

Hav og is; Strømretning og -fart

Meteorologisk institutt

Høydedata Einunndalen 2006

Kartverket

Vær og klima; Polare lavtrykk (strike probability)

Meteorologisk institutt

Klage, iverksatt av klage vedtak utsatt

Kartverket

Hav og is; Havnivå

Meteorologisk institutt

Vær og klima; Lufttrykk

Meteorologisk institutt

Iskonsentrasjon (automatisk analyse)

Meteorologisk institutt

Istype (automatisk analyse)

Meteorologisk institutt

Dønning (0-66 timer)

Meteorologisk institutt

Bunnreflektivitet

Norges geologiske undersøkelse

Ising på fartøy (0-66 timer)

Meteorologisk institutt

Hav og is; Bølgehøyde og retning (signifikant)

Meteorologisk institutt

Sedimentkornstørrelse

Norges geologiske undersøkelse

Samlevedtak siste måned

Kartverket

Samlevedtak siste 24 måneder

Kartverket

Samlevedtak trukket tilbake

Kartverket

Historisk

Kartverket

Vedtatt navneledd

Kartverket

Kultur

Kartverket

Samlevedtak siste 6 måneder

Kartverket

Navn ubehandlet

Kartverket

Bomtrål biomasse WMS

Havforskningsinstituttet

Grabb biomasse WMS

Havforskningsinstituttet

Sledge biomass WMS

Havforskningsinstituttet

Svamper WMS

Havforskningsinstituttet

Bomtrål individer WMS

Havforskningsinstituttet

Utvalgte naturtyper WMS

Miljødirektoratet

Discoveries (wms)

Norwegian Petroleum Directorate / Oljedirektoratet

Kornstørrelse_oversikt

Norges geologiske undersøkelse

200 nautiske mil

Kartverket

Havbunnraster

Kartverket

Det særskilte området, DSO

Kartverket

Spermhval WMS

Havforskningsinstituttet

BunnsedimenterDannelse_detaljert

Norges geologiske undersøkelse

Kornstørrelse_regional

Norges geologiske undersøkelse

Trålspor WMS

Havforskningsinstituttet

Pigghå WMS

Havforskningsinstituttet

Finnhval WMS

Havforskningsinstituttet

Norges økonomiske sone

Kartverket

Nedbør (0-240 timer)

Meteorologisk institutt

Tobis WMS

Havforskningsinstituttet

Håkjerring WMS

Havforskningsinstituttet

Stortare WMS

Havforskningsinstituttet

Taskekrabbe WMS

Havforskningsinstituttet

Springere Kvitnos WMS

Havforskningsinstituttet

Steinkobbe WMS

Havforskningsinstituttet

Blåkveite WMS

Havforskningsinstituttet

Gressgylt WMS

Havforskningsinstituttet

Hestmakrell Taggmakrell WMS

Havforskningsinstituttet

Statlig arealplan - Gardermobanen parsell Leirsund-Kløfta søndre del

Kartverket

Spekkhogger WMS

Havforskningsinstituttet

Rognkjeks / Rognkall WMS

Havforskningsinstituttet

Dybdeforhold

Norges geologiske undersøkelse

Gråhai

Havforskningsinstituttet

Fiskerigrense

Kartverket

Fiskevernsonen ved Svalbard

Kartverket

Norges kontinentalsokkel

Kartverket

Vågehval WMS

Havforskningsinstituttet

Helning

Norges geologiske undersøkelse

Sedimentasjonsmiljø

Norges geologiske undersøkelse

Sjøkart - hovedkart

Kartverket

Dybdekoter 100m

Norges geologiske undersøkelse

Pockmarks

Norges geologiske undersøkelse

Pockmarks område

Norges geologiske undersøkelse

Hoved- og biled, arealavgrensning

Kystverket

Parallellfuret overflate

Norges geologiske undersøkelse

Sedimentbølge

Norges geologiske undersøkelse

Geonorge søketjenste - for tjenester og api-er

Kartverket

Sjøkart - elektroniske WMS

Kartverket

Helning over 30 grader

Norges geologiske undersøkelse

Israndavsetninger på sokkel

Norges geologiske undersøkelse

Rygg uspesifisert

Norges geologiske undersøkelse

Gjel

Norges geologiske undersøkelse

Kvartærmektighet

Norges geologiske undersøkelse

Blynivåer - rasterkart

Norges geologiske undersøkelse

Kvikksølvnivåer - rasterkart

Norges geologiske undersøkelse

MarinLandskapWMS

Norges geologiske undersøkelse

Skredkant

Norges geologiske undersøkelse

Bunnfellingsområder

Norges geologiske undersøkelse

Skredvifte

Norges geologiske undersøkelse

Bariumnivåer - rasterkart

Norges geologiske undersøkelse

Bunnreflektivitet, MS 50m

Norges geologiske undersøkelse

Kvikksølvnivå i overflatesedimenter

Norges geologiske undersøkelse

Bunntype

Norges geologiske undersøkelse

Arsennivå i overflatesedimenter

Norges geologiske undersøkelse

Slam

Norges geologiske undersøkelse

Kadmium nivå i overflatesedimenter

Norges geologiske undersøkelse

Bariumnivå i overflatesedimenter

Norges geologiske undersøkelse

Karbonat

Norges geologiske undersøkelse

Bunnreflektivitet, MS 100m

Norges geologiske undersøkelse

TOC - Total Organic Carbon

Norges geologiske undersøkelse

Svovel

Norges geologiske undersøkelse

MarinBunnsedimenterWMS

Norges geologiske undersøkelse

Normaler (nedbør, temperatur, vind og lufttrykk)

Meteorologisk institutt

Nedbørfelt til hav

Norges vassdrags- og energidirektorat

Hav og is - Saltholdighet

Meteorologisk institutt

Hav og is; Bølgevarsler

Meteorologisk institutt

Vær og klima - Nedbørvarsel

Meteorologisk institutt

NP Ortofoto Svalbard WMTS 25833

Norsk Polarinstitutt

Hav og is; sjøis-konsentrasjon (automatisk analyse)

Meteorologisk institutt

INSPIRE - Protected Sites

Miljødirektoratet

Vær og klima; Værprognoser for europeisk Arktis

Meteorologisk institutt

Forurenset grunn

Miljødirektoratet

Jord- og flomskred aktsomhetsområder

Norges vassdrags- og energidirektorat

Skredhendelser

Norges vassdrags- og energidirektorat

Skredfaresoner

Norges vassdrags- og energidirektorat

Brannstasjoner

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Fiskeplasser - redskap WFS

Kartverket

Høydedata Rauma 1pkt 2007

Kartverket

inon WMS

Miljødirektoratet

Artsutbredelse Sjøpattedyr

Havforskningsinstituttet

Nasjonal marin verneplan - Rådgivende utvalgs A-liste

Miljødirektoratet

Statlig sikra friluftslivsområder

Miljødirektoratet

Kulturminner - Kulturmiljøer

Riksantikvaren

NP Basiskart Jan Mayen WMTS 25829

Norsk Polarinstitutt

NP Basiskart Jan Mayen WMTS 25833

Norsk Polarinstitutt

Høydedata Ringerike 2009

Kartverket

Ortofoto Hole - Ringerike 1967

Norge i bilder

Grønngylt Berggylt WMS

Havforskningsinstituttet

Ortofoto Sigdal - Krødsherad - Flå 1970

Norge i bilder

Beredskapsdepoter

Kystverket

Berggrunn N50

Norges geologiske undersøkelse

Statistisk rutenett 1000m

Statistisk sentralbyrå

Statistisk rutenett 5000m

Statistisk sentralbyrå

Artsutbredelse Fisk

Havforskningsinstituttet

S1000 Kartdata

Norsk Polarinstitutt

Befolkning på rutenett 5000 m 2017

Statistisk sentralbyrå

Traktorveg og Skogsbilveg WFS

Kartverket

Beitebruk - Sau sleppt på beite

Norsk institutt for bioøkonomi

Jordsmonn

Norsk institutt for bioøkonomi

Høydedata Sunnhordaland 2010

Kartverket

INSPIRE - Protected Sites WFS

Kartverket

Tettsteder 2016

Statistisk sentralbyrå

INSPIRE Protected Sites WMS

Miljødirektoratet

Høyde DOM prosjekter punkttetthet WMS

Kartverket

NPD FactMaps 2.0 WMS

Oljedirektoratet

Sivilforsvarsdistrikter

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Støysoner for Forsvarets skyte- og øvingsfelt WFS

Forsvarsbygg

Høydedata Selbu 024pkt 2007

Kartverket

Kulturminner - SEFRAK-bygninger WFS

Riksantikvaren

Sentralt stedsnavnregister 2 WMS

Kartverket

Skredfaresoner WFS

Kartverket

Høydedata Voss 2012

Kartverket

Adresse, tabelluttrekk

Kartverket

Nettanlegg WMS

Norges vassdrags- og energidirektorat

Høyde DTM lokal høyde farge WMS

Kartverket

Bergnebb WMS

Havforskningsinstituttet

WMS - alle data, alle årganger fra SSB

Statistisk sentralbyrå

Høydedata Søgne 2013

Kartverket

WFS - alle data, alle årganger fra SSB

Statistisk sentralbyrå

Kongekrabbe WMS

Havforskningsinstituttet

Sikringstiltak i vassdrag WMS

Norges vassdrags- og energidirektorat

Atlantisk laks WMS

Havforskningsinstituttet

INSPIRE Administrative Basemap

Kartverket

Skredhendelser WFS

Kartverket

DTM 10 Terrengmodell (UTM35)

Kartverket

Traktorveg og Skogsbilveg WMS

Kartverket

Sårbare naturtyper WMS

Havforskningsinstituttet

Matrikkelen WFS

Kartverket

Søketjeneste for Inspire-data

Kartverket

Isidella lofotensis WMS

Havforskningsinstituttet

Terrengmodell WMS

Kartverket

Artsutbredelse Sjøpattedyr WMS

Havforskningsinstituttet

Jordsmonn - Avsetningstyper (utgått)

Norsk institutt for bioøkonomi

Jordsmonn - Planering

Norsk institutt for bioøkonomi

FKB-Servitutt

Kartverket

Jordsmonn - Dyrkingsklasse for vanningsbasert potetdyrking

Norsk institutt for bioøkonomi

N2000 Raster

Kartverket

Riksgrense Norge-Russland fra 1947-1984

Kartverket

Skjelsandskonsesjonsområder WFS

Fylkeskommunene

Krom nivå i overflatesedimenter

Norges geologiske undersøkelse

Totalnedbørfelt til målestasjon

Norges vassdrags- og energidirektorat

Kulturminner - Brannsmitteområder WFS

Kartverket

Nasjonale laksefjorder WFS

Kartverket

Laksekart WMS

Miljødirektoratet

sjøis-type

Meteorologisk institutt

NPD nivåer WMS

Havforskningsinstituttet

Breer i Norge

Norges vassdrags- og energidirektorat

Elgjaktfelt i Finnmark

Finnmarkseiendommen

Hardbunnskorallskog WMS

Havforskningsinstituttet

Kulturminner - SEFRAK-bygninger WMS

Riksantikvaren

Rørledninger

Oljedirektoratet

Fields

Norwegian Petroleum Directorate / Oljedirektoratet

Beitebruk - WMS

Norsk institutt for bioøkonomi

Norge i bilder WMTS (Euref89 UTM32)

Norge i bilder

Beitebruk - Storfe sleppt på beite

Norsk institutt for bioøkonomi

Sivilforsvarsdistrikter WFS

Kartverket

Beitebruk - Tapsprosent storfe sleppt på beite

Norsk institutt for bioøkonomi

Jordsmonn - Organisk materiale

Norsk institutt for bioøkonomi

Arealressurskart - AR250 - Skogbonitet

Norsk institutt for bioøkonomi

Magasin

Norges vassdrags- og energidirektorat

Lufthavn - Restriksjonsplaner for Avinors lufthavner

Avinor

Mulighet for marin leire

Norges geologiske undersøkelse

Svampspikelbunn WMS

Havforskningsinstituttet

Jordsmonn - Erosjonsrisiko

Norsk institutt for bioøkonomi

Opplagsområder

Kystverket

Høydedata Bergen 5pkt 2014

Kartverket

FKB-Arealbruk

Kartverket

Høydedata Bakkebygdi Lenningen 2005

Kartverket

Høydedata Hadeland 2007

Kartverket

Høydedata Hedmark Øyer 2005

Kartverket

Høydedata Hedmarken Samkopiering 2010

Kartverket

Høydedata Luster-Stryn 2012

Kartverket

Høydedata Gloppen 2012

Kartverket

Høydedata Leksvik-Mosvik 2007

Kartverket

Høydedata Gloppen 2013

Kartverket

Høydedata Tjeldsund Utvidelse 2014

Kartverket

Høydedata Roan øyer 2009

Kartverket

Høydedata Nordhordaland 2010

Kartverket

Høydedata Molde 2007

Kartverket

Høydedata Rana 2012

Kartverket

Høydedata Hordaland indre 2009

Kartverket

Høydedata Hemsedal 2010

Kartverket

Høydedata Verran 2008

Kartverket

Høydedata Sogndal_Aurland_Lærdal 2014

Kartverket

Høydedata Vindafjord 2010

Kartverket

Høydedata Vest-Agder 2007

Kartverket

Høydedata Kongsberg 2009

Kartverket

Høydedata Vågå Vågåvatn 2005

Kartverket

Høydedata Verdal-Sandvika 2011

Kartverket

Høydedata Kvinnherad 2012

Kartverket

Navn skal ikke behandles etter loven

Kartverket

Sedimentbølge område

Norges geologiske undersøkelse

Høydedata Oppdal 12pkt 2011

Kartverket

Høydedata Nordland 2016 - Bindal

Kartverket

Høydedata Høyanger 5pkt 2015

Kartverket

Høydedata Oppdal 07pkt 2011

Kartverket

Høydedata Bærum 2012

Kartverket

Høydedata Hurdal Toten 2008

Kartverket

Sørsamisk

Kartverket

Høydedata Vanylven-Sande 2012

Kartverket

Høydedata Sortland 2014

Kartverket

Høydedata Trysil Engerdal 2008

Kartverket

Høydedata Balestrand 2011

Kartverket

Høydedata Ringebu 2005

Kartverket

Høydedata Sogn og Fjordane 2008

Kartverket

Høydedata Sunndal 2011-2013

Kartverket

Klage, iverksatt vedtak trukket tilbake

Kartverket

Høydedata Nordre Land 2007

Kartverket

Høydedata Snillfjord 2013

Kartverket

Høydedata NDH Kviteseid 5pkt 2017

Kartverket

Høydedata Mevik 2010

Kartverket

Høydedata NDH Beiarn 5pkt 2016

Kartverket

Uer WMS

Havforskningsinstituttet

Høydedata Østfold Syd Våler 2012

Kartverket

Høydedata NDH Hamarøy 2pkt 2016

Kartverket

Høydedata Midtre Gauldal 2pkt 2010

Kartverket

Høydedata Østre Toten RV33 2007

Kartverket

Høydedata NDH Flisa 2pkt 2016

Kartverket

Høydedata NDH Opphus 5pkt 2016

Kartverket

SAT-SKOG - Volum Gran

Norsk institutt for bioøkonomi

Høydedata Haram Skodje Ørskog Vestnes 10pkt 2015

Kartverket

Høydedata NDH Årdal 5pkt 2017

Kartverket

Høydedata NDH Verma-Øksendal 5pkt 2017

Kartverket

Snøkrabbe WMS

Havforskningsinstituttet

Høydedata NDH Tysnes-Fusa 2pkt 2016

Kartverket

Høydedata NDH Hitra-Frøya 2pkt 2016

Kartverket

Høydedata NDH Søre Sunnmøre vannoverflate 2016

Kartverket

Høydedata NDH Lesja-Vågå 5pkt 2017

Kartverket

Høydedata NDH Gjemnes-Molde-Rauma Nord 2pkt 2016

Kartverket

Høydedata Byneset 2012

Kartverket

Høydedata NDH Kvaløya 2pkt 2017

Kartverket

Høydedata NDH Valdres 2pkt 2017

Kartverket

Reindrift - Beitehage - WFS

Landbruksdirektoratet

Høydedata NDH Meldal 2pkt 2016

Kartverket

Høydedata Førde 5pkt 2015

Kartverket

Høydedata Ringerike 2012

Kartverket

Høydedata Valdres 2013

Kartverket

Arealressurskart - FKB-AR5 - Oppdateringsbehov - WMS

Norsk institutt for bioøkonomi

Havert WMS

Havforskningsinstituttet

Primnoa resedaeformis WMS

Havforskningsinstituttet

Årsavrenning linje

Norges vassdrags- og energidirektorat

Paragorgia arborea

Havforskningsinstituttet

N2000 Kartdata

Kartverket

Tur- og friluftsruter WFS

Kartverket

Jordsmonn - Jordkvalitet

Norsk institutt for bioøkonomi

Losbordingsfelt

Kystverket

Arealressurskart - FKB-AR5 - Arealtyper

Norsk institutt for bioøkonomi

Høydedata Midt-Telemark 2011

Kartverket

Høydedata Kvitfjell 2010

Kartverket

Trafikkmengde

Statens vegvesen

Sjøkreps WMS

Havforskningsinstituttet

Høydedata NDH Åmli 2pkt 2017

Kartverket

Høydedata Nord-Østerdal Tettsteder 07pkt 2012

Kartverket

Høydedata NDH Telemark 4pkt 2015

Kartverket

Høydedata Bekkebotn 2011

Kartverket

Kolmule WMS

Havforskningsinstituttet

Høydedata Måsøy 2012

Kartverket

Holocen mektighet

Norges geologiske undersøkelse

Høydedata Røros 2012

Kartverket

Høydedata Nordhordaland 5pkt 2015

Kartverket

Høydedata Nome 2015

Kartverket

Høydedata Halsa-Aure 2008

Kartverket

Høydedata Søgne Songdalen 2008

Kartverket

Høydedata Valdres 2015

Kartverket

Høydedata Hidra 2012

Kartverket

Høydedata Vellamelen 2011

Kartverket

Høydedata Skaun 2014

Kartverket

Høydedata Troms 8pkt 2014

Kartverket

Høydedata Dovre 2011

Kartverket

Høydedata NDH Sørlandet 4pkt 2014

Kartverket

Høydedata Bremanger-Vågsøy-Selje 2015

Kartverket

Høydedata Hallingdal Hemsedal NoreOgUvdal 2015

Kartverket

Høydedata NDH Våler 2pkt 2016

Kartverket

Høydedata NDH Fet 5pkt 2016

Kartverket

Høydedata Selbu 2pkt 2007

Kartverket

Høydedata NDH Sunnmøre Nord 2pkt 2016

Kartverket

Høydedata Alta 2007

Kartverket

Høydedata NDH Hægebostad 2pkt 2017

Kartverket

Høydedata NDH Åmot 5pkt 2017

Kartverket

Høydedata Hammerfest 2010

Kartverket

Inngrepsfri natur i Norge 2013

Miljødirektoratet

Høydedata NDH Berg 2pkt 2017

Kartverket

Høydedata Lavangsdalen 2008

Kartverket

Høydedata Kvaløya 2008

Kartverket

Høydedata Bykle 2012

Kartverket

Høydedata NDH Aurskog-Høland 5pkt 2018

Kartverket

Høydedata Rauma 2007

Kartverket

Utslipp fra Petroleumsvirksomhet

Miljødirektoratet

Høydedata Orkdal 2008

Kartverket

Høydedata Lindesnes 2010

Kartverket

Høydedata Malvik 2010

Kartverket

Høydedata Hommelvik 2012

Kartverket

Høydedata Skaret-Istad 2011

Kartverket

Høydedata NDH Nordre Land 2pkt 2016

Kartverket

Høydedata Osterøy 2011

Kartverket

Høydedata NDH Vega 2pkt 2016

Kartverket

Høydedata Ullensaker Nes Nannestad 2010

Kartverket

Høydedata NDH Karmøy-Haugesund 5pkt 2017

Kartverket

Høydedata Asker 2017

Kartverket

Høydedata Årdal 2010

Kartverket

Høydedata Troms Midt 2012

Kartverket

Høydedata NDH Folgefonna-Odda 2pkt 2017

Kartverket

Høydedata Bamble Porsgrunn 2pkt 2015

Kartverket

Høydedata Klæbu 07pkt 2010

Kartverket

Høydedata NDH Bindal vest-Sømna 2pkt 2017

Kartverket

Høydedata Kristiansund Gjemnes 2014

Kartverket

Høydedata Troms 2013

Kartverket

Høydedata Sør-Varanger 2011

Kartverket

Sjøfjærbunn WMS

Havforskningsinstituttet

Bløtbunnskorallskog WMS

Havforskningsinstituttet

Ortofoto Loppa 2017

Norge i bilder

Ortofoto Fron 1979

Norge i bilder

Ortofoto Troms 2017

Norge i bilder

Ortofoto Vågsøy-Selje 1968

Norge i bilder

Ortofoto Sel 1968

Norge i bilder

Ortofoto Fron-Ringebu B 1973

Norge i bilder

Ortofoto Nesflaten 1978

Norge i bilder

Ortofoto Askvoll-Førde-Naustdal 1965

Norge i bilder

Ortofoto Snertingdal 1961

Norge i bilder

Verneområde - bunnhabitat

Fiskeridirektoratet

Ortofoto Voss Fusa Samnanger 2016

Norge i bilder

Ortofoto Buskerud Sør 2017

Norge i bilder

Ortofoto Stjørdal 2017

Norge i bilder

Ortofoto 33WWS 14 september 2015

Norge i bilder

Ortofoto Balsfjord Målselv 2017

Norge i bilder

Ortofoto Trondheim lufthavn 2017

Norge i bilder

Totalkarbon

Norges geologiske undersøkelse

Dybdedata - dekning sjømåling WMS

Kartverket

art_naturbase WMS

Miljødirektoratet

Bebyggelse

Kartverket

Subområder

Oljedirektoratet

Satelitt Nordpolen

Meteorologisk institutt

Probability wind>15 m/s

Meteorologisk institutt

PBDE sum nivåer WMS

Havforskningsinstituttet

Hvithval WMS

Havforskningsinstituttet

Skolest WMS

Havforskningsinstituttet

PAH 16 WMS

Havforskningsinstituttet

Strømrenne

Norges geologiske undersøkelse

Skjellsand modellert

Norges geologiske undersøkelse

Sjøkart - kystkart

Kartverket

Prøvestasjoner - geokjemiske målinger

Norges geologiske undersøkelse

Israndavsetninger

Norges geologiske undersøkelse

BunnsedimenterDannelse_oversikt

Norges geologiske undersøkelse

Arealressurskart - AR250

Norsk institutt for bioøkonomi

Viktige naturtyper

Miljødirektoratet

Flomsoner

Norges vassdrags- og energidirektorat

N20 Bygning

Kartverket

Hovedled og Biled, havneavgrensning

Kystverket

Kulturminner - Freda bygninger

Riksantikvaren

Jernbane - Banenettverk