Validering av metadata fra metadatakatalogen

INSPIRE

OK: 276
FEIL: 148
INSPIRE OK Feil
Tjeneste 148 58
Datasett 128 90
Serie 0 0

Norge Digitalt

OK: 796
FEIL: 1298
Norge Digitalt OK Feil
Tjeneste 445 11
Datasett 351 1287
Serie 0 0
Applikasjoner 0 0

29.06.2018: Inspire-validering leses fra Inspire’s valideringsløsning, mens «Norge digitalt-validering» kjøres mot påkrevde egenskaper i Geonorge metadataeditor. Løsningen er under uttesting.

Totalt 2526 metadata elementer er undersøkt. 8 elementer ble ikke validert pga. ugyldig xml, timeout eller andre feil.

Vis valideringsresultater

Om tjenesten

Denne metadata-validatoren er et hjelpemiddel for etater som leverer metadata. Den foretar en teknisk kontroll av strukturen og kodene som finnes i de metadata som etatene har levert inn. Den sjekker ikke innholdskvalitet. Tilbakemeldinger på validatoren kan sendes til post@norgedigitalt.no

Tjenesten validerer hver natt alle geografiske metadata som er publisert på www.geonorge.no. Alle metadata behandles i utgangspunket som en del av INSPIRE-direktivet. Metadata som er merket med nøkkelordet 'Annet' blir behandlet som Norge Digitalt metadata.

Ressurser: